Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Заходи - Конкурси - Всеукраїнський конкурс "Винахід року" (2005-2016) - "Винахід року-2011" - Переможці конкурсу


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС "ВИНАХІД РОКУ" ЗАВЕРШЕНО!

Завершився Всеукраїнський конкурс «Винахід–2011». Конкурсна комісія визначила переможців і висловлює подяку всім учасникам цьогорічного конкурсу за творчий порив, атмосферу змагальності та цікаві, перспективні роботи.

Конкурс «Винахід року» проводиться Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найталановитіших та найперспективніших розробок і привернення до них уваги як вітчизняних, так й іноземних підприємців та інвесторів. Конкурс є відкритим для підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місця знаходження, а також індивідуальних винахідників. Функції Оргкомітету конкурсу покладено на Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг (УкрЦІПІП), який виконує науково-методичне та організаційне забезпечення Конкурсу.

Прийом конкурсних матеріалів у 2011 році розпочався 1 серпня і тривав до 31 жовтня. Протягом цього періоду проходила активна інформаційно-рекламна кампанія. Інформацію про Конкурс надсилали безпосередньо підприємствам, вищим учбовим закладам та науковим установам України. Фахівці УкрЦІПІП надавали численні консультації щодо умов участі в Конкурсі та правил підготовки конкурсних матеріалів.

Оргкомітет здійснював прийом та реєстрацію конкурсних матеріалів, перевірку їх відповідності умовам Конкурсу, попередню оцінку матеріалів за встановленими критеріями. Проведено два засідання Експертної ради та підсумкове засідання Конкурсної комісії.

У 2011 році на Конкурс подано 291 патент (у 2010 – 337), зокрема 114 винаходів і 177 корисних моделей, що становить 39 і 61%, відповідно. Частка винаходів у конкурсних роботах перевищує статистичні показники патентування за 2011 рік (зареєстровано 4061 винахід і 10291 корисну модель, що становить 28 і 72%, відповідно) і свідчить про зростання рівня Конкурсу. Також варто зазначити, що 173 патенти (60% від загального обсягу) подано вищими навчальними закладами України.

Усі подані на Конкурс роботи розглядалися в «абсолютній» категорії – «Кращий винахід року». Згідно зі змінами, внесеними цього року в Положення про конкурс, до категорії «Кращий винахід серед молоді» віднесено 7 робіт, вік авторів яких не перевищує 30 років.

За галузевими номінаціями подані на Конкурс роботи розподілилися таким чином:

  • Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали (157 робіт);
  • Медицина, біотехнології, агропром (64);
  • Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота (24);
  • Здорове, безпечне і достойне життя (20);
  • Будівництво і транспорт (12);
  • Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка (10). 

Чотири роботи було відхилено як такі, що не відповідають умовам Конкурсу.

Помітна кількісна перевага у категорії «Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали» зумовлена тим, що під час проведення первісної оцінки сюди були віднесені й ті патенти, які раніше за формальними ознаками потрапляли в інші категорії (наприклад, машина для калібрування зерна – в категорію «Агропром», деталь енергетичного обладнання – в «Енергетику», спосіб очистки рідини – в «Хімію» тощо). Надалі планується періодично переглядати склад галузевих категорій і, в разі потреби, об’єднувати їх або розбивати на кілька вужчих.

Серед регіонів України найбільше робіт на Конкурс подали Київ і Київська область (82), а також Харківська (45) та Одеська (25) області. Жодної роботи не надійшло з Житомирської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської та Хмельницької областей. Кілька областей подали на Конкурс лише один-два патенти, тому не брали участі у визначенні кращого винаходу в регіоні, бо першість визначалася лише для тих областей, від яких на другий тур Конкурс вийшло не менше п’яти робіт. Досвід останніх років засвідчує, що, окрім кількох провідних в економічному та науковому відношеннях областей (Київської, Харківської, Дніпропетровської і Закарпатської), які стабільно подають на Конкурс велику кількість гідних робіт, передбачити активність регіонів неможливо. Кілька років поспіль мінімальну активність виявляють Житомирська, Чернігівська, Тернопільська області; кількість робіт, поданих іншими областями, варіює від однієї–двох до кількох десятків у різні роки.

На першому етапі всі роботи пройшли первинну оцінку за критеріями, встановленими у Положенні про конкурс. За її результатами на другий тур відібрано 280 робіт (майже 95%), з них 111 патентів на винахід і 169 патентів на корисну модель. Високий відсоток робіт другого туру ще раз підкреслює зростання рівня конкурсних робіт цього року.

На другому етапі експерти ДП «Український інститут промислової власності» (ДП УІПВ) повторно оцінювали конкурсні роботи. Експерти мали право додавати до оцінки за загальними критеріями ще до 20 балів за «якісні» показники – оригінальність технічного рішення, складність поставленої і вирішеної задачі, соціальну або гуманітарну значущість, актуальність тощо. У переважній більшості випадків повторні оцінки, виставлені експертами ДП УІПВ, перевищували попередні оцінки. У підсумку, до фінальної частини Конкурсу вийшло 278 робіт – це рекордна кількість за усі роки проведення конкурсу «Винахід року».

Результати повторної оцінки ретельно проаналізувала Експертна рада Конкурсу. Номінантів визначали за кількістю набраних балів з врахуванням інших показників, причому перевагу віддавали винаходам, які пройшли кваліфікаційну експертизу, на відміну від корисних моделей патенти, на які видаються під відповідальність заявника без перевірки їх відповідності умовам патентоздатності. Також бралося до уваги, якщо роботи-претенденти складали комплекс винаходів або корисних моделей, призначених для вирішення певної проблеми і об’єднаних між собою, наприклад, технологічним процесом. Разом з тим, аналіз матеріалів другого туру показав, що слід виважено підходити до показників економічного ефекту, представлених учасниками Конкурсу: іноді конкурсанти прагнуть в будь-який спосіб продемонструвати максимальні цифри, відриваючись від життєвих реалій. У деяких випадках експерти в своїх коментарях відзначали сумнівність економічних показників; в окремих роботах взагалі незрозуміло, звідки беруться вихідні дані для розрахунків. У деяких роботах розрахунок проводиться на умовах повного заміщення новою продукцією, виготовленою з використанням винаходу (який все ще перебуває на стадії НДР або ДКР) усієї відповідної продукції в масштабах України тощо. Тому під час визначення загальної оцінки такі «гіпотетичні» економічні ефекти або не враховувались взагалі – особливо якщо заявлений термін впровадження становить 2–3 місяці, а патенту вже 2–3 роки, або враховувались частково, наприклад, на одиницю технологічного устаткування.

У майбутньому до Положення про конкурс передбачається внести жорсткіші вимоги щодо конкурсних матеріалів. Крім того, буде розроблено спеціальні рекомендації для учасників Конкурсу стосовно підготовки комплекту матеріалів.
За результатами другого туру Експертна рада подала на розгляд Конкурсної комісії пропозиції щодо нагородження переможців в абсолютній номінації «Кращий винахід року», серед молоді, у галузевих та регіональних номінаціях, а також запропонувала нагородити спеціальними відзнаками кілька патентів, які заслуговують окремої уваги і заохочення. На засіданні Конкурсної комісії 20 березня розглянуто результати роботи Експертної ради, проаналізовано підсумки конкурсу «Винахід–2011» і визначено переможців.

Кращим у 2011 році став винахід за патентом № 95541 «Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб та профільованих виробів з тугоплавких матеріалів з монокристалічною, полікристалічною та певною структурою», створений в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; друге місце посів винахід за патентом № 92286 «Напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку та спосіб його одержання», патентовласник – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України; на третьому місці – комплекс винаходів за розробленими у Національному транспортному університеті патентами №№ 94374 і 94563 «Технологія виконання земельних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів і комплекс технологічного обладнання для її здійснення» і «Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу або іншого підземного об’єкту». Ці винаходи були беззаперечними лідерами як першого, так і другого туру конкурсу, набагато випередивши інші роботи за кількістю набраних балів.

Також визначені володарі першості по тринадцяти областях та у шести галузевих категоріях, причому в категорії «Будівництво і транспорт» Конкурсна комісія як виняток вирішила присудити одразу два перших місця.
Серед молоді кращим став доцент Харківського національного технічного університету сільського господарства, к.т.н. О.О. Мірошник. Він є одноосібним автором винаходу і двох корисних моделей та співавтором ще 4 винаходів і 5 корисних моделей, поданих на конкурс.
Конкурсна комісія нагородила спеціальними відзнаками низку винаходів та корисних моделей, які мають важливе економічне та соціальне значення, можуть бути реалізовані без значних фінансових витрат і спрямовані в основному на поліпшення рівня та якості життя.

Повний перелік переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід–2011» наведений в таблиці результатів. Детальніша інформація про ці роботи представлена у спеціальному каталозі.

Для нагородження Медаллю ВОІВ у категорії «Жінки-винахідники» Конкурсна комісія висунула дві групи жінок (загалом 9 осіб), авторів патентів № 95593 «Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин», патентовласник Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, та № 96065 «Спосіб прогнозування ефективності терапії глюкокортикоїдами та цитостатиками у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом», патентовласник – Інститут нефрології АМН України. Загалом в цьогорічному конкурсі брали участь більше десяти цілком або переважно «жіночих» авторських колективів.

Конкурсна комісія окремо відзначила активну і продуктивну винахідницьку роботу в Ужгородському національному університеті, який вже кілька років поспіль успішно бере участь в Конкурсі та перемагає в кількох номінаціях одразу. Конкурсна комісія звернулася до Державної служби інтелектуальної власності України з пропозицією нагородити УжНУ за найкращий результат серед вишів, які беруть участь у конкурсі «Винахід року».

Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід–2011» відбудеться 24 квітня ц. р. в ході урочистостей з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.

Поздоровляємо переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року»! Щиро вітаємо патентовласників та авторські колективи і бажаємо натхнення, творчої наснаги, успіхів у створенні та впровадженні інноваційних розробок!

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.