Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Інформаційні ресурси - Рекомендації щодо транслітерування


Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами

Передмова
 
Розробку “Рекомендацій щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами” (далі – Рекомендації) забезпечено Держпатентом України у 2000 році відповідно до потреб експертного органу та патентних повірених України забезпечувати одноманітне представлення літерами української абетки імен та назв іноземних заявників у заявках і патентах України з метою підвищення якості іменного пошуку патентної інформації.
 
Рекомендації обговорено та ухвалено рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 р.

РОЗРОБНИКИ: В. Воєводська, канд. філол. наук, А. Войцехович, Ю. Котіков, Н. Куземська, В. Моргунюк, канд. техн. наук, керівник розроблення, А. Новікова, канд. філол. наук, Л. Пшенична, канд. філол. наук, Л. Шрамко.
 
Вступ
 
Згідно з рекомендаціями стандарту Всесвітньої Організації Інтелектуальної власності (ВОІВ) St.20 Recommendations for the preparation of name indexes to patent documents (Рекомендації щодо укладання іменних покажчиків до патентних документів) патентні відомства повинні забезпечити однаковість транслітерації літерами національної абетки назв юридичних та фізичних осіб і юридично контро¬лювати дотримування встановлених правил транслітерування.

Стандарт ВОІВ St.20 рекомендує зокрема дотримуватися рекомендацій Міжнародної організації стандартування ISO щодо транслітерування, головна вимога яких полягає у тому, щоб правила транс¬літерування були універсальними (ISO 9:1995). Проте засто¬совування, наприклад, єдиної таблиці транслітерування латинських літер літерами української абетки спотворювало б до невпізнанності назви широко відомих неукраїнських фірм. Наприклад, назву відомої французької фірми Рено (Renault) довелося б писати Ренаулт. У зв’язку з цим постала потреба в розробленні правил транслітерування, зорієнтованих на конкретну мову, які б враховували вимову власних назв мовою оригіналу.

Щоб транслітерувати чужомовне ім’я чи назву літерами української абетки з урахуванням їхнього звучання, треба записати транскрипцію вихідного тексту, а потім за встановленими правилами передати транскрипційні знаки літерами української абетки. Ці правила встановлюють однозначну відповідність між тран¬скрип¬ційними знаками певної мови і літерами української абетки. Відповідність між ними така, що українськомовний звук, позначений певною українською літерою, є найближчий до звука мови оригіналу, позначеного відповідним транскрипційним знаком.
 
Через те, що в назвах фірм трапляються іншомовні слова (наприклад, в англійськомовній назві — французьке прізвище), а часом — слова маловідомі або й зовсім невідомі навіть для українських фахівців з відповідної мови, доцільно було б у таких випадках транскрипцію отримувати від заявника або хоча б погоджувати її з ним, щоб уникнути спотворювання імен чи власних назв.
 
Правила транслітерування, подані в цьому нормативному документі, спира­ються на такі наукові засади:
  • опосередкованість (іншомовні імена і назви треба транслітерувати через посередництво транскрипції, записаної міжнародними транскрип­ційними знаками);
  • безпосередність (транслітерування здійснюють без посередництва інших мов);
  • однозначність (кожному транскрипційному знакові чи знакосполуці відпо­відає лише одна українська літера чи літеросполука);
  • точність (українська транслітерація повинна якомога точно засобами укра­їнської мови передавати вимову назв мовою оригіналу);
  • традиційність (правила повинні якомога менше супере­чити наявній прак­тиці транслітерування);
  • нормативність (транслітерація має статус українського тексту і повинна бути узгоджена з чинним укра­їнським правописом);
  • простота і зручність застосовування (правила транслітерування повинні бути максимально прості і легкі для користувача).
Документ містить чотири розділи і три додатки.

У розділі 1 “Сфера застосо¬вування” визначено об’єкт унормування та сферу його застосовування.
Розділ 2 “Нормативні посилання” містить перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому документі.
У розділі 3 “Визначення понять” подано основні для цього нормативного документа терміни і визначення понять.
Розділ 4 “Правила транслітерування” містить виклад об’єкта унормування, який складається майже з однакової для всіх мов послідовності дій (алгоритму) практичного транслітерування, і чотири таблиці відповідностей між транскрипційними знаками певної мови і українськими літерами.

Додаток А містить перелік загальномовних слів, які можуть бути складниками назв юридичних осіб. Статус додатка “обов’язковий” означає, що подана у ньому українська транслітерація іншомовних слів є обов’язкова для вживання. Тобто зазначені слова треба транслітерувати тільки так, як їх транслітеровано в додатку.

У додатку Б подано правила, які можна використати, щоб написати транс¬крипцію назви чи імені. Треба зазначити, що жодне з наведених правил не є цілком вичерпним для всіх чотирьох (англійської, французької, німецької та італійської) мов, бо кожна з них має винятки з правил або явища, що перебувають поза правилами. Проте відсоток таких винятків у французькій, німецькій та італійській мовах невеликий, що дає змогу з великою вірогідністю написати правильну транскрипцію, навіть не володіючи зазначеними мовами. Вірогідність правильного написання транскрипції англійського тексту за допомогою викладених у документі правил значно менша, тому для транскрибування англійського тексту надійніше корис¬туватися словниками, а транскрипцію маловідомих і невідомих слів — погоджувати із заявником.

Додаток В містить перелік літературних джерел, використаних під час розроб¬лення цього документа, зокрема словників, які містять транскрипцію слів, що дозволяє використовувати їх для написання транскрипції власних назв.
 
Зміст
 

Правила транслітерування
 
А.1 Англійські слова — складники назв юридичних осіб
А.2 Французькі слова — складники назв юридичних осіб
А.3 Німецькі слова — складники назв юридичних осіб
А.4 Італійські слова — складники назв юридичних осіб
 
Додаток Б Правила транскрибування
 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.