Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Плани та звіти - Річні технічні звіти - 2008 - Річний технічний звіт з інформаційної діяльності у сфері торговельних марок


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РІЧНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ
З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
за 2008 рік


I. Зміни в реєстраційній діяльності:

- зміни в подачі заявок та реєстрації порівняно з минулим роком:

Статистичні зміни:
Подано заявок (за національною процедурою):
у 2007р. – 23746, у 2008р. – 22371, тобто на 5,8% менше порівняно з попереднім роком.
Зареєстровано (за національною процедурою):
у 2007р. – 15375, у 2008р. – 15357, практично дорівнює показнику попереднього року.

- напрямки або галузі, що зазнають швидких змін порівняно з минулим роком

Протягом останніх років, у тому числі і у 2008 р., жоден із напрямків або галузей не зазнавав швидких змін. Але за цей час чітко визначилися напрямки і галузі (представлені за класами Ніццької класифікації), які є стабільними лідерами в поданні заявок, зокрема: кл. 35 “Реклама; керування справами, ділове адміністрування...” (у 2007р. – 16,7%, у 2008р. – 18,6% ); кл. 41 “Освіта, виховування, забезпечування навчання; розваги...”
(у 2007р. – 6,0%, у 2008р. –7,5%); кл.16 “Папір, картон і вироби з них...” (у 2007р. – 5,0%, у 2008р. – 4,5%); кл. 05 “Фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати...” (у 2007р. – 3,5%, у 2008р. – 4,1%); кл. 42 “Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги...”
(у 2007р. – 4,4%, у 2008р. – 4,6%).

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надаються статистичні дані стосовно товарних знаків

http://www.sdip.gov.ua/ua/plans_reports.html
http://www.sdip.gov.ua/en/plans_reports.html
http://www.ukrpatent.org/ua/statistic.html
http://www.ukrpatent.org/en/statistic.html

II. Питання стосовно створення, розмноження та поширення вторинних джерел інформації про товарні знаки, тобто офіційних бюлетенів:

- публікація, друкування, копіювання
- головні види повідомлень відомства щодо торговельних марок

Інформація стосовно торговельних марок публікується в Книзі 2 офіційного бюлетеня “Промислова власність” у наступних розділах: “Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг”, “Відомості про добре відомі знаки в Україні”, “Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні”, “Кольорові зображення знаків для товарів і послуг”, у покажчиках до кожного розділу та в розділі “Сповіщення”.

Офіційний бюлетень “Промислова власність” видається як на паперовому, так і на електронному носіях інформації з однаковою періодичністю – двічі на місяць.

Крім того, з інформацією стосовно торговельних марок випускається національний CD-ROM “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”, який у 2008р. надіслано до 27 організацій України та до Роспатенту (в рамках міжнародного обміну).

Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (Інститут) випускає також акумулятивний оптичний диск DVD “Знаки для товарів і послуг, зареєстровані в Україні”, на якому розміщені відомості про всі зареєстровані в України торговельні марки за період з січня 1993 року до дати завершення поточної реєстрації.
На офіційному порталі Державного департаменту інтелектуальної власності (Держдепартамент) (http://www.sdip.gov.ua) та офіційному веб-сайті Інституту (http://www.ukrpatent.org) розміщені інтерактивні бази даних (БД) та інформаційно-довідкові системи (ІДС) стосовно торговельних марок:

- Бази даних: “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”, “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”, “Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні”, “Відомості про добре відомі знаки в Україні”, “Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними”;
- ІДС: “Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг”,
“Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев’ята редакція. Друге, змінене, видання”, “Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція”.
Повідомлення щодо торговельних марок публікуються в такому обсязі: бібліографічні дані, зображення торговельних марок, покажчики та сповіщення. Сповіщення містять інформацію про правовий статус торговельних марок, передачу прав та ліцензійні договори, про зміну імені, найменування та/або адреси.

- використовувані засоби масового зберігання та мікроформи

Засобами масового зберігання інформації щодо торговельних марок в Інституті є сервери електронних баз даних. Для забезпечення надійності зберігання резервних копій в Інституті створена масштабована високопродуктивна система зберігання даних NAS (Network Attached Storage). Інформація зберігається на дискових RAID-масивах (Storage). Для довготривалого зберігання виготовляються резервні копії даних на дисках DVD та на магнітних стрічках.
- обробка текстів та автоматизація відомства

Обробка текстів на всіх стадіях діловодства за заявками на торговельні марки здійснюється засобами автоматизованої системи “Знаки для товарів і послуг”.

- технології, застосовувані для публікації інформації з товарних знаків (друкування, запис, фотонабір тощо)

Для формування інформаційних масивів, що включаються в публікації, використовується автоматизоване робоче місце редакційного відділу Інституту. Сформований оригінал-макет видання передається до друкарні, де здійснюється його тиражування.
Для підготовки масивів даних та запису на оптичні диски використовується спеціальне програмне забезпечення.

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надається доступ онлайн до бюлетенів торговельних марок та інших джерел інформації про знаки, в тому числі для вивантаження масиву даних щодо торговельних марок

Доступ до онлайнових публікацій стосовно торговельних марок надається через веб-сторінки порталу Держдепартаменту та сайта Інституту:

http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html
http://www.ukrpatent.org/en/bases.html
http://www.sdip.gov.ua/ua/info_resurses.html

III. Питання класифікування, рекласифікування та індексування інформації щодо торговельних марок:

- діяльність із класифікування та рекласифікування, використовувані системи класифікування, наприклад, Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація), інші класифікації (зазначте, будь ласка, чи товари і послуги для реєстрації знаків та зображувальні елементи знаків покласифіковані Вашим відомством, і, якщо так, яку класифікацію (які класифікації) використано)
- використання електронних класифікаційних систем для перевірки класифікаційних індексів, які вказані заявником, і які містяться у переліках товарів і/або послуг

У 2008 р. для класифікування торговельних марок використовувалась українськомовна версія Ніццької класифікації (9-а редакція), а також для класифікування зображувальних елементів знаків – українськомовна версія Віденської класифікації (6-а редакція).

У складі АС “Знаки для товарів і послуг” функціонує програмна система, за допомогою якої здійснюється перевірка класифікаційних індексів. Ця система включає довідники з класифікаціями та спеціальне програмне забезпечення для здійснення функцій перевірки класифікаційних індексів.
У 2008 році в середовищі АС “Знаки для товарів і послуг” було введено в експлуатацію 6-у редакцію Віденської класифікації зображувальних елементів.
Також у 2008 році підготовлено до публікації друге, змінене, видання 9-ї редакції українськомовної Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП-9). Програмне забезпечення АС “Знаки для товарів і послуг” адаптоване до нової версії МКТП-9.

- зобов’язання заявника використовувати попередньо визначені терміни чинної класифікації
- бібліографічні дані та їх обробка

При введенні в базу даних обробка бібліографічних даних здійснюється програмними засобами. Структура бази даних забезпечує зберігання всіх бібліографічних даних та надає широкі можливості для цілей пошуку.
У 2008 році АС “Знаки для товарів і послуг” розширено програмними модулями для підтримки функції експорту бібліографічних даних у формат XML відповідно до стандарту ВОІВ ST.36 (Mimosa).

IV. Створення та ведення фонду ручного пошуку торговельних марок:

- побудова фонду
- актуалізація
- зберігання, включаючи засоби масового зберігання
- документація інших відомств, що обробляється і/або вважається частиною наявного пошукового фонду

Пошуковий фонд щодо торговельних марок, склад якого затверджений наказом Держдепартаменту, складається зокрема з бази даних автоматизованої системи “Знаки для товарів і послуг”, бази даних міжнародних реєстрацій ROMARIN на CD-ROM, міжнародних класифікацій та визначеної довідкової інформації.

V. Діяльність у галузі комп’ютеризованих пошукових систем для торговельних марок:

- внутрішні системи відомства (online/offline;

До внутрішніх комп’ютеризованих пошукових систем для торговельних марок відносяться пошукові системи АС “Знаки для товарів і послуг”, “Вхідного реєстру заявок”, централізованої бази даних “Міжнародні товарні знаки, що надійшли з міжнародного бюро ВОІВ”, АС ”Показники“.
Проводились роботи із запровадження безпаперової технології діловодства за заявками на торговельні марки, з модернізації автоматизованої системи АС “Знаки для товарів і послуг” та перетворення всіх документів в електронний формат.

У 2008 році в галузі пошукових систем для торговельних марок було створено:
1. Інтегровану довідково-пошукову систему доступу до різнорідних джерел інформації, які використовуються в процесі експертизи заявок на торговельні марки;
2. Систему пошуку та розпізнавання зображень торговельних марок.

- зовнішні бази даних

Зовнішніми базами даних щодо торговельних марок є:
БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";
БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні";
БД "Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні";
БД "Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними";
ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг";
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Восьма редакція";
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев’ята редакція. Друге, змінене, видання";
ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція".
Зазначені бази даних та інформаційно-довідкові системи підключені до мережі Інтернет.

- адміністративні управлінські системи (наприклад, реєстр, правовий статус, статистика, адміністративна підтримка тощо)

- використовуване устаткування (технічне забезпечення, у т.ч. використовувані типи терміналів і мереж, та програмне забезпечення), використовувані носії даних.

АС “Знаки для товарів і послуг” функціонує в середовищі локальної комп’ютерної мережі під управлінням OS Windows 2003 server.
Програмне забезпечення автоматизованої системи побудоване за технологією Client-Server і розміщується на Сервері Compaq ProLiant ML570 (4x900Mhz, Xeon, 8Gb RAM). DBMS – MS SQL Server Standard Edition 2005. Для забезпечення надійності та високого рівня готовності використовується реплікація даних на сервері з аналогічними параметрами.
Засобами масового зберігання інформації щодо торговельних марок в Інституті є сервери електронних баз даних, дискові системи зберігання даних Storage Area Network, оптичні диски DVD та магнітні стрічки.

VI. Наявні інформаційні продукти та послуги в галузі товарних знаків для загальної публіки (наприклад, засоби для подання заявки, реєстрації товарних знаків, допомоги у проведенні пошуку, отриманні офіційних публікацій та витягів з реєстру)

- планування, управління, автоматизація, безпека
- управління фондом, зберігання

У Фонді патентної документації громадського користування (ФГК) читачі мали можливість ознайомитись з інформацією щодо торговельних марок, опублікованою в офіційному бюлетені “Промислова власність” (Книга 2) та в офіційних бюлетенях зарубіжних патентних відомств 44 країн та організацій.

Забезпечувалось регулювання складу, обсягу та структури фонду документів з урахуванням потреб користувачів.
За останні роки (в тому числі і у 2008р.) проведена потужна заміна технічного забезпечення інформаційних фондів найсучаснішою комп’ютерною технікою, що здатна працювати з новітніми програмними продуктами на CD-ROM та DVD, які використовуються патентними відомствами різних країн. Здійснювались переміщення інформації з дисків та її концентрація на сервері керування мережею, що значною мірою прискорювало проведення пошуку.

Велика увага приділялась популяризації фондів: регулярно випускались тематичні добірки патентної документації з актуальних питань промислової власності, а також дайджест-добірка анотацій видань з актуальних питань охорони об’єктів інтелектуальної власності в нашій країні і за кордоном. Анотувались публікації провідних спеціалістів патентних відомств: книжкові видання і статті, що публікувались у журналах, які надходили до фонду.

З метою збереження фонду використовуються сучасні технології забезпечення захисту бібліотечних фондів від крадіжок, пошкоджень тощо. Здійснюється відеоспостереження, пожежна безпека (пожежна сигналізація, сповіщення про пожежу, пожежогасіння), вентиляція та кондиціонування повітря.

- інформаційні послуги, що надаються загальній публіці (у т.ч. автоматизовані послуги та пошукові фонди, що знаходяться у віддалених від відомства бібліотеках, а також інформація щодо товарних знаків, передана відомством у всесвітню мережу (World Wide Web)
-
Інформаційні послуги загальній публіці надаються з таких Інтернет-баз даних:
БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”;
БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні";
БД "Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні";
БД "Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена, або свідоцтва, які визнано недійсними".

На веб-сайті також розміщені інформаційно-довідкові системи:
ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг";
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція. Друге, змінене, видання";
ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція"
Доступ до всіх БД та ІДС – безоплатний.

Зазначені інформаційні ресурси розміщені в Інтернеті за адресами:
http://www.sdip.gov.ua/ua/systems.html
http://www.sdip.gov/ua/en/publicom_baza.html
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html
http://www.ukrpatent/en/bases.html

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства для електронного подання заявок на знаки
- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надається інформація з процедур, таких як подання заявок, публікації, експертизи та реєстрації; процедур заперечення та апеляції стосовно торговельних марок тощо

http://www.ukrpatent.org/ua/signs.html
http://www.ukrpatent.org/ua/acts.html

- адреси (URL) сторінок веб-сайта відомства, що містять опис інформаційних продуктів і послуг відомства (наприклад, послуг з пошуку товарних знаків, баз даних торговельних марок тощо), а також інформацію щодо доступу до них та їх використання:

http://www.ukrpatent.org/ua/publications.html
http://www.ukrpatent.org/en/publications.html
http://www.ukrpatent.org/ua/perelik.html
http://www/ukrpatent/org/en/perelik.html
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html  
http://www.ukrpatent.org/en/bases.html
http://www.ip-centr.kiev.ua

VII. Питання, які стосуються взаємного обміну документацією та інформацією щодо торговельних марок:

- міжнародне або регіональне співробітництво з обміну інформацією щодо товарних знаків, наприклад, у формі офіційних бюлетенів
- обмін машинозчитуваною інформацією

У рамках міжнародного обміну в 2008р. надходили офіційні бюлетені торговельних марок 28 зарубіжних відомств та організацій, а також CD-ROM TRACES, що містить інформацію стосовно марок, зареєстрованих у країнах Центральної та Східної Європи та CD-ROM «Товарные знаки России». Партнерам з обміну надсилався офіційний бюлетень “Промислова власність”на CD-ROM.

VIII. Питання освіти та навчання, у т.ч. технічна допомога країнам, що розвиваються:

- діяльність, що спрямована на поширення інформації (семінари, виставки, візити, рекламна діяльність тощо)
- навчальні курси для національних та іноземних учасників
- допомога країнам, що розвиваються (направлення консультантів та експертів, прийом стажистів з країн, що розвиваються тощо)

У звітному році навчальні заклади України продовжували підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за спеціальністю “Інтелектуальна власність” здійснювали 16 навчальних закладів країни. Її загальний ліцензійний обсяг, станом на 01.10.2008 р., становив 1480 осіб, у тому числі на підготовку (перепідготовку) 910 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 570 осіб – магістра.

Загалом у 2008 р. в Україні завершили відповідний курс навчання 446 осіб, з яких освітньо-кваліфікаційний рівень магістра здобули 192 особи, спеціаліста – 254 особи, у тому числі в Державному інституті інтелектуальної власності (ДІІВ) підготовлено 152 фахівця з питань інтелектуальної власності – 48 магістрів і 104 спеціаліста. Крім того, ДІІВ у 2008 р. започаткував підготовку магістрів за спеціальностями “Консолідована інформація” та “Управління інноваційною діяльністю”.

ДІІВ, за підтримки Держдепартаменту, у 2008 р. завершив розробку дистанційних навчальних модулів з різних аспектів інтелектуальної власності з використанням досвіду Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). У звітному році кваліфікацію у сфері інтелектуальної власності за такою формою навчання підвищили 14 студентів вищих навчальних закладів.

Крім того, у 2008 р. у ДІІВ за різними формами навчання (конференції, семінари, курси підвищення кваліфікації тощо) підвищили кваліфікацію близько 700 осіб – державних службовців, науково-педагогічних працівників, фахівців підприємств та організацій.

З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу Центр оперативної поліграфії ДІІВ протягом 2008 р. видав 20 найменувань науково-методичних матеріалів (конспектів лекцій, навчальних посібників, підручників тощо) загальним накладом близько 3250 примірників.

Ефективним засобом обміну досвідом та актуальною інформацією у сфері охорони інтелектуальної власності є проведення конференцій, семінарів, “круглих столів”, нарад тощо.

У 2008 р. Держдепартамент організував і провів 6 конференцій, з них 3 міжнародні, та 26 семінарів, у тому числі 2 регіональні, з актуальних питань, пов’язаних з набуттям охорони, використанням і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких:
- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності», організована Держдепартаментом спільно з ВОІВ та Європейського патентного відомства (ЄПВ). У її роботі брали участь представники ВОІВ, ЄПВ, Представництва Європейської комісії в Україні, Посольства США в Україні, Патентного відомства Республіки Болгарія та інші. Тематика конференції була присвячена питанням правомірного розпоряджання правами інтелектуальної власності, правової охорони комерційних найменувань у контексті міжнародних подій – чемпіонату Європи 2012р. з футболу, забезпеченню і захисту прав інтелектуальної власності УЄФА; комерційним позначенням як способу індивідуалізації товарів на ринку; проблемам використання об’єктів авторського права та суміжних прав у сфері розважального та ресторанного бізнесу; медіації як інструменту позасудового врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності. Учасниками конференції були понад 100 осіб;
- ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми інтелектуальної власності”, організована Державним департаментом інтелектуальної власності спільно з ВОІВ, ЄПВ, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та Федерацією роботодавців України.

У конференції брали участь 230 осіб, а саме: представники органів державної влади і управління, промислових підприємств і науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, юридичних компаній та фірм патентних повірених, малого та середнього бізнесу, судової системи, національних відомств інтелектуальної власності, засобів масової інформації, громадських організацій. Фахівці та менеджери з питань інтелектуальної власності України, Республіки Молдова, Німеччини, Республіки Казахстан, Республіки Польща, Російської Федерації, Румунії, США, Угорщини, а також міжнародних організацій – ВОІВ, ЄПВ, Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ).

У програмі конференції розглядалися такі важливі питання, як формування ринку інтелектуальної власності в Україні, розвиток системи державного регулювання та управління інтелектуальною власністю, розвиток нормативно-правової бази та вдосконалення роботи експертного органу, захист прав на об’єкти інтелектуальної власності і правомірне розпоряджання ними. Окрему увагу було приділено торговельним маркам, комерційним найменуванням, географічним зазначенням, об’єктам авторського права і суміжних прав. Для обміну досвідом та вироблення стратегії подальшого розвитку системи освіти у сфері інтелектуальної власності в рамках програми конференції Держдепартамент вперше запровадив окрему секцію “Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері інтелектуальної власності”;
- Міжнародна науково-практична конференція “ІНТЕЛПРАВО УЄФА ЄВРО 2012™”. Організатор – Державний департамент інтелектуальної власності при підтримці Виконавчого Комітету УЄФА. Конференція була посвячена таким питанням: роль Федерації футболу України та органів виконавчої влади в підготовці проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012™; забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА і його комерційних партнерів; шляхи і засоби боротьби з протизаконною комерційною діяльністю, що завдає шкоди УЄФА; завдання контролюючих та правоохоронних органів України щодо захисту прав ІВ у контексті ЄВРО 2012™.

У конференції взяли участь представники Виконавчого Комітету УЄФА, юридичні представники УЄФА в Україні, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій, юридичних компаній, засобів масової інформації, всього 115 учасників.

У рамках програм конференцій та семінарів постійну зацікавленість викликає обговорення проблем, пов’язаних з торговельними марками – це і вдосконалення нормативної бази та правозастосування, і особливості експертизи заявок на позначення. та способи врегулювання спорів.

Слід зазначити, що Держдепартамент протягом 2008 р. провів значну роботу як з проведення конференцій, семінарів, так і з стимулювання творчої діяльності, про що більш детально можна дізнатись у відповідному розділі “Річного звіту” Держдепартаменту за 2008 рік, розміщеному на веб-порталі за адресою:
http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_en8.pdf .

IX. Інша загальна інформація стосовно відомства, що наявна в Інтернет

Адреси сторінок веб-сайта відомства, на яких:

- надається інформація щодо законодавства з торговельних марок

http://www.sdip.gov.ua/en/laws_special_3
http://www.sdip.gov.ua/ua/normative_acts.html
http://www.ukrpatent.org/en/legistation.html
http://www.ukrpatent.org/ua/legistation.html  

- міститься річний звіт відомства

http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_en8.pdf


- за необхідності, надається додаткова інформація з питань, висвітлених у поточному РТЗ
- надаються відкриті вихідні коди інформаційних систем з товарних знаків
- розміщені новини відомства з питань, які стосуються торговельних марок

http://www.sdip.gov.ua/en/index.html
http://www.ukrpatent.org
http://www.ip-centr.kiev.ua

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.