Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Заходи - Круглі столи - Круглий стіл на тему: "Удосконалення законодавства з питань промислової власності" (19 серпня 2009 року)


"Круглий стіл" на тему: "Удосконалення законодавства з питань промислової власності"

19 серпня 2009 року

19 серпня 2009 року в приміщенні Держдепартаменту інтелектуальної власності відбулося засідання "круглого столу" на тему: "Удосконалення законодавства з питань промислової власності".

Захід відкрив голова Держдепартаменту Микола Паладій. Він, зокрема, зазначив, що метою "круглого столу" є ознайомлення присутніх фахівців, юристів, патентних повірених із змінами до законодавства з питань промислової власності, що передбачаються проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності".

– Одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики нашої держави є її інтеграція до європейського економічного і культурного співтовариства, що обумовлює основні вектори розвитку національного законодавства, одним з яких є його адаптація до законодавства Європейського Союзу, – зазначив Микола Паладій.

Також він нагадав, що нині в Україні діє низка законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності, які дають змогу регулювати відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав на такі об’єкти промислової власності як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення. У той же час існують деякі розбіжності між нормами цих актів та законодавства Європейського Союзу, які необхідно усунути у зв’язку з намірами України вступити до ЄС.

Отже, завдання приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС визначені в статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, Плані дій Україна – ЄС, Законі України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та Рекомендаціях за підсумками парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування".

Крім того, постала необхідність врахування в законодавстві з питань інтелектуальної власності змін, що останнім часом відбулися в міжнародному праві, приведення спеціальних законів у цій сфері у відповідність до міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, та реалізації пропозицій інвесторів та учасників Форуму "Влада і бізнес – партнери" щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

– Саме для вирішення цих завдань в Держдепартаменті підготовлено й направлено до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності". Проект пройшов фахову та юридичну експертизу в Кабінеті Міністрів України, під час якої був дещо змінений, і 23 липня цього року переданий до Верховної Ради України, – наголосив Микола Паладій.

У свою чергу заступник начальника управління, начальник відділу організації розробки законодавства Держдепартаменту Людмила Цибенко зауважила, що цим проектом передбачається внесення змін до 5-ти спеціальних законів України з питань інтелектуальної власності. Людмила Цибенко коротко охарактеризувала саме ті зміни, які були внесені в процесі опрацювання цього законопроекту в Кабінеті Міністрів України.

Отже, що стосується Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", то під час підготовки змін до цього закону були враховані положення Директиви 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів, зокрема щодо визначення об’єктів біотехнології, на які не поширюється правова охорона.

За словами Л. Цибенко, у законопроекті враховано також інші положення цієї Директиви стосовно особливостей правової охорони біотехнологічних винаходів та їх використання, зокрема щодо перехресного ліцензування (зобов’язання власника патенту на винахід, що стосується сорту рослин чи породи тварин, видати ліцензію на використання цього винаходу власнику сорту рослин чи породи тварин, і навпаки). У проекті уточнюється перелік об’єктів, що не охороняються, тощо.

Під час підготовки змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" враховано норми Директиви 98/71/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, а також положення Правил Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року "Про промисловий зразок Спільноти", зокрема щодо визначення таких термінів як "виріб", "складений виріб", "нормальне використання виробу", "своєрідність", "ідентичність промислових зразків", "інформований користувач" тощо. Пані Цибенко, зокрема, зазначила, що до умов патентоспроможності промислового зразка, окрім новизни, включено додаткову умову – "своєрідність".

До вказаного закону також вносяться зміни згідно з Женевським Актом Гаазької угоди щодо можливості подання множинної заявки, тобто заявки, яка може включати до 100 промислових зразків за умови, що вироби, у яких передбачається використання промислових зразків, відносяться до одного класу виробів за Міжнародною класифікацією промислових зразків. У проекті дається нове визначення промислового зразка тощо.

Крім того, передбачається надання можливості оскаржувати в Апеляційну палату рішення за заявкою на промисловий зразок (протягом 2 місяців від дати одержання копії рішення) не тільки заявнику, а й особі, яка подавала заперечення проти цієї заявки. При цьому розгляд заявки припиняється до закінчення строку, передбаченого для оскарження рішення.

– Ці зміни вносяться до закону за пропозицією Європейської Бізнес Асоціації. Аналогічні зміни передбачається внести й до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", – проінформувала Людмила Цибенко.

Щодо Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", то в новому законопроекті враховано вимоги Регламенту Ради ЄС № 510/2006 від 20 березня 2006 року про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Основні зміни, які вносяться до цього закону

Перш за все зазнала змін термінологія: "зазначення походження товарів" замінено на "географічне зазначення", особливим видом якого є "назва місця походження товару", а також уточнено визначення деяких термінів.

У проекті уточнюється також склад матеріалів заявки стосовно опису властивостей товару, який повинен включати сировинні матеріали із зазначенням його основних фізичних, хімічних, мікробіологічних та органолептичних характеристик, а також опису специфічних умов і незмінних способів виробництва, характерних для технології виробництва товару, і відповідного географічного місця.

Також у закон передбачається внести уточнення щодо визначення осіб, які мають право подавати заявку та вносити зміни щодо умов прийняття до розгляду заперечення проти реєстрації географічного зазначення.

Щодо Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (ІМС). Під час підготовки змін до нього враховано положення Директиви Ради 87/54/EEC від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів стосовно порушення прав на топографію ІМС.

За словами Л. Цибенко, цей закон зазнає мінімальних змін.
Основним нововведенням є норма, за якою не визнається порушенням прав на зареєстровану топографію IMC використання топографії ІМС з комерційною метою особою, яка придбала виріб, виготовлений із застосуванням топографії ІМС, і не могла знати, що цей виріб був виготовлений чи введений в цивільний обіг з порушенням права на топографію ІМС. Проте після одержання відповідного повідомлення правовласника ця особа повинна припинити використання виробу або виплатити йому відповідні кошти.

Підсумовуючи вищезазначене, Людмила Цибенко наголосила, що в проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності" передбачено низку загальних положень дуже важливих для всіх діючих у сфері інтелектуальної власності законів, відповідно до яких заявки на об’єкти промислової власності зможуть подаватися як на паперовому носії, так і в електронній формі. Спосіб подання обирає сам заявник.

На документах, які приймає або направляє орган експертизи, може бути використано електронний підпис.

Не вимагається подання документів про сплату зборів, достатньо сплатити збір, а орган експертизи здійснить перевірку сплати самостійно.

Проект закону також передбачає доступ до відомостей про чинні рішення Апеляційної палати в установлених обсязі та порядку.

Наразі проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності" схвалено Кабінетом України й передано до Верховної Ради України (реєстраційний номер – 5015).

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.