Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України ..." (обговорення тривало до 11 січня 2013 року) - Проект Закону


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних»


____________________________________________________________________________________________

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 21, ст. 204) такі зміни:

1. Доповнити статтю 2 після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту: 

«Партія дисків для лазерних систем зчитування – будь-яка кількість дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації, що вироблені з однієї матриці та які супроводжуються одним товаросупровідним документом, або дисків, запис інформації на які здійснено після їх виробництва за допомогою будь-яких пристроїв для запису на оптичні носії інформації, та які супроводжуються одним товаросупровідним документом.»;

у зв’язку з цим абзаци тринадцятий-дев’ятнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим-двадцятим. 

2. Доповнити статтю 3 абзацом другим такого змісту: 

«Замовлення відтворення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних дозволяється лише одержувачам контрольних марок.».

3. У статті 5:

1) доповнити частину першу пунктом «ж» такого змісту:

«ж) один примірник з партії дисків для лазерних систем зчитування разом з поліграфічною обкладинкою, що буде розповсюджуватися з дисками цієї партії, та копією товаросупровідного документу на партію дисків для кожного найменування з переліку, вироблених в Україні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, ідеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Для імпортованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, надається копія поліграфічної обкладинки, що буде використовуватись при розповсюдженні партії імпортованих дисків, а також копія вантажної митної декларації на цю партію носіїв інформації, за якою здійснено митне оформлення.»;

 2) доповнити частину четверту абзацом другим такого змісту:


«Для здійснення перевірки інформації, зазначеної у поданих заявниками документах, Установа має право звертатись до суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав (або уповноважених ними представників) та вимагати у заявників копії договорів про передачу (відчуження) майнових прав авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або договорів про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників, починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються від первинних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (у разі виникнення цих прав поза межами території України).»;3) доповнити частину сьому після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:


«подання до Установи заяви, в якій обсяг замовлених для одержання контрольних марок для кожного найменування з переліку перевищує обсяг партії дисків для лазерних систем зчитування, отриманої заявником згідно з товаросупровідними документами, та (або) імпортованої на територію України згідно з наданою копією вантажної митної декларації;

звернення до Установи осіб, яким належать виключні майнові права на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп’ютерні програми, бази даних, назви яких співпадають з назвами примірників, розміщених на офіційному веб-сайті Установи.»;


4) доповнити частиною десятою такого змісту:


«10. Назви примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зазначених у переліку найменувань аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках, відповідно до пункту «ґ» частини першої цієї статті, та найменування заявників, розміщуються на офіційному веб-сайті Установи. Особи, яким належать майнові права на відповідні аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп’ютерні програми, бази даних мають право отримати від Установи інформацію щодо заявників, а саме: найменування заявника та його юридична (поштова) адреса.
Звернення до Установи осіб, яким належать виключні майнові права на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп’ютерні програми, бази даних розглядаються Установою за умови підтвердження ними своїх виключних майнових прав на відповідні об’єкти.
Особи, яким належать виключні майнові права на аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, комп’ютерні програми, бази даних можуть звернутися до Установи не пізніше 2 робочих днів з моменту розміщення назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних на офіційному веб-сайті Установи. Якщо протягом цього строку звернення не надійдуть, то Установа має право на прийняття відповідного рішення.».


4. Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:

«На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка відповідає інформації, нанесеній на поліграфічну обкладинку, змісту примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, та яка є ідентичною з інформацією, зазначеною у поданих заявниками документах».


5. У частині першій статті 7 слова «одного відсотка» замінити словами «трьох відсотків».

6. Частину першу статті 12 викласти у такій редакції:

«Установа здійснює контроль за виконанням цього Закону шляхом проведення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності планових і позапланових перевірок осіб, що здійснюють маркування та розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Контроль здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Орган ліцензування господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів здійснює контроль за маркуванням примірників контрольними марками у порядку, визначеному законодавством України у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.».

ІІ. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.


Голова Верховної Ради
України

 

 

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.