Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності" (обговорення тривало до 22 лютого 2013 року) - Проект Закону


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності


____________________________________________________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 32; 2000 р., № 37, ст. 307; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114; 2002 р., № 35, ст. 256; 2003 р., № 35, ст. 271; 2009 р., № 36-37, ст. 513; Голос України, 2012 р. № 230): 


1) у частині другій статті 22 слова „мито та збір” замінити словом „збори”; 

2) у частині четвертій статті 25: 

слово „збір” замінити словами „адміністративний збір”;
доповнити новим абзацом такого змісту: 

               «У разі неподання до Установи документу про сплату адміністративного збору за видачу дубліката патенту або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, дублікат патенту не видається.».

3) у статті 36: 

у назві слова „Державне мито і збори” замінити словом „Збори”;
частини другу, четверту та п’яту після слова „збори” в усіх відмінках доповнити словами „за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” у відповідному відмінку;
 
4) у тексті слова „державне мито” в усіх відмінках замінити словами „адміністративний збір” у відповідному відмінку.

2. У Законі України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Відомості Верховної Ради України , 1994 р., № 7, ст. 36; 1994 р., № 7, ст. 37; 1999 р., № 32, ст.266; 2001 р., № 8, ст.37; 2002 р., № 7, ст.51; 2002 р., № 16, ст.114; 2002 р., № 35, ст.256; 2003 р., № 30, ст.247; 2003 р., № 35, ст.271; 2008 р., № 23, ст.217; Голос України, 2012 р. № 230): 

1) у абзаці першому статті 12 слова „мито та збір” замінити словом „збори”; 

2) у частині четвертій статті 14: 

слово „збір” замінити словами „адміністративний збір”;
доповнити новим абзацом такого змісту: 

               «У разі неподання до Установи документу про сплату адміністративного збору за видачу дубліката свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, дублікат свідоцтва не видається.».

3) у статті 23: 

у назві слова „Державне мито та збори” замінити словом „Збори”;
частини третю-п’яту після слова „збори” в усіх відмінках доповнити словами „за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” у відповідному відмінку; 

4) у тексті слова „державне мито” в усіх відмінках замінити словами „адміністративний збір” у відповідному відмінку.

3. У Законі України „Про охорону прав на промислові зразки” (Відомості Верховної Ради України , 1994 р., № 7, ст. 34; 1994 р., № 7, ст. 35; 2001 р., № 8, ст.37; 2002 р., № 16, ст.114; 2002 р., № 35, ст.256; 2003 р., № 30, ст.247; 2003 р., № 35, ст.271; Голос України, 2012 р. № 230): 


1) у частині першій статті 16 слова „мито та збір” замінити словом „збори”; 

2) у частині четвертій статті 18: 

слово „збір” замінити словами „адміністративний збір”;
доповнити новим абзацом такого змісту: 

              «У разі неподання до Установи документу про сплату адміністративного збору за видачу дубліката патенту або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, дублікат патенту не видається.». 

3) у статті 28: 

у назві слова „Державне мито та збори” замінити словом „Збори”;
частини третю-п’яту після слова „збори” в усіх відмінках доповнити словами „за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” у відповідному відмінку; 

4) у тексті слова „державне мито” в усіх відмінках замінити словами „адміністративний збір” у відповідному відмінку.

4. У Законі України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28; 1999 р., № 34, ст. 274; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 35, ст. 271; Голос України, 2012 р. № 230): 

1) у частині другій статті 12 слова „мито та збір” замінити словом „збори”;
 
2) у частині четвертій статті 14: 

слово „збір” замінити словом „адміністративний збір”;
доповнити новим абзацом такого змісту: 

              «У разі неподання до Установи документу про сплату адміністративного збору за видачу дубліката свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, дублікат свідоцтва не видається.». 

3) у статті 23: 

у назві слова „Державне мито та збори” замінити словом „Збори”;
частини третю-п’яту після слова „збори” в усіх відмінках доповнити словами „за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” у відповідному відмінку; 

4) у тексті слова „державне мито” в усіх відмінках замінити словами „адміністративний збір” у відповідному відмінку.

5. У Законі України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 35, ст. 271; 2007 р., № 1, ст. 2; 2008 р., № 23, ст. 217; Голос України, 2012 р. № 230): 

1) у частині п’ятій статті 15: 

слово „збір” замінити словами „адміністративний збір”;
доповнити новим абзацом такого змісту: 


              «У разі неподання до Установи документу про сплату адміністративного збору за видачу дубліката свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, дублікат свідоцтва не видається.». 

2) у статті 26: 

у назві слова „Державне мито та збори” замінити словом „Збори”;
частини третю-п’яту після слова „збори” в усіх відмінках доповнити словами „за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” у відповідному відмінку; 

3) у тексті слова „державне мито” в усіх відмінках замінити словами „адміністративний збір” у відповідному відмінку.

6. У Законі України „Про авторське право і суміжні права“ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 13, ст.181): 

1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
„реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення – це спеціалізована електронна база даних, що містить відомості про виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, ведення якої здійснюється української мовою; 

програмне забезпечення – набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що містять інструкції, придатні для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату; 

виробник програмного забезпечення – суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво програмного забезпечення на території України; 

розповсюджувач програмного забезпечення – суб’єкт господарювання, який здійснює розповсюдження програмного забезпечення на території України; 

заявник – суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність, пов’язану з виробництвом і (або) розповсюдженням програмного забезпечення, і звернувся із заявою про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення; 

користувач даних Реєстру – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та фізичні особи”. 

2) абзац дев’ятий частини першої статті 4 виключити. 

3) У статті 11: 

у частині п’ятій:
друге речення абзацу другого виключити;
абзаци третій, четвертий викласти у такій редакції: 

«Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. Про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір Установою видається рішення. 

У разі втрати, пошкодження свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір Установа видає дублікат відповідного свідоцтва, дублікат відповідного рішення.
 
За видачу свідоцтва (дубліката свідоцтва), рішення (дубліката рішення) сплачується адміністративний збір, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати адміністративного збору за видачу свідоцтва (дубліката свідоцтва), рішення (дубліката рішення) визначаються законодавством.»;
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі неподання до Установи документу про сплату адміністративного збору за видачу свідоцтва (дубліката свідоцтва) та (або) рішення (дубліката рішення), або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, свідоцтво (дублікат свідоцтва) та (або) рішення (дублікат рішення) не видаються.». 

4) Після статті 18 доповнити новою статтею 18¹ такого змісту: 

                „Стаття 18¹. Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення 

1. Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність, пов’язану з виробництвом та/або розповсюдженням програмного забезпечення може у будь-який час протягом здійснення виробництва і (або) розповсюдження програмного забезпечення звернутися до Установи із заявою про внесення відомостей до Реєстру за встановленою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

2. Унесення відомостей про заявників до Реєстру відбувається на добровільних засадах та здійснюється Установою.
Установа: 
приймає заяви та розглядає документи, що подаються заявниками для унесення відомостей до Реєстру, і розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам, установленим цим Законом; 

 1. надсилає заявнику відповідний запит, у випадку ненадання, подання неповних чи неналежним чином оформлених документів; 
 2. приймає рішення про внесення відомостей до Реєстру за встановленою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; 
 3. надсилає заявнику, за зазначеною в заяві адресою, письмове повідомлення про внесення відомостей Реєстру;
 4. вносить відомості до Реєстру;
 5. видає свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру за встановленою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;
 6. вносить зміни до Реєстру, у разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження заявника, відповідно до поданої заявником заяви, складеної у довільній формі;
 7. видає нове свідоцтво, у разі змін, зазначених у пункті 7;
 8. відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру, у випадку ненадання заявником необхідних документів, про що повідомляє заявника;
 9. надає відомості з Реєстру за письмовою заявою користувача, складеною у довільній формі;
 10. може доручати закладам, які входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, виконання окремих завдань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації.

Для внесення відомостей до Реєстру заявник подає до Установи такі документи:

 1. заяву про внесення відомостей до Реєстру за встановленою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; 
 2. копію договору про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права або договорів про передачу прав на використання програмного забезпечення шляхом його виробництва та розповсюдження його примірників, починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення, у разі виникнення цих прав на території України, передаються від первинних суб’єктів зазначених прав; 
 3. копії документів, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення; 
 4. копії документів, у яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку. 

Заява та копії документів засвідчуються: від юридичних осіб – підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб-підприємців – особистим підписом заявника. 

Документи, необхідні для внесення відомостей до Реєстру, подаються заявником у паперовій папці. 
Заява з пакетом документів, подаються особисто заявником (уповноваженою ним особою) або надсилаються ним рекомендованим поштовим відправленням. 

4. Заява та додані до неї документи розглядаються в місячний строк з дня надходження документів до Установи. 
У випадку ненадання, подання неповних чи неналежним чином оформлених документів, Установа надсилає заявнику відповідний запит. 

Заявник протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання письмового запиту надає Установі необхідні документи. 

Установою приймається рішення про внесення відомостей до Реєстру, про що заявнику надсилається письмове повідомлення протягом трьох робочих днів. 

Після прийняття рішення про внесення відомостей до Реєстру заявникові видається свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру. 

У випадку ненадання заявником необхідних документів Установа відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру, про що повідомляє заявника. 

У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження заявника, за заявою заявника, викладеній у довільній формі, Установою протягом п’яти робочих днів видається нове свідоцтво. Раніше видане свідоцтво повертається до Установи протягом п’яти робочих днів з дня отримання заявником нового свідоцтва. 

5. Видача свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру здійснюється на безоплатній основі”. 

5) частину першу статті 48 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
„Порядок обліку організацій колективного управління здійснюється відповідно до статті 49¹ цього Закону”. 

6) доповнити новими статями 49¹, 49², 49³ такого змісту:

                 „Стаття 49¹. Облік організацій колективного управління 

1. Облік організацій колективного управління та нагляд за їх
діяльністю здійснює Установа.

2. Юридична особа, яка має намір виконувати функції організації колективного управління, повинна стати на облік в Установі.

3. Організація може бути взята на облік, якщо вона відповідає таким вимогам:

1) є юридичною особою;
2) не має на меті прямо або опосередковано одержувати прибуток;
3) має метою діяльності управління на колективній основі
майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав;
4) не має права займатися господарською комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким чином об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, доручені їй для управління;
5) поширює свою діяльність на територію всієї України і має
місцеві осередки або представництва в більшості областей України;
6) створена засновниками, об'єднує членів (учасників) організації, які є суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав і передали на підставі договорів майнові права в колективне управління цій організації;
7) має статут, що відповідає вимогам законодавства, зокрема у
сфері авторського права і суміжних прав. 

4. Організація для взяття її на облік подає до Установи заяву. 

До заяви додаються: 

1) копії установчих документів;
2) довідка з банку про відкриття рахунку;
3) відомості про осіб, уповноважених представляти організацію;
4) копію довідки Державної податкової адміністрації України про внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
5) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
6) довідка про місцеві осередки або представництва (із зазначенням назви осередка або представництва, області, місцезнаходження, посадових осіб, контактні телефони);
7) положення про здійснення колективного управління, затверджене вищим органом управління організації;
8) відомості про всіх засновників, членів (учасників) організації (із зазначенням того, що засновник, член (учасник) є суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав, переліку об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, інформації (у довільній формі) про їх опублікування).
Документи, зазначені в пунктах 1 та 3, мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку. 

Якщо засновниками організації, крім первинних суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав, є також (або) інші
суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, до заяви, крім
копій документів, зазначених в абзаці другому цього пункту,
додаються договори або витяги з договорів даних суб'єктів із
суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав про передачу
(відчуження) їхніх майнових прав, засвідчені в установленому
законодавством порядку. 

Заява та інші документи посвідчуються підписом посадової особи організації, який скріплюється печаткою.
 
Документи, надані Установі, поверненню не підлягають і залишаються в Установі. 

Форми заяви і документів, що мають подаватися організаціями для їх обліку як організацій колективного управління, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

Відповідальність за достовірність документів, поданих для
взяття на облік організації колективного управління, та зазначеної в них інформації несе організація. 

5. Заява про облік організації колективного управління розглядається Установою протягом 15 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів. У разі виникнення потреби в перевірці інформації, зазначеної у наданих документах, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово повідомляється організації.

6. Установа опрацьовує документи, після чого приймає рішення про облік організації колективного управління або про відмову в обліку такої організації.
Про взяття на облік організації колективного управління Установа на безоплатній основі видає свідоцтво про облік організації колективного управління, веде Реєстр організацій колективного управління. 

Форма Реєстру організацій колективного управління, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Свідоцтво видається протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про взяття на облік організації колективного управління. 

Право займатися діяльністю організації колективного управління виникає з моменту видачі свідоцтва про облік організації колективного управління.

7. У взятті організації на облік відмовляється у разі:

1) невідповідності вимогам, передбаченим у частині третій цієї статті Закону;
2) подання неповного переліку документів відповідно до частини четвертої цієї статті Закону;
3) подання документів з порушенням встановлених цим Законом вимог щодо їх оформлення або зміст яких не відповідає вимогам
законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. 

Про прийняте рішення щодо відмови в узятті на облік організації колективного управління з обґрунтуванням такої відмови.

Установа письмово інформує організацію протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття рішення про таку відмову.


8. Установа здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління відповідно до законодавства. 

Організації не повинні чинити перешкод у виконанні Установою функцій нагляду та зобов'язані надавати Установі інформацію, необхідну для здійснення нагляду в такі строки: 

1) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з
іншими організаціями колективного управління, у тому числі
іноземними, та про управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі осіб, які не передали організації колективного управління відповідних повноважень, - один раз на півроку (до 1 серпня, до 1 лютого); 

2) про зміни, що вносяться до статуту організації, - протягом 5 робочих днів після оформлення внесення відповідних змін згідно із законодавством; 

3) про укладання договорів управління майновими правами
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - один раз на півроку (до 1 серпня, до 1 лютого); 

4) про результати аудиторських перевірок повідомляється не
пізніше 5 робочих днів після оформлення висновку перевірки; 

5) інформація про річний баланс, річний звіт за формою відповідно до законодавства - до 20 березня, наступного року за звітним; 

6) про осіб, уповноважених представляти організацію, - протягом 10 робочих днів кожного разу, коли обрання (призначення) чи звільнення з посади має місце; 

7) про місцезнаходження організації, номери телефонів, - протягом 5 робочих днів кожного разу, коли відбулися зміни. 

Інформація, одержана при виконанні функцій нагляду, не може бути розголошена без згоди організації, крім випадків, які передбачені чинним законодавством. 

Форми звітної інформації, що мають подаватися організаціями колективного управління, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.


9. За порушення вимог законодавства України у сфері
авторського права і (або) суміжних прав, рішенням Установи до організації колективного управління застосовуються такі санкції: 

1) попередження; 

2) тимчасова заборона (зупинення) права організації колективного
управління на укладання договорів про збір винагороди чи договорів
про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і
(або) суміжних прав на строк до трьох місяців; 

3) зняття з обліку. 

Попередження Установи надається організації колективного управління у формі письмового повідомлення із зазначенням порушень. Організація, яка отримала попередження, зобов'язана в установлений в попередженні строк усунути вказані порушення, про що письмово повідомити Установу. 

У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні Установи, до організації застосовується тимчасова заборона (зупинення) права організації колективного управління на укладання договорів про збір винагороди чи договорів про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав на строк до трьох місяців. 

У разі продовження порушення вимог законодавства у сфері авторського права і (або) суміжних прав після застосування санкцій, у вигляді попередження та тимчасової заборони (зупинення) Установа приймає рішення про зняття організації з обліку організацій колективного управління. 

Свідоцтво про облік організації колективного управління анулюється з дати прийняття рішення Установою про зняття з обліку організації колективного управління, про що в цей самий день на офіційному веб-сайті Установи у мережі Інтернет має бути розміщено відповідне повідомлення. 

Організація виключається з Реєстру обліку організацій колективного управління в день прийняття такого рішення. 

Протягом трьох робочих днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті Установи у мережі Інтернет рішення Установи про анулювання свідоцтва організація має повернути до Установи оригінал цього свідоцтва. 

Рішення Установи про зняття з обліку організації колективного управління із зазначенням підстав зняття вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідній організації не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття.

10. Організацію колективного управління також може бути знято з обліку в разі:

1) припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку; 

2) заяви організації про зняття з обліку організації колективного управління; 

3) відповідного рішення суду. 

11. Зняття з обліку організації колективного управління тягне за
собою припинення права займатись діяльністю організації колективного управління.

У разі анулювання свідоцтва про облік організації колективного управління така організація може бути взята на облік організацій колективного управління не раніше ніж через один рік від дати прийняття рішення Установи про зняття з обліку організації колективного управління. 


12. Протягом 30 календарних днів з дати вручення або відправлення рішення Установи (далі - 30-денний строк) організація, свідоцтво якої анульовано, має розподілити та виплатити зібрану винагороду суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав. Залишені суми нерозподіленої винагороди організація має перерахувати іншій відповідній організації колективного управління, надати цій організації відомості про укладені договори з особами, які здійснюють використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця),
контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Відомості посвідчуються підписом посадової особи організації, який скріплюється печаткою цієї організації. 

Організація письмово інформує Установу про організацію колективного управління, якій перераховані залишені суми нерозподіленої винагороди. Зазначена інформація оприлюднюється Установою на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет. 

Протягом 30-денного строку організація має повідомити осіб, з якими укладені договори про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, про розірвання договорів. 

Протягом 3 робочих днів з дати закінчення 30-денного строку
організація має надати Установі звіт про виконання зазначених вимог. 

У разі невиконання організацією цих вимог, у тому числі ненадання зазначеного звіту, державні інспектори з питань інтелектуальної власності Установи здійснюють перевірку діяльності організації, за результатами якої складається відповідний акт. 

                   Стаття 49². Визначення уповноважених організацій колективного управління 

1. Визначення уповноважених організацій колективного управління, діяльність яких передбачена статтями 42, 43 цього Закону, здійснюється Установою. 

2. Організація колективного управління може бути визначена
уповноваженою організацією, якщо вона відповідає таким вимогам: 

1) перебуває на обліку організацій колективного управління в
Установі не менше двох років; 

2) має кваліфікований персонал, необхідний для виконання функцій уповноваженої організації (керівник організації повинен мати вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років; головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, - бухгалтерську або вищу економічну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше 1 року); 

3) здійснює збір, розподіл і виплату винагороди суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав та має найбільший обсяг збору і виплати винагороди суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав і (або) особам, які мають право їх представляти, за останні звітні 2 роки, що передують даті подачі заяви, у порівнянні з іншими організаціями колективного управління, що подали заяви для визначення їх уповноваженими організаціями; 

4) має необхідне для здійснення функцій уповноваженої організації матеріально-технічне та програмне забезпечення (комп'ютери, принтер, ксерокс, комп'ютерні програми, що дають змогу здійснювати розподіл зібраної винагороди, доступ до мережі Інтернет, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця); 

5) має приміщення, необхідне для розміщення свого персоналу та виконання функцій уповноваженої організації; 

6) має у більшості областей України (з урахуванням Автономної
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) відокремлені структури: осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи чи осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені уповноваженої організації переговори щодо укладання договорів; 

7) управляє на території України майновими правами іноземних суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав; 

8) має затверджене вищим органом управління організації положення про порядок розподілу уповноваженою організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань). 

Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо її організаційно-правова форма не передбачає задоволення та захист інтересів лише членів цієї організації. 


3. Організація колективного управління для визначення її уповноваженою організацією подає до Установи заяву. 

До заяви додаються: 

1) копія рішення уповноваженого органу організації колективного управління про намір стати уповноваженою організацією; 

2) копія свідоцтва про облік організації колективного управління; 

3) відомості про посадових осіб та кваліфікований персонал організації з наданням копій підтвердних документів (копія документа про освіту, копія трудової книжки тощо); 

4) відомості про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав і (або) суміжних прав; 

5) відомості про збір, розподіл та виплату винагороди (роялті) за останні звітні 2 роки, що передують даті подачі заяви (відомості надаються за формою, передбаченою для подачі звітної інформації організаціями колективного управління); 

6) відомості про матеріально-технічне та програмне забезпечення; 

7) копія документа, що підтверджує право власності на приміщення, або копія договору оренди (суборенди) приміщення, або інші документи на право користування цим приміщенням; 

8) відомості про відокремлені структури організації: наявні осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи чи осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені організації переговори щодо укладання договорів, з наданням відповідних документів (копій положень про осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи, рішення про створення підрозділу, договорів); 

9) копії установчих документів; 

10) відомості про укладені договори щодо колективного управління майновими правами іноземних суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав; 

11) копія положення про порядок розподілу уповноваженою організацією колективного управління зібраних відрахувань відповідно до статті 42 Закону;
копія положення про порядок розподілу уповноваженою організацією колективного управління зібраної винагороди відповідно до статті 43 Закону. 

Заява та інші документи посвідчуються підписом посадової особи організації, який скріплюється печаткою. 

Документи, надані Установі, поверненню не підлягають і залишаються в Установі. 

Уповноважені організації повинні забезпечити достовірність документів, поданих для визначення уповноваженої організації, та зазначеної в них інформації. Відповідальність за достовірність поданих документів та зазначеної в них інформації несе організація. 

Форми заяви і документів, що мають подаватися організаціями для визначення їх уповноваженими організаціями колективного управління, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

4. Відповідно до статті 42 цього Закону визначається одна уповноважена організація колективного управління, яка має право здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах. 

Відповідно до статті 43 цього Закону визначення уповноважених організацій здійснюється за такими видами комерційного використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою: 

1) публічне виконання фонограм, опублікованих з комерційною
метою, чи публічна демонстрація відеограм, опублікованих з
комерційною метою; 

2) публічне сповіщення фонограм, відеограм, опублікованих з
комерційною метою, в ефір; 

3) публічне сповіщення фонограм, відеограм, опублікованих з
комерційною метою, по проводах (через кабель). 

За кожним із зазначених видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, визначається одна уповноважена організація. При цьому одна уповноважена організація може бути визначена за декількома видами використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою. 

У разі подання заяви і документів декількома організаціями колективного управління на один і той самий вид діяльності, уповноваженою організацією визначається та організація, яка серед інших організацій найбільш відповідає вимогам, визначеним цим Законом.

5. Установа визначає строк, протягом якого організації колективного управління можуть подати заяву та відповідні документи, для визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, про що повідомляє на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет. 

Заява організації колективного управління про визначення її уповноваженою організацією розглядається Установою протягом 15 робочих днів з наступного дня після закінчення строку подання зазначених заяви і документів. У разі виникнення потреби в перевірці інформації, зазначеної у наданих документах, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово повідомляється організації. 

Установа опрацьовує документи, після чого приймає рішення про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією або про відмову у визначенні її такою організацією.

6. Установа видає свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією на безкоштовній основі, веде Реєстр уповноважених організацій колективного управління. 

Форма Реєстру уповноважених організацій колективного управління, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією Установа розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та здійснює його публікацію у своєму офіційному бюлетені.

7. Свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією видається організації строком на п’ять років.

За три місяці до закінчення п’ятирічного строку дії свідоцтва, уповноважена організація надає Установі документи у порядку передбаченому для визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. Установа перевіряє ці документи на відповідність організації критеріям уповноваженої організації, виконання нею вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. 

За результатами перевірки Установа не пізніше ніж за 45 календарних днів до закінчення строку дії свідоцтва приймає рішення про:
продовження діяльності уповноваженої організації (на наступний п’ятирічний період);
анулювання свідоцтва. 

Свідоцтво анулюється з дати закінчення строку дії цього свідоцтва, про що зазначається у рішенні Установи. 

8. У визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією відмовляється у разі: 

1) невідповідності вимогам, передбаченим частиною другою цієї статті Закону; 

2) подання неповного переліку документів, передбачених у частині третій цієї статті Закону; 

3) подання документів з порушенням встановлених цим Законом вимог щодо їх оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. 

Рішення про відмову у визначенні організації колективного
управління уповноваженою організацією з обґрунтуванням такої відмови Установи вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення організації не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

9. За порушення уповноваженою організацією вимог законодавства України у сфері охорони авторського права і (або) суміжних прав, рішенням Установи до організації застосовуються такі санкції: 

1) попередження; 

2) анулювання свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. 

Попередження Установи надається уповноваженій організації колективного управління у формі письмового повідомлення із зазначенням порушень. Уповноважена організація, яка отримала попередження, зобов'язана в установлений в попередженні строк усунути вказані порушення, про що письмово повідомити Установу. 

У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні Установи, до уповноваженої організації застосовується санкція у вигляді анулювання свідоцтва. 

Свідоцтво також анулюється: 

1) у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку; 

2) у разі зняття уповноваженої організації з обліку організацій
колективного управління; 

3) на підставі заяви уповноваженої організації про анулювання
свідоцтва; 

4) на підставі відповідного рішення суду. 

Рішення Установи про анулювання свідоцтва із зазначенням підстав анулювання вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідній організації в день його прийняття. 

Свідоцтво анулюється з дати прийняття рішення Установою про анулювання свідоцтва (або у інший строк, зазначений у рішенні Установи), про що в цей самий день на офіційному веб-сайті Установи у мережі Інтернет, а також протягом 15-ти робочих днів в засобах масової інформації має бути розміщено відповідне повідомлення. 

На підставі рішення про анулювання свідоцтва Установа виключає відповідну організацію з Реєстру уповноважених організацій колективного управління в день прийняття цього рішення (або у інший строк, зазначений у рішенні Установи). 

Протягом трьох робочих днів з дати розміщення на офіційному
веб-сайті Установи у мережі Інтернет рішення про анулювання свідоцтва, організація має повернути до Установи оригінал цього свідоцтва.

10. У рішенні Установи про анулювання свідоцтва уповноваженої організації колективного управління, зазначається про зобов’язання організації вчинити дії, що передбачені відповідно до частини дванадцятої статті 49¹ цього Закону для організацій колективного управління, у частині, що стосується функцій уповноважених організацій колективного управління.

11. Анулювання свідоцтва та виключення з Реєстру уповноважених організацій колективного управління тягне за собою позбавлення права здійснювати функції уповноваженої організації.
У разі анулювання свідоцтва та виключення з Реєстру уповноважених організацій така організація може бути визнана уповноваженою не раніше ніж через один рік від дати прийняття рішення Установою про анулювання свідоцтва уповноваженої організації колективного управління.

12. Установа визначає строк, протягом якого організації колективного управління можуть подати заяву та відповідні документи, для визначення організації колективного управління уповноваженою організацією замість тієї, свідоцтво якої було анульовано.

                   Стаття 49³. Видача дубліката свідоцтва, переоформлення свідоцтва

1. У разі втрати, пошкодження свідоцтва про облік організації колективного управління, свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (далі – свідоцтво), до Установи подається заява про видачу дубліката свідоцтва. Якщо бланк свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, організація подає до Установи, крім заяви про видачу дубліката свідоцтва, не придатне для користування свідоцтво.
Організація, яка подала заяву про видачу дубліката свідоцтва замість втраченого або пошкодженого, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката свідоцтва, яка видається Установою.
 
Установа протягом двох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката свідоцтва видає дублікат свідоцтва про облік організації колективного управління, свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією замість втраченого або пошкодженого. 

У разі видачі дубліката свідоцтва Установа не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дубліката свідоцтва, приймає рішення про визнання недійсним свідоцтва, що було втрачене, пошкоджене, із внесенням змін до відповідного реєстру. 


2. За видачу дубліката свідоцтва справляється адміністративний збір, розмір якого встановлюється законодавством.


3. Підставами для переоформлення свідоцтва є: 

зміна найменування організації колективного управління (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи);
зміна місцезнаходження організації колективного управління. 

У разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва організація зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати Установі заяву про переоформлення свідоцтва разом з свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. 

Установа протягом двох робочих днів з дня одержання вказаних заяви та документів зобов'язана видати переоформлене на новому бланку свідоцтво про облік організації колективного управління, свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення свідоцтва. 

У разі видачі переоформленого свідоцтва Установа не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення свідоцтва, приймає рішення про визнання недійсним свідоцтва, що було переоформлено, із внесенням змін до відповідного реєстру. 

Строк дії переоформленого свідоцтва не може перевищувати строку дії, зазначеного в свідоцтві, що переоформлялося.


4. За переоформлення свідоцтва справляється адміністративний збір, розмір якого встановлюється законодавством”.

7. У Законі України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм баз даних» (Відомості Верховної Ради України, (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 21, ст. 204): 

у частині восьмій статті 5 слова «про перерахування вартості контрольних марок» замінити словами «про сплату адміністративного збору»; 

у абзаці першому статті 7 слово «суму» замінити словами «адміністративний збір».

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


Голова Верховної Ради
України

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.