Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Про ДСІВ - Вакансії - Перелік питань для складання іспитів


Додаток 1
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для складання іспитів

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).
19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)».


Перелік питань 
для включення в екзаменаційні білети на перевірку знань законодавства
на заміщення вакантних посад юридичного відділу

1. Основні завдання юридичної служби.
2. Права юридичної служби органу виконавчої влади.
3. Керівник юридичної служби.
4. Підпорядкування юридичної служби.
5. Поняття "інтелектуальна власність".
6. Державна служба інтелектуальної власності України. Статус та основні завдання.
7. Об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні.
8. Основні положення Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності".
9. Поняття "промислова власність".
10. Ознаки (критерії), наявність яких створюють обов’язок для суб’єкта нормотворення в реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України.
11. Термін розгляду звернень громадян.
12. Строк розгляду запиту на інформацію.
13. Випадки, при яких можлива відмова в задоволенні запиту на інформацію.
14. В яких випадках юридична служба керується актами Міністерства юстиції України.
15. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів юридичною службою.
16. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у розгляді судової справи.
17. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів.
18. Систематизація актів законодавства.
19. Суб’єкти законодавчої ініціативи.
20. Статус, повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади. 

Перелік питань 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
головного спеціаліста з внутрішнього аудиту

1. Об’єкт внутрішнього аудиту.
2. Основні завдання головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.
3. Функціональні обов’язки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.
4. Підпорядкування головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.
5. Права головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.
6 Зобов’язання головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.
7. Контроль за станом внутрішнього аудиту.
8. Зобов’язання керівника центрального органу виконавчої влади щодо проведення на належному рівні внутрішнього аудиту.
9. Предмет оцінки якості внутрішнього аудиту.
10. Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з внутрішнього аудиту. Строк проведення внутрішнього аудиту.

Перелік питань
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців фінансово-організаційного відділу

1. Відрахування із заробітної плати працівників бюджетних організацій.
2. Порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
3. Облік видатків спеціального фонду. Номер рахунку та субрахунків.
4. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям при виході на пенсію.
5. Хто являється розпорядником бюджетних коштів? Які є розпорядники бюджетних коштів?
6. Розрахунки з підзвітними особами. Номер рахунку та облік.
7. Квартальні звіти державних установ.
8. Відрахування збору в Пенсійний фонд для державних установ.
9. Облік видатків загального фонду (бюджетних асигнувань). Номер рахунку та субрахунків.
10. Компенсація за невикористану відпустку. Порядок нарахування.
11. Порядок відкриття реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства.
12. Заробітна плата державних службовців
13. Відрахування із заробітної плати службовців.
14. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
15. Розрахунок заробітної плати працівника при звільненні.
16. Заборгованість бюджетних установ .Відображення в балансі.
17. Квартальна звітність бюджетної установи.
18. Розрахунки з підзвітними особами по відрядженням.
19. Видатки установи по коду економічної класифікації 1160.
20. Облік видатків загально фонду.
21. Видатки установи по коду економічної класифікації 1131.
22. Розрахунок заробітної плати працівника при звільненні.
23. Заробітна плата державних службовців.
24. Порядок нарахування оплати за відпустку.
25. Пояснення по коду економічної класифікації 1111.
26. Кредиторська заборгованість бюджетних установ.
27. Дебіторська та кредиторська заборгованість державних установ.
28. Пояснення до коду економічної класифікації 1120.
29. Касові операції, їх облік.
30. Головна книга. Порядок її заповнення.

Перелік питань
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва

1. Структура, вимоги до викладення та оформлення проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.
2. Види міжнародних договорів.
3. Порядок укладення міжнародного договору України.
4. Завдання Державної служби інтелектуальної власності у сфері міжнародного співробітництва.
5. Структура та вимоги до письмового звіту про міжнародні консультації, переговори, конференції, сесії органів міжнародних організацій, засідання міжурядових комісій та інших органів.
6. Порядок укладення підписання та затвердження міжнародного договору України міжвідомчого характеру.
7. Повноваження на укладення міжнародного договору України.
8. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України.
9. Порядок здійснення рішень щодо службових відряджень за кордон.
10. Ратифікація міжнародного договору.
11. Затвердження міжнародних договорів України, які не потребують ратифікації.
12. Порядок підготовки документів для участі у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів.
13. Подання проектів постанов Кабінету Міністрів України.
14. Приєднання до міжнародних договорів або їх прийняття.
15. Набрання чинності міжнародними договорами України.
16. Документи, які додаються до проекту постанови Кабінету Міністрів України.
17. Підготовка та подання проектів постанов Кабінету Міністрів України.
18. Від імені яких органів державної влади укладаються міжнародні договори міжвідомчого характеру.
19. Дія міжнародних договорів України на території України.
20. Оприлюднення, реєстрація та зберігання текстів міжнародних договорів України.
21. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України.
22. Мова з‘їздів, конференцій та інших форумів.
23. Порядок приєднання до міжнародних договорів міжвідомчого характеру або їх прийняття.
24. Мова міжнародних договорів та угод.
25. На яке міністерство покладено відповідальність за координацію та взаємодію діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин. Які питання необхідно погоджувати з цим міністерством.
26. Хто здійснює контроль автентичності текстів українською мовою та іноземними мовами.
27. Скасування актів Кабінету Міністрів України.
28. Який орган виконавчої влади повинен інформувати Верховну Раду України стосовно міжнародних договорів України.
29. На кого покладено персональну відповідальність за неухильне виконання директив, вказівок, технічних завдань, що даються офіційним делегаціям та представникам України, а також за своєчасне подання звітів.
30. Учасницею, яких міжнародних угод , що адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, є Україна.

Перелік питань
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних інспекторів з питань інтелектуальної власності

1. Основні законодавчі акти, за виконанням вимог яких здійснює контроль державний інспектор з питань інтелектуальної власності (Закон України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції Закону від 11 липня 2001 №2627-ІІІ, Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.2002 № 2953-III із змінами, внесеними згідно із Законом України N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 , Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" від 23.03.2000 № 1587-III , В редакції Закону України N 1098-IV ( 1098-15 ) від 10.07.2003).

2. Поняття авторського права. Об'єкти та суб'єкти авторського права (ст. ст. 7, 8, 13) Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції Закону від 11 липня 2001 № 2627-ІІІ).

3. Поняття суміжних прав. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав (ст.ст. 35,36,37,) Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції Закону від 11 липня 2001 № 2627-ІІІ).

4. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав. Участь суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в інспектуванні (ст. 53 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції Закону від 11 липня 2001 № 2627-ІІІ).

5. Види порушень авторського права та суміжних прав. Відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав (ч.2ст.52 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції Закону від 11 липня 2001 № 2627-ІІІ).

6. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 203-1 Кримінального кодексу України, ст. 164-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 8 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.2002 № 2953-III).

7. Державний контроль за виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва (ст.ст. 6, 7, 9 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.2002 № 2953-III).

8. Основні положення Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.2002 № 2953-III.

9. Державний інспектор з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності, його статус, права та обов'язки (п. 8 Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 711 ( 711-2006-п ) від 24.05.2006).

10. Основні функції державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності (п. 9 Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 711 ( 711-2006-п ) від 24.05.2006 р.).

11. Поняття розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм ( ст.2 Закон України « Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 № 1587-III ( В редакції Закону N 1098-IV ( 1098-15 ) від 10.07.2003).

12. Контрольна марка для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, її характеристики (ст.ст. 3, 6 Закону України “ Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних “від 23.03.2000 № 1587-III, в редакції Закону N 1098-IV ( 1098-15 ) від 10.07.2003, постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000р. № 1555 (із змінами згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 № 1732, від 29.04.2002 № 600, від 17.05.2002 № 637).

13. Умови маркування контрольними марками, маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм (ст.ст. 8,9,10 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 № 1587-III , редакції Закону N 1098-IV ( 1098-15 ) від 10.07.2003 , "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23.03.2000 № 1587-III, постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 (із змінами згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 № 1732, від 29.04.2002 № 600, від 17.05.2002 № 637).

14. Спеціальні заходи, спрямовані на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (ст. 9 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.2002 № 2953-III, постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 675 "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування").

15. Поняття "інтелектуальна власність" (ст. 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 року).

16. Державна служба інтелектуальної власності України. Статус та основні завдання (постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997).

17. Об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні (Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХII в редакції Закону від 01.06.2000 № 1771-Ш; Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 червня 1999 р. № 751-ХІV).

18. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 Кримінального кодексу України).

19. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності (ст.ст. 177, 229 Кримінального кодексу України, ст.ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

20. Адміністративний та судовий захист прав власників прав на об'єкти промислової власності (ст. 34 ,35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст.26, 27 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст.20 , 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 21. Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", ст.23, 24, 25 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", Глава 6 (Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції) Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції).

21. Основні проблеми охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні: піратство, санкції США до України.

22. Повноваження установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав (ст. 4 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції Закону від 11 липня 2001 №2627-ІІІ).

23. Основні положення Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності".

24. Основні положення Указу Президента України від 30 січня 2002 року № 85/2002 "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування".

25. Права власника охоронного документа (ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 червня 1999 р. № 751-ХІV, ст.20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (із змінами, внесеними згідно із Законом від 21.12.2000 р № 2188 -ІІІ (2188-14).

26. Порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 червня 1999 р. № 751-ХІV).

27.Правові форми передачі прав на об'єкти промислової власності, передбачені законодавством України (п.п. 8,9,10,11 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХII в редакції Закону від 01.06.2000 № 1771-Ш; п.п. 4,5,6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 червня 1999 р. № 751-ХІV).

28. Поняття "промислова власність" (Паризька конвенція з охорони промислової власності).

29. Поняття використання знака для товарів і послуг (ч.4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 червня 1999 р. № 751-ХІV).

30. Здійснення державного контролю державним інспектором з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності (п.п.10-28 Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 711 ( 711-2006-п ) від 24.05.2006 р.).

31. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення (ст.256 КУпАП ).

Питання
для включення в екзаменаційні білети 
на перевірку знань законодавства на заміщення вакантних посад 
управління правового забезпечення промислової власності 
Державної служби інтелектуальної власності України


I. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності

1. Правова охорона винаходів, корисних моделей: умови надання правової охорони та умови патентоздатності ( статті 6, 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

2. Вимоги до заявки на винахід, корисну модель, дата подання заявки (статті 12, 13 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

3. Експертиза заявки на винахід, корисну модель (попередня, формальна, кваліфікаційна) (стаття 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

4. Права та обов’язки, що випливають з патенту на винахід, корисну модель (статті 28, 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

5. Припинення дії патенту на винахід, корисну модель та визнання його недійсним (статті 32, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

6. Правова охорона промислових зразків: умови надання правової охорони, умови патентоспроможності промислового зразка ( статті 5, 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);

7. Вимоги до заявки на промисловий зразок, дата подання заявки (статті 11, 12 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);

8. Експертиза заявки на промисловий зразок (стаття 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);

9. Права та обов’язки, що випливають з патенту на промисловий зразок (статті 20, 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);

10. Припинення дії патенту на промисловий зразок, визнання патенту недійсним (статті 24, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);

11. Правова охорона знаків для товарів і послуг: умови надання правової охорони, підстави для відмови в наданні правової охорони (статті 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

12. Вимоги до заявки на знак для товарів і послуг, дата подання заявки (статті 7, 8 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

13. Експертиза заявки на знак для товарів і послуг (формальна та кваліфікаційна) (стаття 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

14. Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак для товарів і послуг (статті 16, 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

15. Припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, визнання свідоцтва недійсним (статті 18, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

16. Охорона прав на добре відомий знак (стаття 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

17. Правова охорона на топографію ІМС: умови надання правової охорони, умови охороноздатності (статті 4, 5 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»);

18. Вимоги до заявки на топографію ІМС, дата подання заявки (статті 9, 10 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»);

19. Експертиза заявки на топографію ІМС (стаття 11 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»);

20. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації топографії ІМС (статті 16, 18 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»);

21. Правова охорона зазначень походження товарів: надання правової охорони зазначенням походження товарів, умови надання правової охорони, підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару (статті 6, 7, 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»);

22. Вимоги до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару (стаття 10 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»);

23. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару (стаття 11 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»);

24. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару (статті 17, 18 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»);

25. Підстави для визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару, визнання реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару недійсною (статті 19, 20 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»).

II. Захист прав на об’єкти промислової власності в адміністративному та судовому порядку

1. Відмінність між адміністративним та судовим порядком захисту прав інтелектуальної власності;

2. Оскарження рішення Установи щодо заявок на об’єкти права інтелектуальної власності до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України.

3. Захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України: митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності;

4. Захист прав інтелектуальної власності судом відповідно до статті 432 Цивільного кодексу України;

5. Відповідальність за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України;

6. Способи захисту прав інтелектуальної власності: цивільно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий;

7. Цивільно-правові та адміністративно-правові способи захисту прав на торговельні марки;

8. Цивільно-правовий захист прав на винаходи;

9. Форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна та не юрисдикційна;

10. Порядок захисту прав інтелектуальної власності Антимонопольним комітетом України.
.

Перелік питань
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців відділу надання адміністративних послуг, 
державної реєстрації та інформаційного забезпечення

1. Якими нормативнo-правовими актами визначається форма державних реєстрів об‘єктів промислової власності, порядок їх ведення, порядок видачі охоронних документів та їх дублікатів, а також встановлюється форма охоронних документів? (Закони України про охорону прав на об‘єкти промислової власності, Положення про державні реєстри охоронних документів на об‘єкти промислової власності).

2. Які державні реєстри в сфері промислової власності сформовані та ведуться Державною службою інтелектуальної власності України? (Державною службою інтелектуальної власності України ведуться реєстри стосовно всіх об‘єктів промислової власності, що охороняються в Україні (6 реєстрів).

3. Якими нормативнo-правовими актами регулюються питання, пов’язані з розпоряджанням майновими правами інтелектуальної власності на промислові зразки, винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг та міжнародні знаки, що охороняються на території України? (Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ), Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та Протокол до неї, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг).

4. Який порядок надання відомостей, що занесені до державних реєстрів в сфері промислової власності? (розділ 4 Положення про державні реєстри охоронних документів на об‘єкти промислової власності).

5. Які документи подаються заявником для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до державних реєстрів в сфері промислової власності (реєстрації) відомостей про передачу права власності на об’єкти промислової власності? (розділ 2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг).

6. Майнові права власника патенту, свідоцтва (ст.ст. 464, 474, 495 ЦКУ, ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, cт. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, cт. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки”, cт. 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”).

7. Види передбачених законодавством України договорів, на підставі яких здійснюється розпоряджання майновими правами промислової власності (глава 75 ЦКУ, п.п. 4, 5, 6 cт. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", п.п. 6, 7, 8 cт. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", п.п. 4, 5, 6 cт. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", п. 5 cт. 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем").

8. Які відомості обов’язково мають міститися у договорі щодо розпоряджання майновими правами на винахід (корисну модель) для його реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України? (глава 75 ЦКУ, розділ 2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).

9. Способи введення в господарський обіг об’єктів права промислової власності, що охороняються в Україні (частина 3 ст. 424, ст. 1107 ЦКУ, ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", cт. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", cт. 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем").

10. Конституційне право громадян на результати інтелектуальної праці (Ст. cт. 42, 54 Конституції України).

11. Які відомості обов’язково мають міститися у договорі щодо розпоряджання майновими правами на промисловий зразок для його реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України? (глава 75 ЦКУ, розділ 2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка).

12. Хто є представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) та якими нормативно-правовими актами регулюється його діяльність? (Закони України про охорону прав на об’єкти промислової власності, постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення „Про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)”).

13. Які відомості обов’язково мають міститися у договорі щодо розпоряджання майновими правами на знак (міжнародний знак) для товарів і послуг для його реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України? (глава 75 ЦКУ, розділ 2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг).

14. Який порядок розгляду та офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) (розділ 3 Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання).

15. Який порядок розгляду та офіційної публікації заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка (розділ 3 Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання).

16. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність у сфері патентної інформації та документації? (Закон України “Про основи державної політики в сфері науково-технічної діяльності”, Закон України “Про інформацію”, Закон України “Про науково-технічну інформацію”, Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Закон України “Про інформаційні агентства”, Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів").

17. Які джерела інформації про об'єкти права інтелектуальної власності видаються Державною службою інтелектуальної власності України? (Офіційні бюлетені “Промислова власність”, “Авторське право і суміжні права”, Каталог державної реєстрації, описи до патентів на винаходи та корисні моделі, щорічні звіти про діяльність Державної служби інтелектуальної власності України).

18. Де зацікавлена особа може ознайомитись з інформацією про об'єкти права інтелектуальної власності? (У Фонді патентної документації громадського користування, Державній науково-технічній бібліотеці, а також центрах науково-технічної та економічної інформації, яких на території України близько 20).

19. Патентно-інформаційні органи (Міжнародні – ВОІВ; регіональні – ЄПВ, ОАПІ; національні – зарубіжні патентні відомства).

20. Стандарти, що стосуються патентної інформації та патентної документації (Міжнародні стандарти ВОІВ, Державні стандарти України ДСТУ 3574 “Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення” та ДСТУ 3575 “Патентні дослідження. Основні положення. Порядок проведення”).

21. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з переоформленням і видачею свідоцтва про облік організацій колективного управління та його дубліката а також вимоги до них? (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 травня 2003 р. № 311 «Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю»).

22. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з переоформленням і видачею свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією та його дубліката а також вимоги до них? (Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 № 503 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах»).

23. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір та його дубліката, реєстрацією договорів, які стосуються права автора на твір, а також вимоги до них? (Закон України «Про авторське право і суміжні права», Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір», Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. № 532 «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва»).

24. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею контрольних марок відтворювачам, імпортерам та експортерам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних а також вимоги до них? (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2005 р. № 273 «Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності»).

25. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею та переоформленням ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видачею їх копій та дублікатів а також вимоги до них? (Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу», Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства освіти і науки України від 03 липня 2002 р. №71/382 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць»).

26. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення а також вимоги до них? (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 березня 2012 р. № 332 «Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення».).

27. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею охоронних документів на об’єкти промислової власності а також вимоги до них? (Закони України про охорону прав на об‘єкти промислової власності, розділ 3 Положення про державні реєстри охоронних документів на об‘єкти промислової власності).

28. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею дублікатів охоронних документів на об’єкти промислової власності а також вимоги до них? (Закони України про охорону прав на об‘єкти промислової власності, розділ 3 Положення про державні реєстри охоронних документів на об‘єкти промислової власності).

29. Які документи подаються до Державної служби інтелектуальної власності України для отримання адміністративної послуги пов'язаної з видачею свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) а також вимоги до них? (Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545, Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене наказом Державного патентного відомства України від 30.08.1994 № 95).

30. Який порядок та строк надання адміністративної послуги встановлено Законом України “Про адміністративні послуги” (cт. 9, 10 Закону України "Про адміністративні послуги").

31. Які адміністративні послуги надаються Державною службою інтелектуальної власності України? (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг», Наказ Державної служби інтелектуальної власності України від 29.12.2011 № 296-н “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які безоплатно надаються Державною службою інтелектуальної власності України”).

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.