Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Плани та звіти - Річні технічні звіти - 2008 - Річний технічний звіт з патентно-інформаційної діяльності


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РІЧНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ
З ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
за 2008 рік
I. Зміни в реєстраційній діяльності:

- зміни в подачі заявок та видачі патентів порівняно з минулим роком:

Статистичні зміни щодо:
Винаходів
Подано заявок:
у 2007 р. – 6163, у 2008 р. – 5697, тобто на 8 % менше порівняно з попереднім роком.
Видано патентів:
у 2007 р. – 4060, 2008 р. – 3832 на 5,6% менше порівняно з попереднім роком.
Корисних моделей
Подано заявок:
у 2007 р.– 8870, у 2008 р. –9600 зростання на 8 %.
Видано патентів:
у 2007 р. – 9215, у 2008 р. – 9282, зростання на 0,7 % порівняно з попереднім роком.

- напрямки або галузі, що зазнають швидких змін порівняно з минулим роком

Протягом декількох останніх років, у тому числі і у 2008 р., жоден із напрямків або галузей технології не зазнавав швидких змін, які відображалися б у стрімкому зростанні кількості заявок. Але за цей час чітко визначилися напрямки і галузі, які є стабільними лідерами в поданні заявок, зокрема:
«Органічна хімія» – клас МПК С07 (у 2007 р. – 10,9% поданих заявок, у 2008 р. – 12,9%); «Медицина або ветеринарія; гігієна» – клас МПК А61 (у 2007 р. – 11,5%, у 2008 р. – 12,6 %); «Сільське господарство; лісівництво; тваринництво ..» ” – клас МПК А01
(у 2007 р. – 4,8%, у 2008 р. – 4,7 %); «Вимірювання; випробовування» – клас МПК G01 (у 2007 р. – 4,7%, у 2008 р. – 4,7 %).


- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надаються статистичні дані стосовно
патентів:
http://www.sdip.gov.ua/ua/plans_reports.html
http://www.sdip.gov.ua/en/plans_reports.html
http://www.ukrpatent.org/ua/statistics.html
http://www.ukrpatent.org/en/statistic.html

II. Питання стосовно створення, тиражування, поширення та використання первинних та вторинних джерел патентної інформації:

- публікація, друкування, копіювання (головні типи публікацій відомства в галузі патентної інформації тощо)

Патентна інформація України стосовно винаходів і корисних моделей публікується в офіційних виданнях Держдепартаменту: офіційному бюлетені “Промислова власність”, описах до патентів на винаходи і корисні моделі. Видається методична література.

Як і минулого року, офіційний бюлетень “Промислова власність” видавався двічі на місяць. У 2008 р. видано 24 номери бюлетеня загальним обсягом 1832,72 обліково-видавничих аркушів, накладом 100 примірників, а також річний покажчик до бюлетенів за попередній, 2007, рік у 2-х томах, загальним обсягом 201,19 обліково-видавничих аркушів з накладом 65 примірників. За звітний період опубліковано 13112 описів до патентів України.

Офіційний бюлетень “Промислова власність” та описи до патентів України на винаходи (корисні моделі), видавались як на паперовому, так і на електронному носіях інформації з однаковою періодичністю.

Протягом звітного року офіційний бюлетень “Промислова власність” на СD-ROM надісланий 108 організаціям, а СD-ROM “Винаходи в Україні” – 71 організації, у тому числі безоплатно 20 органам національної системи науково-технічної інформації та деяким іншим організаціям України, а також зарубіжним відомствам у рамках міжнародного обміну патентною документацією.

На офіційному веб-порталі Держдепартаменту (http://www.sdip.gov.ua) та веб-сайті Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – Інститут) (http://www.ukrpatent.org) розміщені бази даних та інформаційно-довідкові системи (ІДС) стосовно винаходів (корисних моделей):
- інтерактивні бази даних (БД): “Винаходи (корисні моделі) в Україні”, “Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду”, “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність” (http://base.ukrpatent.org/searchBul/), “Перспективні винаходи України”;
- інтерактивні інформаційно-довідкові системи (ІДС): “Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі”, ІДС ”Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”, “Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень (2006)”, “Українська версія Міжнародної патентної класифікації 2008.04 “.

Протягом звітного року проводилось удосконалення БД та ІДС з метою поліпшення експлуатаційних характеристик пошукових механізмів. Зокрема підвищення реактивності баз даних та забезпечення адекватності результатів пошуку на введені запити. Значна увага приділялась удосконаленню інтерфейсної частини БД та ІДС.

На початку 2008 р. вийшло друком 2-ге видання посібника “Патентна документація України”, доповнене та актуалізоване з урахуванням змін, що сталися у нормативно-правовій базі стосовно промислової власності протягом двох років після публікації першого видання посібника.

У рамках міжнародного співробітництва з ВОІВ, згідно з контрактами, укладеними між ВОІВ та Інститутом, продовжено роботи з перекладу на українську мову, редагування та видання книг ВОІВ для дітей із серії “Навчайся у минулого, створюй майбутнє”: перекладено та відредаговано брошуру ”Мистецтво та авторське право“, видано накладом 2 тис. примірників брошуру “Винаходи і патенти“. Згідно з укладеним контрактом 10 примірників цієї брошури надіслано до ВОІВ.
- головні види повідомлень відомства в галузі патентної інформації:

Інформація стосовно винаходів та корисних моделей публікується в Книзі 1 офіційного бюлетеня “Промислова власність” у наступних розділах: “Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду”, “Відомості про видачу патентів України на винаходи”, “Відомості про видачу деклараційних патентів України на винаходи”, “Відомості про видачу патентів України на корисні моделі”, у покажчиках до кожного розділу та в розділі “Сповіщення”.
До складу повідомлень про винаходи на електронному носієві входять: бібліографічні дані; реферати; формули винаходів; описи винаходів; креслення; дані правового статусу.

- використовувані засоби масового зберігання (паперові носії, мікроформи, оптичні носії тощо)

Засобами масового зберігання інформації щодо винаходів та корисних моделей в Укрпатенті є сервери електронних баз даних, дискові системи зберігання даних Storage Area Network, оптичні диски DVD та магнітні стрічки.

- обробка текстів та автоматизація відомства

Процедури діловодства за заявками здійснюються засобами автоматизованої системи АС “Винаходи”. На стадії приймання здійснюється сканування матеріалів заявок, перетворення всіх документів в електронний формат та введення до бази даних АС “Винаходи”.

- (нові) методи, що використовуються для публікації патентної інформації (друкування, запис, фотонабір, оптичне розпізнавання символів (OCR) тощо)

Формування розділів публікації здійснюється в автоматизованому режимі засобами АС “Винаходи”. Сформований оригінал-макет видання передається до друкарні, де здійснюється його тиражування.

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надається доступ до онлайнових публікацій патентних документів та бюлетенів, інших первинних та вторинних джерел патентної інформації, зокрема серверів патентних публікацій, та вивантаження масивів патентних даних

Доступ до онлайнових публікацій патентних документів надається через веб-сторінки порталу Державного департаменту інтелектуальної власності та сайта Інституту:

http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html
http://www.ukrpatent.org/en/bases.html
http://www.sdip.gov.ua/ua/info_resurses.html
http://www.sdip.gov.ua/en/info_resurses.html


III. Питання реферування, класифікування, рекласифікування та індексування технічної інформації, що міститься у патентних документах:

- реферування, огляд, переклад

У 2008 році підготовлені програмно-технічні засоби для сканування та введення в електронний архів ретроспективного фонду патентних документів.

За 2008 рік підготовлено, перекладено з української на російську і англійську мови та введено в електронний архів 12 000 рефератів до ретроспективного фонду патентних документів.

Протягом 2008 року щомісячно здійснювались переклади з української на російську і англійську мови бібліографічних даних та рефератів зареєстрованих поточних патентів на винаходи і корисні моделі.

Всього впродовж 2008 р. до центрального електронного архіву документів Інституту було введено 700 тис. документів, і загалом на кінець року в ньому вже містилося понад 2 млн. електронних документів стосовно винаходів, корисних моделей, торговельних марок та промислових зразків.

- діяльність з класифікування, прекласифікування (якщо застосовується) та рекласифікування; використовувані системи класифікування, наприклад, Міжнародна патентна класифікація (МПК), інші класифікації (зазначте, будь ласка, чи патентні документи класифікуються Вашим відомством, і, якщо так, яка класифікація використовується)

Для класифікування патентних документів України використовується Міжнародна патентна класифікація (МПК). Починаючи з 2006 року, з моменту запровадження реформованої, 8-ї, редакції МПК, для класифікування патентних документів України використовувався базовий рівень восьмої редакції МПК та частково її поглиблений рівень відповідно до затвердженого Держдепартаментом “Переліку галузей техніки, в яких класифікування патентних документів здійснюватиметься за поглибленим рівнем 8-ї редакції Міжнародної патентної класифікації” (Перелік). Ураховуючи такий стан справ, згідно з наказом Держдепартаменту від 03.10 2007 р. засновано українську версію МПК, склад якої становлять витяг з базового рівня чинного офіційного тексту МПК за класифікаційними індексами, що не включені до Переліку, та витяг чинної поточної версії МПК за класифікаційними індексами та індексними кодами, що включені до Переліку. Згідно з відповідними наказами Держдепартаменту протягом 2008 року застосовувалися базовий рівень МПК (2006), а також українська версія МПК 2008.01 та МПК 2008.04.

У складі АС “Винаходи” функціонує програмна система, за допомогою якої здійснюється перевірка класифікаційних індексів. Ця система включає довідники з системами класифікації та спеціальне програмне забезпечення для здійснення функцій перевірки класифікаційних індексів та проведення рекласифікування.

У 2008 році рекласифіковано весь фонд заявок на винаходи і корисні моделі за МПК поточної версії.

- координатне індексування (національні системи глибокого індексування, індексування за ключовими словами)
- гібридна система індексування

Українська версія МПК, яка застосовується для класифікування національних патентних документів, включає гібридні системи, зокрема з класифікаційними індексами використовується понад 700 індексних кодів індексних схем.

- обробка бібліографічних даних та повного тексту

Для зручності пошуку в структурі бази даних передбачено розміщення бібліографічних даних, рефератів, формул та описів в окремих полях.

IV. Створення та ведення пошукового фонду:

- побудова фонду

Для здійснення пошуків при проведенні експертизи заявок на ОПВ в Інституті використовувались:
національна БД АС “Винаходи”;
центральний електронний архів документів Інституту;
зарубіжна патентна документація на CD-ROM/DVD, отримувана в рамках міжнародного співробітництва та обміну;
БД мережевого сервісу EPOQUE Net Європейського патентного відомства (повний доступ);
зарубіжні патентні БД з доступом через мережу Інтернет (еsp@сеnet, USPTO, JPO, комерційні БД Chemical Abstracts Service, GenomeQuest тощо).

- актуалізація

Актуалізація бази даних АС “Винаходи” та Центрального електронного архіву документів здійснюється в поточному режимі шляхом сканування вхідних документів, перетворення їх в електронний формат та завантаження до баз даних.

- зберігання, включаючи засоби масового зберігання

Засобами масового зберігання інформації щодо винаходів та корисних моделей в Інституті є сервери електронних баз даних, дискові системи зберігання даних Storage Area Network, оптичні диски DVD та магнітні стрічки.


- документація інших відомств, що обробляється і/або вважається частиною наявного пошукового фонду

Зарубіжна патентна документація на оптичних носіях, які Інститут отримує в рамках міжнародного співробітництва та обміну патентною документацією, зокрема: ВОІВ, ЄПВ, США, Росії, Японії тощо, а також патентна документація колишнього СРСР.


V. Діяльність у галузі комп’ютеризованих та інших механізованих пошукових систем:

- внутрішні системи відомства (online/offline)

У 2008 році тривала автоматизація загального діловодства для відділення забезпечення державної реєстрації та відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем.
До внутрішніх комп’ютеризованих пошукових систем для винаходів і корисних моделей відносяться пошукові системи АС “Винаходи”, Реєстр вхідного потоку заявок, АС ”Показники“, Центральний електронний архів документів.
У 2008 році в середовищі автоматизованої системи АС “Винаходи” була розроблена та впроваджена в експлуатацію технологія формування електронних реєстраційних справ стосовно вторинних документів, які надходять до відділення забезпечення державної реєстрації.

- зовнішні бази даних

Для інформаційного забезпечення широкого кола користувачів використовувались інтерактивні бази даних з безоплатним доступом через мережу Інтернет, а також оптичні носії інформації CD-ROM:
- Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні”;
- БД колективного користування "Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду";
- БД "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власніcть";
- БД “Перспективні винаходи України”;
- ІДС "Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі”;
- ІДС ”Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”
- ІДС "Міжнародна патентна класифікація. Восьма редакція (2006). Базовий рівень”.
- ІДС “Українська версія Міжнародної патентної класифікації 2008.04”;
- CD-ROM “Офіційний бюлетень “Промислова власність”;
- Національний CD-ROM “Винаходи в Україні”.

- адміністративні управлінські системи (наприклад, реєстр, правовий статус, статистика, адміністративна підтримка тощо)

Для адміністративної підтримки та ведення Державного реєстру в середовищі автоматизованої системи “Винаходи” функціонує база даних реєстру та спеціалізований АРМ Державного реєстру. Фіксація даних правового статусу здійснюється в зазначеній базі даних. Спеціальними програмними засобами забезпечується збір статистичних показників.

- використовуване устатковання (технічне забезпечення, у т.ч. застосовувані типи терміналів і мереж, та програмне забезпечення), використовувані носії даних

Автоматизована система “Винаходи” функціонує в середовищі локальної комп’ютерної мережі (LAN) під управлінням операційної системи Windows 2003 Server. Сучасні персональні комп’ютери з операційною системою Windows ХР Professional використовуються як робочі станції.
За 2008 рік проведено оновлення парку комп’ютерного устаткування в обсязі 20%. Робочі станції експертів повністю укомплектовані новими рідкокристалічними моніторами (TFT) з діагоналлю 19 – 22.
Мережа зберігання даних побудована на основі технології Fiber Channel.

- наявні електронні словники, їх структура, оформлення та корисність для комп’ютеризованого пошуку

Для прискорення пошуку та уникнення помилок при формуванні пошукового запиту в АС “Винаходи” інтегровані електронні словники, які включають відомості про патентних повірених, патентні класифікації, таблиці чинних індексів МПК, довідники найменувань індексів, класифікатори вхідних та вихідних документів (листи, заяви, клопотання тощо), класифікатори видів зборів, нормативно-довідкова та допоміжна інформація.

VI. Управління бібліотекою відомства промислової власності та послуги, що надаються загальній публіці (наприклад, стосовно засобів для подання заявок, допомоги у проведенні пошуку, отриманні офіційних публікацій та витягів з реєстру):

- планування, управління, автоматизація, безпека, будівлі;
- збір, комплектування, підготовка;

З метою забезпечення потреб громадськості України в патентній інформації у структурі філії Інституту “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” (Філія) функціонує Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) – найбільша в Україні загальнодоступна патентна бібліотека. ФГК постійно комплектується національною та зарубіжною патентною документацією. У ньому представлена патентна документація 65 країн світу та 4 міжнародних і регіональних організацій (ВОІВ, ЄПО, ЄАПО та ОАПІ). Офіційні бюлетені на паперовому або електронному носієві, реферати і описи надходять у рамках міжнародного обміну із зарубіжними патентними відомствами та міжнародного співробітництва з ВОІВ та ЄПВ. На кінець 2008 р. ФГК налічував близько 19,5 тис. примірників офіційних бюлетенів та 284,2 тис. описів винаходів на папері, а колекція патентної документації на оптичних дисках перевищила 14,1 тис. одиниць. Склад ФГК та відомості про його поповнення публікуються в розділі “Інформаційні ресурси” на веб-порталі Держдепартаменту (http://www.sdip.gov.ua) та веб-сайті Інституту (http://www.ukrpatent.org).

- управління фондом, зберігання

Забезпечувалось регулювання складу, обсягу та структури фонду документів з урахуванням потреб користувачів.
За останні роки (в тому числі і у 2008р.) проведена потужна заміна технічного забезпечення інформаційних фондів найсучаснішою комп’ютерною технікою, що здатна працювати з новітніми програмними продуктами на CD-ROM та DVD, які використовуються патентними відомствами різних країн. Здійснювались переміщення інформації з дисків та її концентрація на сервері керування мережею, що значною мірою прискорювало проведення пошуку.

Велика увага приділялась популяризації фондів: регулярно випускались тематичні добірки патентної документації з актуальних питань промислової власності, а також дайджест-добірка анотацій видань з актуальних питань охорони об’єктів інтелектуальної власності в нашій країні і за кордоном. Анотувались публікації провідних спеціалістів патентних відомств: книжкові видання і статті, що публікувались у журналах, які надходили до фонду.

З метою збереження фонду використовуються сучасні технології забезпечення захисту бібліотечних фондів від крадіжок, пошкоджень тощо. Здійснюються відеоспостереження, заходи пожежної безпеки (пожежна сигналізація, сповіщення про пожежу, пожежогасіння), вентиляція та кондиціонування повітря.

- міжбібліотечний абонемент, розподіл ресурсів, мережі патентних бібліотек у країні
- інформаційні послуги, що надаються загальній публіці (включаючи комп’ютеризовані послуги та пошукові фонди, що знаходяться у віддалених від відомства бібліотеках, а також патентна інформація, передана відомством у всесвітню мережу (World Wide Web)

Формуванням, веденням та організацією використання ФГК опікується відділ інформаційно-пошукових робіт Філії, який обслуговує патентною та нормативною документацією усіх зацікавлених у створенні, правовій охороні та використанні ОПВ. На виконання запитів споживачів відділ проводить різні види пошуку патентної інформації та документації щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок (бібліографія, повні описи до патентів, реферати, зображення тощо). У відділі інформаційно-пошукових робіт надають послуги щодо кваліфікованого складання регламенту пошуку, тобто визначення предмета пошуку, джерел інформації, класифікаційних рубрик міжнародних класифікацій ОПВ. Співробітники відділу, володіючи кількома іноземними мовами, здійснюють пошук на CD-ROM та у віддалених базах даних патентної документації через мережу Інтернет. Крім того, відділ надає такі послуги:
- консультації щодо складу ФГК, оптимальних шляхів проведення інформаційного пошуку, користування довідково-пошуковим апаратом;
- безкоштовне відвідування читальних залів ФГК, а також безкоштовне користування інформаційними матеріалами вільного доступу. Це, насамперед, національна патентна документація (офіційні бюлетені та описи до патентів України), бюлетені зарубіжних патентних відомств, періодичні видання з патентної інформації, нормативна та науково-методична література, тематичні та алфавітні каталоги.

Перелік послуг, що надається Інститутом загальній публіці, наведений у документі, розміщеному на веб-сайті Інституту за адресою: http://www.ukrpatent.org/ua/perelik.html .
Основними джерелами комп’ютеризованих послуг та пошукових систем є:
- офіційний бюлетень “Промислова власність” на оптичних дисках з пошуковою системою;
- Спеціалізована БД “Винаходи (корисні моделі) в Україні”;
- БД колективного користування “Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду”;
- БД “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”;
- ІДС “Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі”;
- ІДС ”Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”;
- ІДС “Міжнародна патентна класифікація. Восьма редакція (2006). Базовий рівень”;
-. ІДС “ Українська версія МПК 2008.04”.

Зазначені інформаційні ресурси розміщені в Інтернеті за адресами:
http://www.sdip.gov.ua/ua/systems.html
http://www.sdip.gov/ua/en/publicom_baza.html
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html
http://www.ukrpatent/en/bases.html

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства для електронного подання патентних заявок
- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надається інформація з патентних процедур: подання заявок, публікації, експертизи та видачі патентів; процедур заперечення та апеляції тощо
http://www.ukrpatent.org/ua/inventions.html
http://www.ukrpatent.org/ua/acts.html

- адреси (URL) сторінок веб-сайта відомства, що містять опис інформаційних продуктів і послуг відомства (наприклад, послуг з патентного пошуку, патентних баз даних тощо), а також інформацію щодо доступу до них та їх використання

http://www.ukrpatent.org/ua/publications.html
http://www.ukrpatent.org/en/publications.html
http://www.ukrpatent.org/ua/perelik.html
http://www/ukrpatent/org/en/perelik.html
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html  
http://www.ukrpatent.org/en/bases.html
http://www.ip-centr.kiev.ua


VII. Питання, що стосуються взаємного обміну патентною документацією та інформацією:

- міжнародне або регіональне співробітництво з обміну машинозчитуваною інформацією, наприклад, бібліографічними даними, рефератами та/або повнотекстовою інформацією
- носії, використовувані для обміну пріоритетними документами

У рамках міжнародного обміну патентною документацією Інститут, який є визначеним законодавством центром міжнародного обміну виданнями, у 2008 р. надсилав національну патентну документацію, зокрема офіційний бюлетень “Промислова власність” на CD-ROM – до 45, а національний CD-ROM “Винаходи в Україні” – до 20 зарубіжних відомств. Своєю чергою, до України надходила патентна документація 52 зарубіжних країн та 2 регіональних організацій інтелектуальної власності.

Крім цього, у звітному році Інститут надсилав до ЄПВ ( у тому числі, в рамках Угоди про надання Інституту повного доступу до послуги EPOQUE Net) дані стосовно українських патентних документів (бібліографічні дані, реферати англійською мовою), що забезпечувало надійне підґрунтя для успішного двостороннього співробітництва з цим провідним відомством.

- носії, що дозволені для подання заявок

Заявки на винахід подаються на паперовому носієві.

VIII. Інші питання стосовно освіти і навчання, а також розповсюдження і використання патентної інформації, у т.ч. технічна допомога країнам, що розвиваються (вказати, де потрібно, адреси сторінок веб-сайта відомства):

- навчальні курси для національних та іноземних учасників, використання аудіовізуальних засобів
- допомога країнам, що розвиваються (направлення консультантів та експертів, приймання стажистів з країн, що розвиваються тощо)
- діяльність, що сприяє поширенню інформації (семінари, виставки, візити, рекламна діяльність тощо)
- дослідження з метою встановлення напрямків у нових технологіях, наприклад, шляхом використання патентної статистики, підготовки монографій тощо
- допомога, надана відомствами для сприяння переходу отримуючих відомств на електронні носії даних для обміну патентною документацією (див. також пункт 4 параграфа VI, вище)

У звітному році навчальні заклади України продовжували підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за спеціальністю “Інтелектуальна власність” здійснювали 16 навчальних закладів країни. Її загальний ліцензійний обсяг, станом на 01.10.2008 р., становив 1480 осіб, у тому числі на підготовку (перепідготовку) 910 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 570 осіб – магістра.

Загалом у 2008 р. в Україні завершили відповідний курс навчання 446 осіб, з яких освітньо-кваліфікаційний рівень магістра здобули 192 особи, спеціаліста – 254 особи, у тому числі в Державному інституті інтелектуальної власності (ДІІВ) підготовлено 152 фахівця з питань інтелектуальної власності – 48 магістрів і 104 спеціаліста. Крім того, ДІІВ у 2008 р. започаткував підготовку магістрів за спеціальностями “Консолідована інформація” та “Управління інноваційною діяльністю”.

ДІІВ, за підтримки Держдепартаменту, у 2008 р. завершив розробку дистанційних навчальних модулів з різних аспектів інтелектуальної власності з використанням досвіду Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У звітному році кваліфікацію у сфері інтелектуальної власності за такою формою навчання підвищили 14 студентів вищих навчальних закладів.

Крім того, у 2008 р. у ДІІВ за різними формами навчання (конференції, семінари, курси підвищення кваліфікації тощо) підвищили кваліфікацію близько 700 осіб – державних службовців, науково-педагогічних працівників, фахівців підприємств та організацій.

З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу Центр оперативної поліграфії ДІІВ протягом 2008 р. видав 20 найменувань науково-методичних матеріалів (конспектів лекцій, навчальних посібників, підручників тощо) загальним накладом близько 3250 примірників.

Ефективним засобом обміну досвідом та актуальною інформацією у сфері охорони інтелектуальної власності є проведення конференцій, семінарів, “круглих столів”, нарад тощо.

У 2008 р. Держдепартамент організував і провів 6 конференцій, з них 3 міжнародні, та 26 семінарів, у тому числі 2 регіональні, з актуальних питань, пов’язаних з набуттям охорони, використанням і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких:

- ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми інтелектуальної власності”, організована Держдепартаментом спільно з ВОІВ, ЄПВ, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та Федерацією роботодавців України. У програмі конференції розглядалися такі важливі питання, як формування ринку інтелектуальної власності в Україні, розвиток нормативно-правової бази та вдосконалення роботи експертного органу, захист прав на об’єкти інтелектуальної власності і правомірне розпоряджання ними. У конференції брали участь 230 осіб, серед яких, у тому числі, фахівці та менеджери з питань інтелектуальної власності багатьох зарубіжних відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій – ВОІВ, ЄПВ, Відомства по гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ).
- регіональна науково-технічна конференція “Інтеграція інформації: дослідження, розробки, інтелектуальна власність”;
- семінари: “Особливості експертизи заявок на об’єкти промислової власності в Україні”, “Впровадження електронного подання матеріалів заявки на винаходи з застосуванням електронного підпису в Україні”, “Бази даних та інформаційно-довідкові системи Укрпатенту. Засоби пошуку та перегляду інформації”. З метою підвищення кваліфікації експертів Інституту у 2008 р. організовано два навчальні семінари-тренінги, які проводили провідні фахівці Федерального інституту промислової власності Російської Федерації та ЄПВ, а саме: “Практика Федерального інституту промислової власності Російської Федерації щодо розгляду заявок на винаходи у галузі комп’ютерних технологій», «Бази даних STN з питань фармацевтики, хімії та металургії”.

У 2008 р. відбувся ІV Міжнародний салон винаходів і нових технологій ”Новий час”, у роботі якого Держдепартамент брав участь як співорганізатор. Медалями і призами Салону нагороджено 27 школярів і студентів молодіжних організацій України та інших країн. Участь у роботі журі Салону надала можливість ознайомитися з винаходами та новітніми технологіями 24 країн-учасниць, визначити серед них кращих, поінформувати учасників про діяльність Державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Крім того делегація України брала участь у Московському міжнародному салоні промислової власності “Архімед”, де були представлені експозиції Інституту, філії “Український центр інноватики і патентно-інформаційних послуг” та запатентованих розробок українських винахідників.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг (Філія) брав участь у спеціалізованій виставці “Банк-розвиток-2008” у рамках міжнародного форуму “Фінансова Україна” та у І спеціалізованій виставці “Нанотехнології-2008” у рамках Міжнародного форуму “Високі технології”.

На Інтернет-сайті Філії (www.ip-centr.kiev.ua) розміщено Інтернет-біржу промислової власності (інформація про запатентовані винаходи, що пропонуються до впровадження, або продажу, запити на розробку нових продуктів та технологій), а також інформацію щодо законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності, консультації, перелік послуг, анонси заходів з питань інтелектуальної власності, інформація щодо Всеукраїнських конкурсів винахідницької діяльності. Для творчої молоді створено окремий Інтернет-ресурс “Фабрика ідей”.

Слід зазначити, що Держдепартамент протягом 2008 р. провів значну роботу із стимулювання творчої діяльності, про що більш детально можна дізнатись у відповідному розділі “Річного звіту” Держдепартаменту за 2008 рік, розміщеному на веб-сайті за адресою: http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_en8.pdf .

IX. Інша загальна інформація стосовно відомства, що наявна в Інтернет

Адреси сторінок веб-сайта відомства, на яких:
- надається інформація щодо патентного законодавства

http://www.sdip.gov.ua/en/normative_acts.html
http://www.sdip.gov.ua/ua/normative_acts.html
http://www.ukrpatent.org/en/legistation.html
http://www.ukrpatent.org/ua/legistation.html

- міститься річний звіт відомства

http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_en8.pdf

- за необхідності, надається додаткова інформація з питань, висвітлених у поточному РТЗ
- надаються відкриті вихідні коди патентно-інформаційних систем
- розміщені новини відомства з питань, які стосуються патентів

http://www.sdip.gov.ua
http://www.ukrpatent.org  
http://www.ip-centr.kiev.ua  

Х. Інші питання


2 Класифікування – це присвоєння одного або декількох класифікаційних індексів (наприклад, МПК) до або під час пошуку та експертизи, що пізніше публікуються разом з патентною заявкою.

3 Прекласифікування (попереднє класифікування) – це присвоєння початкового, більш загального, класифікаційного індексу (наприклад, клас або підклас МПК, адміністративний підрозділ), інтелектуальне або за допомогою автоматизованих засобів для внутрішніх адміністративних цілей, (наприклад, направлення заявки відповідному експерту). Зазвичай прекласифікування застосовується адміністрацією відомства.

4 Рекласифікування – це перегляд і зазвичай заміна одного або декількох раніше присвоєних класифікаційних індексів після перегляду і введення в дію нової версії класифікаційної системи (наприклад, МПК). Нові символи наявні в патентних базах даних.

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.