Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Заходи - Конкурси - Всеукраїнський конкурс "Винахід року" (2005-2016) - "Винахід року-2012" - Про нагородження переможців


НАКАЗ


03 квітня 2013 року                                                                                          № 300-Н

 

Про нагородження переможців
Всеукраїнського конкурсу "Винахід-2012"

 

Згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс "Винахід року" та на підставі рішення Конкурсної комісії від 26 березня 2013 року про переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2012" (далі – Конкурс)

Н А К А З У Ю:

І. Нагородити дипломами Державної служби інтелектуальної власності України переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2012":

 

1. У категорії "Кращий винахід – 2012":

І місце – "Застосування немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень" 
(патент на винахід № 98076);

винахідники: Прилуцька Світлана Володимирівна, Бурлака Анатолій Павлович, Прилуцький Юрій Іванович;
патентовласник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

ІІ місце – комплекс винаходів:

"Пілон-синхронізатор Дроня" 
(патент на винахід № 88128);
винахідник – Дронь Микола Михайлович;

"Пристрій для рятування частини літального апарата, що відокремлюється, та спосіб його використання" 
(патент на винахід № 98106);

"Спосіб рятування літального апарата" 
(патент на винахід № 98111);

винахідники: Дронь Микола Михайлович, Хорольський Петро Георгійович;

патентовласник – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

ІІІ місце – комплекс винаходів:

"Спосіб визначення проміжного стану об'єкта" 
(патент на винахід № 98836);

"Спосіб діагностики стану об'єкта із визначенням проміжного стану" 
(патент на винахід № 98838);

винахідники: Будник Микола Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович;
патентовласники: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Будник Микола Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович.

 

2. У регіональних категоріях: 

2.1. "Кращий винахід – 2012 в Автономній Республіці Крим” – "Спосіб виготовлення корозійних анатомічних препаратів" 
(патент на винахід № 67957);
винахідники: Шадуро Денис Володимирович, Пикалюк Василь Степанович;
патентовласники: Шадуро Денис Володимирович, Пикалюк Василь Степанович.

2.2. "Кращий винахід – 2012 у Вінницькій області" – "Пристрій для контролю стану полідисперсних біологічних рідин на основі спектрополяриметричних зображень їх частинок" 
(патент на винахід № 52754);
винахідники: Петрук Василь Григорович, Кватернюк Сергій Михайлович, Іванов Аркадій Петрович, Барун Володимир Володимирович;
патентовласник – Вінницький національний технічний університет.

2.3. "Кращий винахід – 2012 у Дніпропетровській області" – "Спосіб відкритої розробки родовищ м'яких порід" 
(патент на винахід № 92548);
винахідники: Дриженко Анатолій Юрійович, Симоненко Володимир Іванович, Шустов Олександр Олександрович, Литвиненко Костянтин Вікторович, Ігнатов Олег Олександрович;
патентовласник – Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет”.

2.4. "Кращий винахід – 2012 у Донецькій області" – "Пристрій керування об'єктом" 
(патент на винахід № 96197);
винахідник – Мащенко Сергій Валерійович;
патентовласник – Інститут проблем штучного інтелекту НАН України.

2.5. "Кращий винахід – 2012 у Закарпатській області" – "Спосіб екстракційно-фотометричного визначення хрому (ІІІ) " 
(патент на винахід № 96373);
винахідники: Сухарев Сергій Миколайович, Сухарева Оксана Юріївна, Чундак Степан Юрійович, Делеган-Кокайко Світлана Василіївна, Петканич Анна Михайлівна;
патентовласник – Державний вищий навчальний заклад „Ужгородський національний університет”.

2.6. "Кращий винахід – 2012 у Києві та Київській області" – "Спосіб електрокардіографічної діагностики м'язових місточків над передньою міжшлуночковою гілкою лівої коронарної артерії" 
(патент на винахід № 91283);
винахідники: Дзахоєва Людмила Сергіївна, Гогаєва Олена Казбеківна;
патентовласник – Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України".

2.7. "Кращий винахід – 2012 у Кіровоградській області" – комплекс корисних моделей:
"Спосіб гасіння гідравлічних ударів в магістральних трубопроводах" 
(патент на корисну модель № 67424);
"Гасник гідравлічних ударів" 
(патент на корисну модель № 63504);
"Спосіб гасіння гідравлічних ударів в трубопровідних системах" 
(патент на корисну модель № 63934);
"Гасник гідравлічних ударів" 
(патент на корисну модель № 70654);

винахідники: Ткач Анатолій Анатолійович, Оришака Володимир Олексійович, Зіновік Михайло Аркадійович, Тищенко Людмила Василівна, Оришака Олег Володимирович, Зіновік Олена Валентинівна;
патентовласник – Кіровоградський національний технічний університет.

2.8. "Кращий винахід – 2012 у Луганській області" – "Спосіб підвищення октанового числа газоконденсатних і нафтових прямогонних бензинів" 
(патент на винахід № 63034);
винахідники: Мілоцький Вадим Вадимович, Мілоцький Роман Вадимович;
патентовласник – Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк).

2.9. "Кращий винахід – 2012 у Львівській області" – "Іоністор та спосіб обробки матеріалу для його електродів" 
(патент на винахід № 96174);
винахідники: Григорчак Іван Іванович, Покладок Надія Теофілівна, Понеділок Григорій Володимирович, Швець Роман Ярославович;

патентовласник – Національний університет "Львівська політехніка".

2.10. "Кращий винахід – 2012 у Миколаївській області" – "Пристрій електроживлення установки для спікання порошкових матеріалів електричним струмом" 
(патент на винахід № 97908);
винахідники: Литвинов Віталій Валерійович, Сизоненко Ольга Михайлівна, Райченко Олександр Іванович, Конотоп Сергій Вікторович, Хвощан Олег Вільямович;
патентовласник – Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України.

2.11. "Кращий винахід – 2012 в Одеській області" – "Метод переналагоджування робочої частоти пристрою на поверхневих акустичних хвилях" 
(патент на винахід № 95526);
винахідник – Лепіх Ярослав Ілліч;
патентовласник – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

2.12. "Кращий винахід – 2012 у Полтавській області" – комплекс винаходів:
"Спосіб видобування і підготовки природного газу" 
(патент на винахід № 97296);
"Установка для підготовки природного газу" 
(патент на винахід № 97411);

винахідники: Клименко Василь Васильович, Зоценко Микола Леонідович, Педченко Михайло Михайлович, Педченко Лариса Олексіївна;
патентовласник – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка.

2.13. "Кращий винахід – 2012 у Харківській області" – "Спосіб вирощування монокристалів на основі йодиду натрію та йодиду цезію" 
(патент на винахід № 93840);
винахідники: Васецький Сергій Іванович, Заславський Борис Григорович, Колесніков Олександр Володимирович, Тимошенко Микола Михайлович;
патентовласник – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України.

 

3. У галузевих категоріях:

3.1. "Кращий винахід – 2012 в галузі сучасних промислових технологій та нової техніки" – "Спосіб зварювання і пристрій для його реалізації" 
(патент на винахід № 99238);
винахідник – Кушнір Володимир Олександрович;
патентовласник – Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова.

3.2. "Кращий винахід – 2012 у галузі енергоефективності і ресурсозбереження" – "Спосіб отримання оксидів нітрогену" 
(патент на винахід № 71737);
винахідники: Кравченко Інна Василівна, Дишловий Василь Іванович, Тюпало Микола Федорович, Мілоцький Вадим Вадимович;
патентовласник – Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк).

3.3. "Кращий винахід – 2012 у галузі розвитку транспортних систем" – комплекс винаходу та корисних моделей:
"Спосіб визначення транспортних затримок на регульованому перехресті і пристрій для його здійснення" 
(патент на винахід № 100660);
"Пристрій для вимірювання параметрів транспортних потоків" 
(патент на корисну модель № 60154);
"Спосіб визначення параметрів транспортних потоків у зоні перехрестя" 
(патент на корисну модель № 71913);
винахідники: Левтеров Андрій Іванович, Денисенко Олег Васильович, Ярута Антон Миколайович;

"Пристрій для вимірювання параметрів транспортних потоків" 
(патент на корисну модель № 68088);
винахідники: Альошин Генадій Васильович, Левтеров Андрій Іванович, Денисенко Олег Васильович, Ярута Антон Миколайович;

патентовласник – Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

3.4. "Кращий винахід – 2012 у галузі інформаційних та комунікаційних технологій" – комплекс винаходу та корисної моделі:

"Двоканальний сквід-магнітометр зі змінною базою" 
(патент на винахід № 90153);
винахідники: Мінов Юрій Дмитрович, Будник Микола Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович;
патентовласники: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Мінов Юрій Дмитрович, Будник Микола Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович;

"Спосіб калібрування багатоканального сквід-магнітометра" 
(патент на корисну модель № 65098);
винахідники: Закорчений Олександр Володимирович, Будник Микола Миколайович, Будник Віталій Миколайович;
патентовласники: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Закорчений Олександр Володимирович, Будник Микола Миколайович, Будник Віталій Миколайович.

3.5. "Кращий винахід – 2012 у галузі раціонального природокористування і екологічної чистоти" – "Спосіб отримання твердого палива" 
(патент на винахід № 69873);
винахідник – Шкляр Олег Геннадійович;
патентовласник – Шкляр Олег Геннадійович.

3.6. "Кращий винахід – 2012 у галузі нових речовин і матеріалів" – „Пластичне мастило" 
(патент на винахід № 99227);
винахідники: Борисенко Лариса Іванівна, Мніщенко Галина Григорівна, Борисенко Микола Васильович, Картель Микола Тимофійович, Железний Леонід Віталійович, Любінін Йосип Абрамович;
патентовласник – Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка.

3.7. "Кращий винахід – 2012 у галузі технологій агропромислового комплексу" – комплекс винаходу та корисної моделі:

"Сенсор хлорофілу" 
(патент на винахід № 94814);
винахідники: Артеменко Дмитро Михайлович, Войтович Ігор Данилович, Китаєв Олег Ігорович, Клочан Петро Степанович, Колеснік Юрій Степанович, Романов Володимир Олександрович, Федак Володимир Семенович, Шпильовий Павло Борисович;

"Пристрій визначення стану нативного хлорофілу" 
(патент на корисну модель № 68212);
винахідники: Романов Володимир Олександрович, Артеменко Дмитро Михайлович, Брайко Юрій Олексійович, Імамутдінова Роза Гільмутдіновна;
патентовласник – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

3.8. "Кращий винахід – 2012 у галузі медицини і фармацевтики" – "Спосіб оцінки ступеня анормальності електричних процесів у шлуночках серця" 
(патент на винахід № 90701);
винахідники: Чайковський Ілля Анатолійович, Будник Микола Миколайович, Васецький Юрій Макарович, Наджафіан Мохаммад Алі;
патентовласники: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Чайковський Ілля Анатолійович, Будник Микола Миколайович.

3.9. "Кращий винахід – 2012 у галузі здорового, безпечного та достойного життя" – комплекс винаходів:

"Спосіб глибокого очищення (доочищення) води (переважно питної)" 
(патент на винахід № 98257);
"Пристрій глибокого очищення (доочищення) води (переважно питної) " 
(патент на винахід № 98887);

винахідники: Гевод Віктор Сергійович, Беліменко Георгій Сергійович;
патентовласники: Гевод Віктор Сергійович, Беліменко Георгій Сергійович.

 

4. Спеціальні відзнаки:

4.1. "Спеціальна відзнака – Надія винахідництва України” – корисній моделі "Математичний конструктор" 
(патент на винахід № 70202);
винахідники: Погасій Наталія Едуардівна, Погасій Олена Анатоліївна;
патентовласники: Погасій Наталія Едуардівна, Погасій Олена Анатоліївна.

4.2. "Спеціальна відзнака – за ефективне рішення в хіміко-технологічній галузі" – винаходу "Спосіб фарбування шкіри" 
(патент на винахід № 64686);
винахідники: Глубіш Петро Андрійович, Кернер Ольга Миколаївна, Кістечко Іван Миколайович, Дмитришина Ірина Вікторівна;
патентовласник – Київський національний університет технологій та дизайну.

4.3 "Спеціальна відзнака – за активну винахідницьку діяльність" – комплексу корисних моделей:
"Активатор палива" 
(патент на корисну модель № 70561);
"Активатор палива" 
(патент на корисну модель № 71539);
"Спосіб обробки палива" 
(патент на корисну модель № 71535);
"Спосіб подачі палива в двигун транспортного засобу" 
(патент на корисну модель № 66362);
"Активатор палива" 
(патент на корисну модель № 70562);

винахідник – Андрієвський Андрій Петрович;
патентовласник – Андрієвський Андрій Петрович.

 

5. Представити на нагородження Медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності колектив винахідників винаходу "Застосування немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень" 
(патент на винахід № 98076);
винахідники: Прилуцька Світлана Володимирівна, Бурлака Анатолій Павлович, Прилуцький Юрій Іванович;
патентовласник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

ІІ. Оприлюднити наказ на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України www.sips.gov.ua.

 

Голова                                                                                               М.В. Ковіня

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.