Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Про ДСІВ - Міжнародна інтеграція - Щодо "Списку 301"


 

Щодо "Списку 301"

 
У зв‘язку з позачерговим переглядом "Списку 301" стосовно України Американським союзом правовласників, а саме Міжнародним альянсом з інтелектуальної власності, передано зауваження та рекомендації (далі – рекомендації МАІВ) до Уряду США, в яких зазначено, що законодавство України не виконується, незважаючи на прийняття змін до Закону з виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування (далі – диски). Україна, за твердженням зазначеної міжнародної організації, не виконала зобов‘язання щодо реалізації Українсько-американської спільної програми дій з боротьби з піратством у сфері оптичних носіїв інформації від 2000 року (далі – Спільна програма дій).

Державний департамент інтелектуальної власності ретельно вивчив та проаналізував цей документ і висловлює власну позицію.
 

Виконання Україною Спільної програми дій

У відповідь на вищевказане твердження МАІВ потрібно зазначити, що з часу підписання Спільної програми дій Україною зроблені рішучі кроки щодо активізації процесів захисту інтелектуальної власності, впроваджено значний комплекс заходів, спрямованих на захист прав на об’єкти інтелектуальної власності та протидії виготовленню і розповсюдженню піратської продукції. Свідченням досягнення в Україні помітного прогресу в сфері захисту прав інтелектуальної власності при виробництві та розповсюдженні дисків є законодавче забезпечення державного контролю у цій галузі господарської діяльності.
У липні 2005 року Верховною Радою України прийнято зміни до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” (далі – Закон про диски). Закон про диски, прийнятий зокрема на виконання Спільної програми дій, включає всі позиції, що були передбачені в зазначеній програмі. На цей час продовжується процес впровадження механізмів реалізації правових норм щодо посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та недопущення виробництва і розповсюдження контрафактної продукції.
Україною виконано вимоги, передбачені Спільною програмою дій, а саме:
 • встановлено державний контроль у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків;
 • відновлено законне виробництво дисків.
Україною проведено такі заходи на виконання Спільної програми дій:

1. Закрито заводи з виробництва дисків (протягом 2000-2001 років в Україні була припинена діяльність підприємств-виробників дисків ТОВ "Болідиск", ТОВ "Лазер-інформ").

2. Створено законодавчу базу, завдяки якій організовано необхідні засади для легального виробництва підприємствами-виробниками дисків, у тому числі шляхом:

 • запровадження ліцензування виробництва, експорту, імпорту дисків;
 • введення присвоєння та нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів з метою ідентифікації виробника дисків;
 • здійснення державного контролю за виробництвом, експортом, імпортом дисків, запровадження моніторингу обладнання та сировини для їх виробництва;
 • посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства.

3. Посилено відповідальність. Статтю 203-1 Кримінального кодексу України викладено у новій редакції (у зв‘язку з прийняттям у липні змін до Закону про диски), згідно з якою змінено показник настання кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізацію та переміщення дисків, обладнання чи сировини для їх виробництва, а також диференціюється ступінь тяжкості цього злочину (значні та великі розміри збитків).

Зокрема, до внесення змін до Закону про диски поріг настання кримінальної відповідальності починався з вчинення дій, що в три тисячі разів і більше перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян (на 2005 рік це складало 393 000 грн).
Після внесення змін до зазначеної статті Кримінального кодексу України настання кримінальної відповідальності починається, якщо:
 • вартість дисків, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, – значний розмір (на 2005 рік це складало 2 620 грн);
 • вартість дисків, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, - великий розмір (на 2005 рік це складало 13 100 грн).
Паралельно з розробкою та відпрацюванням законодавства з питань виробництва, експорту, імпорту дисків проводилася активна робота над удосконаленням законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. Так, в 2001 році прийнято в новій редакції Закон України "Про авторське право і суміжні права", що включає положення відповідних Міжнародних договорів у цій сфері, до яких приєдналася Україна. Крім того, законодавство України у сфері інтелектуальної власності приведено у відповідність до норм Угоди ТРІПС.
На цей час з метою приведення національного законодавства до положень законодавства Європейського Союзу Міністерством освіти і науки України розроблений проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Цей законопроект включає основні положення відповідних Директив ЄС у зазначеній сфері.
З 2000 року чинним є Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних”, що передбачає маркування дисків контрольними марками у вигляді голографічного захисного елементу. На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних. "Іменна" контрольна марка не може бути використана для маркування піратських дисків, і це також важливий крок держави у боротьбі з піратством.Як відомо, за період після застосування США торговельних санкцій до України проведена масштабна робота щодо боротьби з “піратством” як на законодавчому рівні, так і з розробки механізмів реалізації цього законодавства.

Митними органами постійно вживаються заходи з припинення незаконного переміщення через митний кордон України контрафактної продукції. Диски, які переміщуються через митний кордон з приховуванням від митного контролю, вилучаються.

Органами МВС України постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

За інформацією МВС України
 

 

Рік

 

Порушено кримінальних справ

Осіб притягнуто до криміналь-
ної відпові-
дальності
Осіб притяг-
нуто до адмініст-
ративної відпові- дальності
Прининено діяльність підпільних підприємств з виробництва контрафактної продукції
Вилучено контра- фактної продукції (тис. шт.)
Сума вилученої конта-фактної продукції (млн. грн.)
 
2000
 
190
 
 
183
 
4 415
 
59
 
3 000
 
9,3
 
2001
 
305
( з них 116 - за порушення авторського права і суміжних прав)
 
 
-
 
~ 5 000
 
61
 
973
 
~ 10,0
 
2002
 
416
(з них 278 - за порушення авторських прав)
 
 
-
 
~ 4 000
 
117
 
591
 
~ 7,0
 
2003
(станом на 20.10.03)
 
317
( з них 118 - закінчено розвідування та направлені до суду)
 
 
-
 
~ 1 500
 
 
 
56
 
277
 
3,4
 
2004
 
374
(з них 185 - закінчено розслідування і направлено до суду)
 
-
 
4 378
 
144
 
846
 
13,8
 
2005
(станом на 01.09.05)
 
363
(з них 115 - закінчено розслідування, 83 - направлено до суду)
 
 
-
 
 
 
 
3 774
 
 
 
 
75
 
 
 
 
915
 
~ 14,0
 
 
 
Додатково. За інформацією МВС України. Протягом місяця, починаючи з 19.09.2005 р., зазначеним міністерством проводилися заходи по боротьбі з розповсюдженням контрафактної аудіо- відеопродукції.
За цей період порушено 105 кримінальних справ, з них 67 відповідно до статті 203-1 "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва", відповідно до прийнятого у липні цього року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва)".
 
За вказаний період складено 642 адміністративних протоколи за порушення авторського права, з них 509 по статті 164-9 "Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, вилучено контрафактної аудіо- відеопродукції у кількості 173 тис. примірників на загальну суму близько 3 млн.грн.
Відповідними міністерствами і відомствами затверджено спільну Програму скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об‘єктів інтелектуальної власності. У Програмі визначено основні напрямки співробітництва правоохоронних та контролюючих органів щодо проведення єдиної політики у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності на всій території України.
У регіонах при обласних та міських (Києва та Севастополя) держадміністраціях створені міжвідомчі робочі групи для реалізації зазначеної Програми. До їх складу увійшли представники регіональних представництв Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Генеральної прокуратури України, Міністерства культури і туризму України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України, а також державні інспектори з питань інтелектуальної власності. Ці робочі групи проводять у регіонах України активну роботу, спрямовану на захист прав інтелектуальної власності.
На сьогодні, видані ліцензії на здійснення господарської діяльності з виробництва дисків і присвоєні відповідні спеціальні ідентифікаційні коди чотирьом українським підприємствам-виробникам дисків.
Державні інспектори з питань інтелектуальної власності здійснюють постійний моніторинг та контроль діяльності чотирьох діючих заводів-виробників дисків. Моніторинг та контроль заводів здійснюється шляхом проведення систематичних раптових перевірок, в тому числі із залученням працівників правоохоронних органів та представників Міжнародної організації фонографічної індустрії - IFPI. Основним завданням є контроль за діяльністю заводів – виробників дисків, перевірка дотримання законодавства цими виробниками, недопущення можливості виробництва контрафактної продукції.
Для перевірки інформації IFPI стосовно виробництва дисків на ДП "Сі Ді Майстер", було проведено дослідження наданих дисків на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За результатами дослідження отримано заключення спеціалістів центру, що дозволило Держдепартаменту 28 вересня 2005 р., згідно зі статтею 8 Закону про диски прийняти рішення про застосування фінансових санкцій до заводу ДП “Сі Ді Майстер” у вигляді штрафу на суму 51 000 грн. (копія рішення додається).
Фінансові санкції застосовані вперше до заводу-виробника дисків Держдепартаментом. Даним заходом було підтверджено принципову позицію Держдепартаменту продовжувати боротьбу з порушеннями прав інтелектуальної власності, використовуючи при цьому всі засоби, передбачені законодавством.
Державними інспекторами з питань інтелектуальної власності постійно проводяться планові та раптові перевірки заводів – виробників дисків. Завод ДП “Сі Ді Майстер” підпав під пріоритетний моніторинг Держдепартаменту.
Стосовно рекомендацій МАІВ припинити піратство на ринках та на вулицях на постійній основі.
Відповідно до Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1997 р. № 1209 (із змінами та доповненнями від 24.03.2004 № 369) роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних забороняється, зокрема, якщо здійснюється:
 • у пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі (палатках, лотках, автомагазинах тощо), з рук, на ринках (крім розміщених на них місць спеціалізованої роздрібної торгівлі);
 • у разі, коли зазначені примірники є контрафактними або на них розміщено фальсифікований знак для товарів і послуг;
 • у разі, коли на примірники не наклеєні контрольні марки або на них не розміщено інформації, що дає змогу ідентифікувати їх з відповідними примірниками аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, або на них наклеєні підроблені контрольні марки.
Таким чином законодавством України встановлені необхідні вимоги для розповсюдження примірників, у тому числі дисків. Ці вимоги спрямовані на викорінення піратства в торговельній мережі, а саме: палатках, лотках, автомагазинах, на ринках тощо.

Щодо рекомендації МАІВ розробити остаточні інструкції для органу ліцензування.

Згідно зі статтею 9 Закону про диски передбачено, що з метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дисків, матриць центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання в разі її невідповідності вимогам цього Закону;

2) анулювання ліцензії на виробництво дисків, матриць у разі повторного порушення ліцензійних умов, передбачених у статті 4 цього Закону. Виробник може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності про анулювання попередньої ліцензії;

3) тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво дисків, матриць в разі виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня його виявлення;

4) опечатування та/або вилучення дисків, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

Ліцензія на виробництво дисків, матриць вважається тимчасово припиненою чи анульованою з дня прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.

Вилученню з незаконного обігу підлягає вся партія вироблених, імпортованих або призначених для експорту дисків, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

Згідно з чинним законодавством до перевірок можуть залучатися, у разі необхідності, відповідні органи контролю (МВС України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України і інші органи державної влади), які в межах своїх повноважень мають право доступу до всіх приміщень виробника дисків, обладнання, сировини, якщо є підозра у скоєнні злочину, порушенні Закону. Так, зокрема, відповідно до статті 11 Закону України "Про міліцію" для виконання покладених обов‘язків, міліції надається право входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій та оглядати їх з метою припинення злочинів.

Відповідно до пункту "е" статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб‘єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов‘язаних з виготовленням примірників творів, фонограм, відеограм.

Таким чином, поставлене питання законодавчо врегульоване і не потребує додаткових остаточних інструкцій.

Ще одне питання зазначене в рекомендаціях МАІВ – це застосування в Україні рішучих дій, спрямованих на припинення піратства в мережі Інтернет.

Вирішення, на сьогодні, проблеми піратства в мережі Інтернет є одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні. Поряд з тим, здійснення контролю за розповсюдженням творів, об‘єктів суміжних прав через Інтернет, є одним із складних питань.

З метою реалізації цієї політики Україна приєдналася в 2001 році до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право та Договору ВОІВ про виконання і фонограми. Ці договори відомі як Інтернет-договори. Приєднання до таких важливих міжнародних договорів, зобов‘язує Україну виконувати певні вимоги щодо захисту авторських прав у цифровому середовищі. На законодавчому рівні врегульовані питання захисту зазначених прав. Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права" передбачено, що виключним правом автора є право подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором. Захист прав суб‘єктів авторського права і суміжних прав здійснюється, відповідно до розділу V зазначеного Закону, в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Однією з сучасних проблем в світі є проблема піратства в мережі Інтернет. За даними IFPI "кількість файлів з краденою музикою сьогодні досягає мільярду (для порівняння у червні 2002 року таких файлів було приблизно 500 мільйонів), а кількість користувачів таких мереж збільшилось з червня 2002 року з 3 до 5 мільйонів... Сьогодні тільки пошукова система "Яндекс" (yandex) на запит "завантажувати музику" видає результат 516 066 сторінок".*

Тому проблеми транскордонного поширення об‘єктів авторського права (творів), їх захист, здійснення контролю за їх використанням через мережу Інтернет є нагальними не лише для України, а і для інших країн світу.

Таким чином, на сьогодні в Україні є дієві результати: Україна має ефективну законодавчу базу для боротьби з піратством; значно посилено контроль за виробництвом і розповсюдженням аудіо, відеопродукції, що містить об‘єкти авторського права і суміжних прав. Україна докладає всіх зусиль для викорінення зловживань у сфері інтелектуальної власності. Свідченням цього є зменшення рівня піратства в Україні, за даними IFPI, з 95% у 2000 році до 65% у 2004 році.

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.