Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Діяльність ОКУ - Інформаційне повідомлення до відома організацій колективного управління (16.08.2016)


До відома організацій колективного управління

Державною службою інтелектуальної власності України опрацьовується звітна інформація, що надходить від організацій колективного управління на виконання вимог Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 «Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за № 436/7757 (Порядок обліку).

З метою уникнення порушень термінів підготовки та подання звітної інформації повідомляємо таке.

Протягом дії Порядку обліку його редакція зазнала змін і доповнень відповідно до таких наказів:

накази Міністерства освіти і науки України:

- від 4 серпня 2003 року № 524;
- від 31 травня 2005 року № 324;
- від 22 грудня 2008 року № 1175 (зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 року № 1175, скасовано у зв’язку із скасуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 року № 1175 згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 4 січня 2013 року № 7);

накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

- від 14 червня 2011 року № 578;
- від 11 жовтня 2011 року № 1177;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2016 року № 243/126.

Звертаємо увагу на зміни, що вносилися наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175. Станом на сьогодні ці зміни втратили чинність.

Це призвело до некоректного відображення норм, що зазнали змін, за посиланням.

Зокрема, пункт 4 відображений таким чином:

«4. Державна служба здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління відповідно до законодавства. Організації не повинні чинити перешкод у виконанні Державною службою функцій нагляду та зобов'язані надавати Державній службі інформацію, необхідну для здійснення нагляду в такі строки:

а) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління, у тому числі іноземними (додаток 2), та про управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі осіб, які не передали організації колективного управління відповідних повноважень (додаток 3), - один раз на півроку (до 1 серпня, до 1 лютого); { Підпункт "а" пункту в редакції Наказу МОН N 324 ( z0657-05 ) від 31.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1175 ( z0067-09 )  від 22.12.2008 -Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від 04.01.2013 }

б) про зміни, що вносяться до статуту організації, - протягом п'яти робочих днів після оформлення внесення відповідних змін згідно із законодавством;

в) про укладання договорів управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - один раз на півроку (до 1 серпня, до 1 лютого) (додаток 4); { Підпункт "в" абзацу другого пункту в редакції Наказу МОН N 524 ( z0731-03 ) від 04.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 324 ( z0657-05 ) від 31.05.2005, N 1175 ( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від 04.01.2013 }

г) про результати аудиторських перевірок повідомляється не пізніше п'яти робочих днів після оформлення висновку перевірки;

ґ) інформація про річний баланс, річний звіт за формою відповідно до законодавства - до 20 березня, наступного року за звітним; ( Підпункт "ґ" пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324 ( z0657-05 ) від 31.05.2005 )

д) про осіб, уповноважених представляти організацію, - протягом 10 робочих днів кожного разу, коли обрання (призначення) чи звільнення з посади має місце. Інформація, одержана при виконанні функцій нагляду, не може бути розголошена без згоди організації, крім випадків, які передбачені чинним законодавством. За порушення цих вимог передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством».

 

Однак слід враховувати, що слова і цифри «до 1 серпня, до 1 лютого» були текстовою частиною пакету змін, що вносилися наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 66/16082 і № 67/16083, який скасовано.

Попередня редакція підпунктів «а» та «в» передбачала подання організаціями колективного управління звітної інформації в такі строки: «до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (до 20 липня, до 20 січня)».

У зв’язку з викладеним станом на сьогодні ДСІВ опрацьовує звітну інформацію від організацій колективного управління, зокрема щодо укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління, у тому числі іноземними, про управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі осіб, які не передали організації колективного управління відповідних повноважень; про укладання договорів управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав з урахуванням строку подання звітної інформації: один раз на півроку, до 20-го числа місяця, що є наступним після звітного періоду (до 20 липня, до 20 січня).

Так само слід приділити увагу вирішенню питання коректності форми, за якою організаціями колективного управління подається звітна інформація. Деякі додатки за посиланням відображені в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175. Водночас після таких додатків міститься інформація, що додаток відображений в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175, який скасовано на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 04.01.2013 № 7. У таких випадках також вважаємо за доцільне дотримуватися форми, передбаченої попередньою редакцією наказу, яка застосовувалася до прийняття наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175.

Також звертаємо вашу увагу на зміну нумерації пунктів та додатків до Порядку обліку у зв’язку з прийняттям спільного наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 № 243/126 «Про внесення змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за № 290/28420.

Вдячні за вашу увагу.

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.