Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Плани та звіти - Річні технічні звіти - 2008 - Річний технічний звіт з інформаційної діяльності у сфері промислових зразків


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РІЧНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ
З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ
за 2008 рікI. Зміни в реєстраційній діяльності:

- зміни в подачі заявок та видачі (реєстрації) порівняно з минулим роком:

Статистичні зміни:
Подано заявок:
у 2007р. – 2147, у 2008р. – 2285, тобто на 6, 4% більше порівняно з попереднім роком.
Видано патентів:
у 2007р. – 2213, у 2008р. – 2503, тобто на 13,1% більше порівняно з попереднім роком.

Відбулися зміни в технологічному процесі реєстрації вхідного потоку заявок, зокрема проведено інтеграцію системи електронного реєстру вхідного потоку заявок з центральним електронним реєстром заявок. В електронному реєстрі проведена модернізація підсистеми оперативної статистики та звітності щодо реєстрації вхідного потоку заявок, включаючи заявки, що стосуються промислових зразків.

- напрямки або галузі, що зазнають швидких змін порівняно з минулим роком (за класами Локарнської класифікації):

Протягом останніх років, у тому числі і у 2008 р., жоден із напрямків або галузей технології не зазнали швидких змін, які відображалися б у стрімкому зростанні кількості заявок. Але за цей час чітко визначилися напрямки і галузі, які є стабільними лідерами в поданні заявок, зокрема: кл.19 “Канцелярське знаряддя та приладдя...”(у 2007р. – 23,1%, у 2008р. – 21,9%) від загальної кількості поданих заявок; кл. 09 “Опаковання та вмістини, щоб перевозити чи переносити товари” (у 2007р. – 13,6%, у 2008р. – 19,0%); кл.25 “Будівельні блоки та елементи споруд” (у 2007р. – 5,5%, у 2008р. – 9,3%); кл.11 “Прикраси” (у 2007р.– 8,2%, у 2008 – 6,2%); кл. 06 “Мебльовання” (у 2007р. – 5,5%, у 2008р. – 8,9%); кл. 12 “Транспортні або піднімальні засоби” (у 2007р. – 4,8%, у 2008р. – 4,3%).

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надаються статистичні дані стосовно промислових зразків.

http://www.sdip.gov.ua/ua/plans_reports.html
http://www.sdip.gov.ua/en/plans_reports.html
http://www.ukrpatent.org/ua/statistics.html
http://www.ukrpatent.org/en/statistics.html

II. Питання стосовно створення, розмноження, та поширення документів щодо промислових зразків та вторинних джерел інформації у галузі промислових зразків, тобто офіційних бюлетенів:

- публікація, у т.ч. друкування, методи копіювання та електронне друкування;
- головні види повідомлення відомства щодо промислових зразків

Інформація стосовно промислових зразків публікується в Книзі 2 офіційного бюлетеня “Промислова власність” у наступних розділах: “Відомості про видачу патентів України на промислові зразки”, “Покажчики”, “Сповіщення”, “Кольорові зображення промислових зразків”.

Офіційний бюлетень “Промислова власність” видається як на паперовому носієві, так і на оптичних дисках, з однаковою періодичністю – двічі на місяць.

Видається також акумулятивний оптичний диск DVD „Зареєстровані в Україні промислові зразки”, на якому розміщуються відомості про всі виконані в Україні реєстрації промислових зразків за період з січня 1993 року по дату поточної реєстрації.

На веб-порталі Державного департаменту інтелектуальної власності (Держдепартамент) http://www.sdip.gov.ua  та веб-сайті Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (Інститут) http://www.ukrpatent.org  розміщені бази даних (БД) та інформаційно-довідкові системи (ІДС) стосовно промислових зразків:
- інтерактивні БД: “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”, “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”, “Відомості про міжнародну реєстрацію промислових зразків, які отримали правову охорону в Україні”;
- інтерактивні ІДС: “Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні”, “Відомості про патенти України на промислові зразки, які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”, “Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Восьма редакція”.

- використовувані засоби масового зберігання та мікроформи

Засобами масового зберігання інформації щодо промислових зразків в Інституті є сервери електронних баз даних. Для інформаційного забезпечення широкого кола користувачів призначена інтерактивна БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні” з доступом через мережу Інтернет.

- бази даних та автоматизація відомства

Весь комплекс процедур, пов’язаний з автоматизацією діловодства за заявками на промислові зразки, здійснюється засобами автоматизованої системи (АС) “Промислові зразки”. Ядром АС “Промислові зразки” є технологічна БД. Дані з цієї бази використовуються для формування інформаційного масиву документів відповідного розділу офіційного бюлетеня, а також для актуалізації інтерактивної БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”.
Інформація щодо промислових зразків міститься в таких БД та ІДС:
- технологічна БД АС “Промислові зразки”;
- інтерактивна БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”, доступна через мережу Інтернет;
- БД “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”, доступна через мережу Інтернет;
- БД “Відомості про міжнародну реєстрацію промислових зразків, які отримали правову охорону в Україні“, доступна через мережу Інтернет;
- ІДС “Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні”, доступна через Інтернет.

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надається доступ онлайн до бюлетенів промислових зразків та інших джерел інформації про промислові зразки, у тому числі для вивантаження масиву даних щодо промислових зразків

Доступ до онлайнових публікацій стосовно промислових зразків надається через веб-сторінки порталу Держдепартаменту та сайта Інституту:

http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html
http://www.ukrpatent.org/en/bases.html
http://www.sdip.gov.ua/ua/info_resurses.html
http://www.sdip.gov.ua/en/info_resurses.html


III. Питання класифікування, рекласифікування та індексування інформації щодо промислових зразків згідно з використовуваними системами класифікації:

- діяльність з класифікування та рекласифікування; використовувані системи класифікування, наприклад, Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація), інші класифікації (зазначте, будь ласка, чи промислові зразки класифікуються Вашим відомством, і, якщо так, яка класифікація використовується)

Для класифікування промислових зразків використовувалася восьма редакція Локарнської класифікації в перекладі на українську мову. В складі АС “Промислові зразки” функціонує програмна система, за допомогою якої здійснюється перевірка класифікаційних індексів. Ця система включає довідники з текстами Локарнської класифікації та спеціальне програмне забезпечення для здійснення функцій перевірки класифікаційних індексів.
З метою інформаційного забезпечення широкого кола користувачів на веб-порталі Держдепартаменту та веб-сайті Інституту розміщена ІДС “Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Восьма редакція”.

У 2008 році в середовищі АС «Промислові зразки» розроблені спеціалізовані програмні засоби для підготовки до публікації нової, дев’ятої, українськомовної редакції Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ-9). Програмне забезпечення АС «Промислові зразки» адаптоване до нової версії МКПЗ-9.

- бібліографічні дані та їх обробка для цілей пошуку

При введенні в технологічну базу даних обробка бібліографічних даних здійснюється програмними засобами. Структура бази даних забезпечує зберігання всіх бібліографічних даних та надає широкі можливості для цілей пошуку.

IV. Створення та ведення пошукового фонду:

- побудова фонду
- поновлення
- зберігання, включаючи засоби масового зберігання
- документація інших відомств, що обробляється і/або вважається частиною наявного пошукового фонду

Пошуковий фонд складається з масиву заявок, введених до бази даних внутрішньої автоматизованої системи “Промислові зразки”, та довідково-пошукового апарату до них. Документація інших відомств не входить до пошукового фонду з промислових зразків.

V. Діяльність у галузі комп’ютеризованих пошукових систем щодо промислових зразків:

- внутрішні системи (online/offline)

Внутрішніми комп’ютеризованими пошуковими системами для промислових зразків є пошукові системи АС “Промислові зразки”, “Вхідного реєстру заявок” та АС ”Показники“. Всі ці системи працюють у режимі on-line.

Доопрацьовані засоби сканування та перетворення вхідних документів в електронну форму з метою введення в базу даних АС «Промислові зразки» вторинних заявочних матеріалів. Проводились роботи із створення системи пошуку та розпізнавання зображень промислових зразків.

- зовнішні бази даних:

- БД “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”;
- інтерактивна БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”;
- БД "Відомості про міжнародну реєстрацію промислових зразків, які отримали правову охорону в Україні";
- ІДС “Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні”;
- ІДС “Відомості про патенти України на промислові зразки, які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність“;
- ІДС “Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Восьма редакція”;
Ці системи підключені до мережі Інтернет у режимі вільного доступу до них.

- адміністративні управлінські системи (наприклад, реєстр, правовий статус, статистика, адміністративна підтримка тощо)
- використовуване устатковання (технічне забезпечення, у т.ч. використовувані типи терміналів і мереж, а також програмне забезпечення), використовувані носії даних

Ведення процедур діловодства Державного реєстру патентів на промислові зразки здійснюється в середовищі автоматизованої системи АС «Промислові зразки». Дані правового статусу формуються на запит.
Для формування статистичних даних в АС «Промислові зразки» використовується інтегрована підсистема «Статистика», налагоджена на функції експертизи, Реєстру та планово-економічного відділу.


VI. Наявні послуги в галузі промислових зразків, що надаються загальній публіці (наприклад, стосовно подачі заявок, реєстрації промислових зразків, допомоги у проведенні пошуку, отриманні офіційних публікацій та витягів з реєстру):

- планування, управління, автоматизація, безпека
- управління фондом, зберігання

У Фонді патентної документації громадського користування (ФГК) читачі мали можливість ознайомитись з інформацією щодо промислових зразків, опублікованою в офіційному бюлетені “Промислова власність” та в офіційних бюлетенях 45 зарубіжних відомств та організацій інтелектуальної власності.
Забезпечувалось регулювання складу, обсягу та структури фонду документів з урахуванням потреб користувачів.
За останні роки (в тому числі і у 2008р.) проведена потужна заміна технічного забезпечення інформаційних фондів найсучаснішою комп’ютерною технікою, що здатна працювати з новітніми програмними продуктами на CD-ROM та DVD, які використовуються патентними відомствами різних країн. Здійснювались переміщення інформації з дисків та її концентрація на сервері керування мережею, що значною мірою прискорювало проведення пошуку.
Велика увага приділялась популяризації фондів: регулярно випускались тематичні добірки патентної документації з актуальних питань промислової власності, а також дайджест-добірка анотацій видань з актуальних питань охорони об’єктів інтелектуальної власності в нашій країні і за кордоном. Анотувались публікації провідних спеціалістів патентних відомств: книжкові видання і статті, що публікувались у журналах, які надходили до фонду.
З метою збереження фонду використовуються сучасні технології забезпечення захисту бібліотечних фондів від крадіжок, пошкоджень тощо. Здійснюється
відеоспостереження, пожежна безпека (пожежна сигналізація, сповіщення про пожежу, пожежогасіння), вентиляція та кондиціонування повітря.

- інформаційні послуги, що надаються загальній публіці (включаючи комп’ютеризовані послуги та пошукові фонди, що знаходяться у віддалених від відомства бібліотеках, а також інформація щодо промислових зразків, передана відомством у всесвітню мережу (World Wide Web)

- Інформація стосовно промислових зразків для загальної публіки надавалась у ФГК шляхом вільного доступу до офіційних бюлетенів, в яких представлені відомості щодо промислових зразків, а також через Інтернет в інтерактивних БД "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власніcть", “Промислові зразки, зареєстровані в Україні” та "Відомості про міжнародну реєстрацію промислових зразків, які отримали правову охорону в України”, ІДС "Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні" та “Відомості про патенти України на промислові зразки, які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність“. Користувачі мали також доступ до ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Восьма редакція”.
Крім того, ФГК надає такі послуги:
- консультації щодо складу ФГК, оптимальних шляхів проведення інформаційного пошуку, користування довідково-пошуковим апаратом;
- безкоштовне відвідування читальних залів ФГК, а також безкоштовне користування інформаційними матеріалами вільного доступу. Це, насамперед, національна патентна документація (офіційні бюлетені), бюлетені зарубіжних патентних відомств, періодичні видання з патентної інформації, нормативна та науково-методична література, тематичні та алфавітні каталоги.
Перелік послуг, що надається загальній публіці, наведений у документі, розміщеному на веб-сайті Інституту за адресою:

http://www.ukrpatent.org/ua/perelik.html
http://www.ukrpatent.org/en/perelik.html

- адреси (URL) сторінок на веб-сайті відомства, де надається інформація з процедур, таких як подання заявок, публікації, експертизи та реєстрації промислових зразків; процедур заперечення та апеляції стосовно промислових зразків тощо

http://www.ukrpatent.org/ua/industrial.html

- адреси (URL) сторінок веб-сайта відомства, що містять опис інформаційних продуктів і послуг відомства (наприклад, послуг з пошуку промислових зразків, баз даних промислових зразків тощо), а також інформацію щодо доступу до них та їх використання
http://www.ukrpatent.org/ua/publications.html
http://www.ukrpatent.org/en/publications.html
http://www.ukrpatent.org/ua/perelik.html
http://www.ukrpatent.org/en/perelik.html
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html  
http://www.ukrpatent.org/en/bases.html
http://www.ip-centr.kiev.ua

VII. Питання, що стосуються взаємного обміну документацією та інформацією щодо промислових зразків:

- міжнародне або регіональне співробітництво з обміну інформацією щодо промислових зразків, наприклад, у вигляді офіційних бюлетенів
- обмін машинозчитуваною інформацією, наприклад, даними, що містяться на CD-ROM або магнітній стрічці

У рамках міжнародного обміну офіційний бюлетень “Промислова власність” на CD-ROM, що містить інформацію стосовно промислових зразків, надсилався до 45 зарубіжних відомств та організацій інтелектуальної власності, надходили офіційні бюлетені з такою інформацією від 26 зарубіжних відомств та організацій інтелектуальної власності.

VIII. Питання стосовно освіти і навчання, у т.ч. технічна допомога країнам, що розвиваються:

- діяльність, що сприяє поширенню інформації (семінари, виставки, візити, рекламна діяльність тощо)
- навчальні курси для національних та іноземних учасників
- допомога країнам, що розвиваються (направлення консультантів та експертів, приймання стажистів з країн, що розвиваються тощо)
- головні періодичні видання (журнали) з інформації щодо промислових зразків (інформації з промислової власності), що публікуються в країні або регіоні, де розміщено відомство

У звітному році навчальні заклади України продовжували підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за спеціальністю “Інтелектуальна власність” здійснювали 16 навчальних закладів країни. Її загальний ліцензійний обсяг, станом на 01.10.2008 р., становив 1480 осіб, у тому числі на підготовку (перепідготовку) 910 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 570 осіб – магістра.

Загалом у 2008 р. в Україні завершили відповідний курс навчання 446 осіб, з яких освітньо-кваліфікаційний рівень магістра здобули 192 особи, спеціаліста – 254 особи, у тому числі в Державному інституті інтелектуальної власності (ДІІВ) підготовлено 152 фахівця з питань інтелектуальної власності – 48 магістрів і 104 спеціаліста. Крім того, ДІІВ у 2008 р. започаткував підготовку магістрів за спеціальностями “Консолідована інформація” та “Управління інноваційною діяльністю”.

ДІІВ, за підтримки Держдепартаменту, у 2008 р. завершив розробку дистанційних навчальних модулів з різних аспектів інтелектуальної власності з використанням досвіду Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У звітному році кваліфікацію у сфері інтелектуальної власності за такою формою навчання підвищили 14 студентів вищих навчальних закладів.

Крім того, у 2008 р. у ДІІВ за різними формами навчання (конференції, семінари, курси підвищення кваліфікації тощо) підвищили кваліфікацію близько 700 осіб – державних службовців, науково-педагогічних працівників, фахівців підприємств та організацій.

З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу Центр оперативної поліграфії ДІІВ протягом 2008 р. видав 20 найменувань науково-методичних матеріалів (конспектів лекцій, навчальних посібників, підручників тощо) загальним накладом близько 3250 примірників.

Ефективним засобом обміну досвідом та актуальною інформацією у сфері охорони інтелектуальної власності є проведення конференцій, семінарів, “круглих столів” , нарад тощо.

У 2008 р. Держдепартамент організував і провів 6 конференцій, з них 3 міжнародні, та 26 семінарів, у тому числі 2 регіональні, з актуальних питань, пов’язаних з набуттям охорони, використанням і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких:

- ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми інтелектуальної власності”, організована Держдепартаментом спільно з ВОІВ, ЄПВ, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та Федерацією роботодавців України. У програмі конференції розглядалися такі важливі питання, як формування ринку інтелектуальної власності в Україні, розвиток нормативно-правової бази та вдосконалення роботи експертного органу, захист прав на об’єкти інтелектуальної власності і правомірне розпоряджання ними. У конференції брали участь 230 осіб, серед яких, у тому числі, фахівці та менеджери з питань інтелектуальної власності багатьох зарубіжних відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій – ВОІВ, ЄПВ, Авторсько-правового союзу країн Центральної і Східної Європи;
- регіональна науково-технічна конференція “Інтеграція інформації: дослідження, розробки, інтелектуальна власність”;
- науково-практична конференція “Стан та перспективи розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні”;
- семінари: “Особливості експертизи заявок на об’єкти промислової власності в Україні“, “Інтелектуальна власність у господарській діяльності“, “Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності, комерціалізації, захисту прав та управління інтелектуальною власністю на підприємствах (в установах, організаціях)”, “Бази даних та інформаційно-довідкові системи Укрпатенту. Засоби пошуку та перегляду інформації“.
Слід зазначити, що Держдепартамент протягом 2008 р. провів значну роботу як з проведення конференцій, семінарів, так і з стимулювання творчої діяльності, про що більш детально можна дізнатись у відповідному розділі “Річного звіту” Держдепартаменту за 2008 рік, розміщеному на веб-порталі за адресою:

http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_en8.pdf

ІХ. Інша загальна інформація стосовно відомства, що наявна в Інтернет

Адреси сторінок веб-сайта відомства, на яких:
- надається інформація щодо законодавства з промислових зразків

http://www.sdip.gov.ua/en/laws_special_4
http://www.sdip.gov.ua/ua/normative_acts.html
http://www.ukrpatent.org/en/legistation.html
http://www.ukrpatent.org/ua/legistation.html

- міститься річний звіт відомства

http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_en8.pdf

- за необхідності, надається додаткова інформація з питань, висвітлених у поточному РТЗ
- надаються відкриті вихідні коди інформаційних систем з промислових зразків
- розміщені новини відомства з питань, які стосуються промислових зразків

Зазначена інформація розміщується на веб-сайтах за такими адресами:

http://www.sdip.gov.ua/en/index.html
http://www.ukrpatent.org
http://www.ip-centr.kiev.ua  

Х. Інші питання

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.