Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Заходи - Конференції - XIX Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми ІВ" (2012) - Робота конференції - Актуальні проблеми ІВ: робота в секціях (5 вересня 2012 року)


Актуальні проблеми ІВ: робота в секціях

Протягом першого й другого робочого дня міжнародної конференції учасники активно працювали в тематичних секціях.

Секція, присвячена перспективам удосконалення системи правової охорони авторського права та суміжних прав в умовах інформаційного суспільства, зібрала в перший день роботи конференції чи не найбільше учасників. Засідання секції відзначилося гарячими дискусіями, багато учасників констатували непросту ситуацію в Україні та загалом у світі щодо боротьби з Інтернет-піратством та потребу якнайшвидшого визначення подальших шляхів удосконалення відповідного законодавства. У підсумку всі дійшли згоди в тому, що, долаючи піратство в Інтернеті, слід враховувати інтереси основних учасників правовідносин – насамперед, творців та інших правовласників, а також споживачів контенту й посередників Інтернет-послуг.

Олексій Янов

Засідання секції відкрив Олексій Янов, перший заступник Голови Державної служби інтелектуальної власності України (Державна служба). Він підкреслив важливість тематичної зустрічі в контексті тенденцій щодо посилення захисту в Інтернеті інтересів різних категорій правовласників, нагадавши про нещодавнє прийняття під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у Пекіні Договору про аудіовізуальні виконання.

Першим був виступ головного спеціаліста відділу авторського права і суміжних прав Державної служби Олексія Арданова, який розповів про зарубіжний досвід боротьби з Інтернет-піратством, узагальнивши підходи до подолання піратства.

Сергій Бринзе, головний юрист Департаменту авторських і суміжних прав державного відомства у сфері охорони прав інтелектуальної власності (AGEPI) Республіки Молдова, доповів про стратегії поліпшення захисту виконавців.

Микола Сосновский, директор ВГО "Всеукраїнська Ліга Авторів" у своїй доповіді "Медіа-піратство: об'єктивні і суб'єктивні оцінки" звернув увагу на різні підходи до оцінки рівня піратства в контексті "Списку-301" та останніх соціологічних досліджень у цій сфері (звіт 2011 року "Медіа-піратство в економіках, що розвиваються" щодо піратства в Росії, Бразилії, Індії, ПАР, Мексиці та Болівії).

Дмитро Гузій, партнер «Юридичної фірми "Трайдент"», наголосив на необхідності розширення діалогу з правовласниками та юристами-фахівцями у процесі підготовки змін до законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. Учасники дискусії підняли питання про недосконалість сучасної системи колективного управління в Україні, недоліки взаємодії із зарубіжними організаціями колективного управління.

Відповідаючи на запитання щодо відсутності в Україні уповноваженої організації колективного управління суміжними правами, що створює труднощі для кафе, барів, ресторанів тощо, Олексій Янов запевнив, що Державна служба обов’язково визначить уповноважену організацію найближчим часом.

Віктор Клюк, заступник начальника управління контролю за використанням об’єктів інтелектуальної власності Державної служби, висловив сподівання, що державним інспекторам, кількість яких у регіонах нещодавно була збільшена, вдасться забезпечити контроль за дотриманням прав суб’єктів авторського права і суміжних прав під час різних видів публічного виконання, у тому числі в транспорті. Доповідач зазначив, що, діючи в межах закону, інспектори покладають надії на прийняття законопроекту № 6523, який посилює їхню роль у боротьбі з піратством. Разом з тим уже зараз інспектори намагаються активно взаємодіяти з правовласниками, а до користувачів застосовувати, крім санкцій, ще й роз’яснювальні заходи.

Дмитро Гадомський, адвокат, радник адвокатського об'єднання Arzinger, у своїй доповіді зазначив, що, на його думку, порушення у сфері авторського права та суміжних прав значно криміналізовані в законодавстві, що не відповідає їх фактичній суспільній небезпеці. Доповідач наголосив, що ціни на ліцензійний контент повинні відповідати рівню купівельної спроможності у відповідній країні, а також пояснив, чому кінцеве користування творами, як і їх використання за прямим призначенням, не повинне вважатися порушенням авторського права та суміжних прав. По завершенні доповіді розпочалася тривала дискусія, учасники якої, зокрема, наводили аргументи на користь того, що кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності має залишатися превентивним заходом для стримування від учинення порушень під загрозою суворих санкцій.

Головний держінспектор з питань ІВ Олег Кірічок зазначив, що багаторічна практика діяльності державних інспекторів не дозволяє говорити про найсуворіші кримінальні санкції як про повсюдне явище, оскільки вони застосовуються лише до найбільш злісних порушників, які ведуть незаконний бізнес.

Представники посольства США теж взяли активну участь в обговоренні. Вони переконані, що процвітання творчої індустрії та розвиток систем онлайн-ліцензування, зручних для споживачів, можливі за умов дотримання авторського права та суміжних прав і застосування суворих санкцій до порушників. Адже правовласники медіа-індустрії готові ліцензувати лише той сегмент Інтернету, де піратство зведено до мінімального рівня.

Разом з тим Артем Афян, керівний партнер юридичної компанії "Юскутум", у своїй доповіді зазначив, що великі правовласники, розробляючи нові механізми боротьби з онлайн-піратством, ставлять споживачів у настільки жорсткі межі користування контентом, що таку агресію можна прирівняти до активності піратів. Зокрема, справи, пов'язані із застосуванням санкцій до власників популярних сайтів Megaupload та Pirate Bay, є дуже показовими для розуміння сумнівності багатьох законодавчих моментів щодо здійснення процесуальних дій та судового розгляду. Він наголосив, що сфера авторського права має багато білих плям, навіть таке її фундаментальне положення, як презумпція авторства, яка, зокрема, проявляється на практиці у процесі створення й використання музичного контенту.

Олег Гуменюк, начальник відділу авторського права і суміжних прав Державної служби, доповів про судову практику захисту авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет, проаналізувавши досвід Російської Федерації, України, Німеччини, США та інших країн. Доповідач звернув увагу на особливості переслідування порушників-нерезидентів, на відповідальність Інтернет-провайдерів. "У країнах ЄС як законодавство, так і узагальнена судова практика зійшлися на тому, що провайдери не зобов'язані здійснювати моніторинг контенту на предмет дотримання авторського права та суміжних прав. З іншого боку, законодавство їх зобов'язує взаємодіяти з правовласниками для виявлення правопорушників і застосування санкцій до них", – наголосив доповідач.

Олег Гуменюк Олексій Арданов
   
   
Артем Афян
   

Ще на одній секції, яка відбулася в перший робочий день, розглядалися питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Під час засідання було обговорено низку доповідей фахівців державної системи правової охорони ІВ. Зокрема, про напрями та перспективи міжнародного співробітництва розповіла головний спеціаліст відділу європейської інтеграції і міжнародного співробітництва Державної служби Оксана Шпиталь. Аспекти співробітництва України з Комітетом зі стандартів ВОІВ з використанням сучасних інформаційних технологій висвітлив у своїй доповіді Артем Кононенко, головний спеціаліст відділу патентної документації і стандартизації ДП "УІПВ".

Артем Кононенко
   
   
Оксана Шпиталь
   

У другий день конференції також працювало дві секції. На першій з них розглядалися питання набуття, використання й захисту прав на позначення (знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, географічні зазначення), промислові зразки, доменні імена.

Вела засідання Ірина Василенко, заступник директора з правового забезпечення ДП "УІПВ", яка ознайомила слухачів секції з перспективами розвитку нормативно-правової бази у сфері охорони прав інтелектуальної власності на позначення в Україні, зупинившись, зокрема, на методологічному забезпеченні. Як повідомила доповідачка, Державною службою створена робоча група з найдосвідченіших українських спеціалістів у сфері інтелектуальної власності. Метою діяльності цієї групи є вдосконалення книги IV Цивільного кодексу України "Право інтелектуальної власності", приведення загального та спеціального законодавства України, у тому числі щодо позначень, у повну відповідність із сучасними тенденціями розвитку міжнародного права. Згідно з планом роботи зазначеної робочої групи до кінця вересня цього року будуть розроблені концептуальні основи майбутніх змін.

Заступник директора з експертизи ДП "УІПВ" Анатолій Курзін у своїй презентації торкнувся питання пріоритетів у процесі експертизи заявок на об’єкти промислової власності. За його словами, на сьогодні основним завданням для українського відомства є підвищення якості експертизи, що передбачає проведення комплексу робіт. Ідеться передусім про розробку методик проведення експертизи, організацію контролю якості – як внутрішнього, так і зовнішнього, – розробку формули оплати праці експертів залежно від якості проведення експертизи тощо.

 

Ірина Василенко Валентина Савченко
   
Анатолій Курзін
   
Н. Формбі, О.Пархета


Четверта секція була присвячена питанням набуття, використання й захисту прав на винаходи та корисні моделі. Керівник міжнародних проектів ЄПВ Ніна Формбі, присутня на секції, відзначила високий рівень інформативності та насиченості обговорюваних тем.

Інна Шатова, заступник начальника управління промислової власності Державної служби, прокоментувала сучасні тенденції розвитку патентного права в рамках Комітету ВОІВ. Їй як координатору роботи секції довелося відповісти на велику кількість запитань зацікавленої аудиторії.

Начальник сектора досліджень патентно-інформаційних баз даних ДП "УІПВ" Юлія Колотілова розповіла учасникам секції про сучасні підходи до патентно-інформаційних пошуків у закладі експертизи та проаналізувала напрями їх розвитку.

Робота конференції триває. Дискусії, обговорення, обмін досвідом – як на секційних засіданнях, так і під час позасекційного спілкування – усе це дозволяє учасникам заходу почерпнути чимало корисного та поділитися власними напрацюваннями у сфері ІВ з колегами.

   
   
   
Євгенія Бахмач Людмила Цибенко

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.