Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу МОНУ "Про скасування наказу "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків..." (обговорення тривало до 17 квітня 2011 року) - Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
"Про скасування наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України від 19 жовтня 2010 року № 2608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” були внесені зміни до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Наслідком зазначеного є необхідність внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382.

Положення статей 5 та 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачають необхідність погодження із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності, які затверджені органом ліцензування.

Чинні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць у 2002 році відповідно до законодавства не погоджені, а затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382.

У зв’язку із зазначеним для внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць випливає необхідність у скасуванні чинного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382. Скасування зазначеного акта здійснюється з метою подальшого затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць відомчим актом органу ліцензування.

2. Цілі державного регулювання

Головною ціллю прийняття проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць" є виконання вимог статті 3 Розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Альтернативні способи досягнення встановленої цілі

Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначеної цілі:

1. Залишення актуальної на цей момент ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання зазначеного питання без скасування наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382 призведе до невідповідності Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Внесення необхідних змін шляхом затвердження нових ліцензійних умов без скасування чинних Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Реалізація зазначеного заходу призведе до існування правової колізії, яка полягає в тому, що одні правовідносини, а саме у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, будуть регулюватися двома актами законодавства. Зазначене створить умови для неможливості виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" у зв’язку з уникненням певних осіб дотримання чинного законодавства на підставі нечіткої правової бази та протиріччя між положеннями, які існують.

Тому єдиним можливим способом забезпечити виконання вимог законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності є скасування чинного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць".

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Механізмом, який пропонується застосувати з метою створення умов для можливості здійснення господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, є скасування Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць у редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Скасування Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382, з метою затвердження нових відповідних ліцензійних умов сприятиме виконанню вимог законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності, а також створенню належних умов для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

На досягнення цілей у разі прийняття цього регуляторного акта можуть вплинути такі негативні фактори:

1. зміна в чинному законодавстві України щодо необхідності затвердження ліцензійних умов для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць лише органом ліцензування замість прийняття спільного наказу;

2. відміна ліцензування такої сфери господарської діяльності, як виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

У зв’язку з тим, що проект регуляторного акта направлений на скасування встановлених організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог (ліцензійні умови), визначення впливу зовнішніх факторів позитивного характеру не визначається.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат. 

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
1. Приведення у відповідність між собою законодавчих актів, що регулюють сферу ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
2. Відсутність нормативно-правових підстав для недотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Не потребує додаткових витрат з бюджету
Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
1. Відсутність правових колізій щодо можливості здійснення виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць на підставі отримання відповідної ліцензії.
2. Чітке встановлення правил ринку у сфері здійснення господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Витрати відсутні

 

Сфера інтересів громадян під час застосування методу аналізу вигод та витрат не розглядається у зв’язку з тим, що Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (стаття 2) та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць" (пункт 1.4.), які затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382, передбачають поширення їх дії лише на суб’єктів господарювання.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту

Показниками результативності регуляторного акта є:

1. зауваження та скарги від суб’єктів господарювання щодо відсутності необхідності скасування чинних ліцензійних умов у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

2. звернення органів виконавчої влади, зокрема спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та контролюючих органів, щодо актуальності прийняття проекту регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу кількісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності України протягом усього строку його дії шляхом розгляду звернень до Державної служби інтелектуальної власності України від зацікавлених осіб, суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, та органів державної влади.

Відстеження будуть узагальнюватися та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на відповідний рік.

Міністр                                                               Д.В.Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.