Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу МОНУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності..." (обговорення тривало до 18.11.2011 року) - Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України від 19.10.2010 № 2608 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” були внесені зміни у Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Відповідно до цих змін частина четверта статті 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” передбачає надання до заявки про видачу ліцензії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Діючі на сьогодні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, які затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382, передбачають, що до заяви про видачу ліцензії додаються, зокрема, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Таким чином, є необхідність у внесенні змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць в частині визначення переліку документів, що додаються заяви про видачу ліцензії на виробництво дисків, матриць.

Стаття 5 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” закріплює, що спеціально уповноважений орган з питань ліцензування погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням. В свою чергу, в статті 6 зазначається, що орган ліцензування затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Положення щодо погодження ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності замість їх спільного затвердження спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування було передбачено Законом України від 25.06.2009 № 1571 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності”.

Тобто, з метою внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць існує необхідність у визнанні таким, що втратив чинність, діючого наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382 та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць відомчим актом органу ліцензування – Міністерства освіти і науки України.

Про необхідність приведення положень наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382 у відповідність із вимогами Закону України від 19.10.2010 № 2608 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” зазначено в резолюції Першого віце-прем’єр-міністра А. Клюєва від 22.02.2011 № 3653/3/1-11.

Проект ґрунтується на положеннях Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Однак при цьому враховуються спеціальні норми, закріплені в Законі України „Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”. Зазначений нормативно-правовий акт визначає особливості державного регулювання окремого виду господарської діяльності – виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Саме тому в проекті закріплені положення з врахуванням особливостей Закону України „Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”. Зокрема, це стосується визначення строку дії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, який складає три роки відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”. Це є винятком із загального правила, встановленого статтею 14 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, яка закріплює необмежений строк дії ліцензії.

2. Цілі державного регулювання

Головною ціллю прийняття проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць” є виконання вимог статті 3 Розділу II „Прикінцеві положення” Закону України від 19.10.2010 № 2608 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” та Закону України від 01.06.2000 № 1775 „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

3. Альтернативні способи досягнення встановленої цілі

Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначеної цілі:

1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання зазначеного питання без змін призведе до невідповідності Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382, основному законодавчому акту у сфері ліцензування – Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

2. Скасування діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць без затвердження нових ліцензійних умов.

Відсутність затверджених ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць з урахуванням змін, внесених Законом України від 19.10.2010 № 2608 до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, призведе до неможливості здійснення ліцензування відповідної сфери господарської діяльності, а саме: виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Зазначене стане причиною збільшення рівня піратства у сфері розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав та масового порушення майнових прав відповідних суб’єктів.

Тому, єдиним можливим способом забезпечити виконання вимог законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць з урахуванням норм права, закріплених в діючій редакції Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізмом, який пропонується застосувати для забезпечення правильного застосування діючого законодавства України у сфері ліцензування певного виду господарської діяльності, що стосується галузі інтелектуальної власності, є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць шляхом прийняття наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України сприятиме виконанню вимог законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності з одночасним забезпеченням ефективного захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав при використання їх творчих результатів в господарській діяльності іншими особами.

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі позитивні фактори:

1) реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб’єктів господарювання, які зацікавлені у виробництві дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
2) інвестиції у сферу виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
3) прискорення темпів економічного зростання в Україні.

Вплив на досягнення цілей можуть мати наступні негативні фактори:

1) зміна у діючому законодавстві України щодо необхідності ліцензування певних видів господарської діяльності, зокрема у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
2) зміна умов щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, наприклад, відміна необхідності затвердження відповідних ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
3) припинення використання таких носіїв інформації як диски для лазерних систем зчитування та матриці у зв’язку з появою та нових видів запису даних в результаті розвитку сучасних технологій.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
1. Участь в регулюванні правовідносин у сфері ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
2. Створення умов для легального відтворення та розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав.
3. Отримання плати за видачу ліцензії, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 „Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу”, а саме: одна мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Не потребує додаткових витрат з бюджету
Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
1. Зменшення збитків внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції.
2. Можливість звертатися до відповідних державних органів, особливо правоохоронних, для захисту своїх порушених прав.
Витрати відсутні
Сфера інтересів громадян
1. Захист прав суб’єктів авторського права і суміжних прав від неправомірного використання їх результатів творчої діяльності при відтворенні відповідних об’єктів інтелектуальної власності.
2. Використання будь-якою особою якісного продукту (дисків), виготовлених та записаних з дотриманнях встановлених правових та технологічних вимог.
 Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість зауважень та скарг від суб’єктів господарювання щодо необхідності ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

2) звернення зацікавлених осіб та державних органів виконавчої влади, зокрема органів ліцензування та контролюючих органів, щодо втрати актуальності ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

3) результати діяльності суб’єктів господарювання, звітність, планові та позапланові перевірки.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту виступають:

Назва показника

Зазначення показників

Розмір надходжень до Державного бюджету України за видачу ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Одна мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на
дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Згідно статті 22 Закону України від 23.12.2010 № 2857 „Про Державний бюджет України на 2011 рік” мінімальна заробітна плата на 2011 рік у місячному розмірі становить: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня -
960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Станом на 2011 рік кількість суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, становить 7.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

Строк, протягом якого орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі, складає не більше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта

Проект з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб був оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту – www.mon.gov.ua та на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності - www.sdip.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, контролюючих органів та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, та при цьому використовують в своїй господарській діяльності об’єкти авторського права та/або суміжних прав.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на відповідний рік. 
 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту                                                             Д. В. Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.