Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва..." (обговорення тривало до 18.11.2011 року) - Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України від 19.10.2010 № 2608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" були внесені зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Наслідком зазначеного є необхідність внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382.

Положення статей 5 та 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачають необхідність погодження із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності, які затверджені органом ліцензування.

Діючі Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць в 2002 році відповідно до законодавств не погоджені, а затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382.

У зв’язку із зазначеним, для внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць випливає необхідність у визнанні таким, що втратив чинність, діючого наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382. Зазначене здійснюється з метою подальшого затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць відомчим актом органу ліцензування.

2. Цілі державного регулювання

Головною ціллю прийняття проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382" є виконання вимог статті 3 Розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Альтернативні способи досягнення встановленої цілі

Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначеної цілі:

1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання зазначеного питання без визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382 призведе до невідповідності діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

2. Внесення необхідних змін шляхом затвердження нових ліцензійних умов без скасування діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць шляхом визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382.

Реалізація зазначеного заходу призведе до існування правової колізії, яка полягає в тому, що одні правовідносини, а саме: у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, будуть регулюватися двома актами законодавства. Зазначене створить умови для неможливості виконання вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” у зв’язку з уникненням певних осіб від дотримання діючого законодавства на підставі нечіткої правової бази та протиріччя між існуючими положеннями.

Тому, єдиним можливим способом забезпечити виконання вимог законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності є визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць”.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізмом, який пропонується застосувати з метою створення умов для можливості здійснення господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, є скасування Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць в редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382 шляхом визнання таким, що втратив чинність, зазначеного наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць” з метою затвердження нових відповідних ліцензійних умов сприятиме виконанню вимог законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності, а також створенню належних умов для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі негативні фактори:

1) зміна у діючому законодавстві України щодо необхідності затвердження ліцензійних умов для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць лише органом ліцензування замість прийняття спільного наказу;

2) відміна ліцензування такої сфери господарської діяльності як виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Враховуючи, що проект регуляторного акту направлений на скасування встановлених організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог (ліцензійні умови), визначення впливу зовнішніх факторів позитивного характеру не визначається.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
1. Приведення у відповідність між собою законодавчих актів, що регулюють сферу ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
2. Відсутність нормативно-правових підстав для недотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Не потребує додаткових витрат з бюджету
Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
1. Відсутність правових колізій щодо можливості здійснення виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць на підставі отримання відповідної ліцензії.
2. Чітке встановлення правил ринку у сфері здійснення господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Витрати відсутні

Сфера інтересів громадян при застосуванні методу аналізу вигод та витрат не розглядається у зв’язку з тим, що Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (стаття 2) та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць (пункт 1.4.), які затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382, передбачають поширення їх дії лише на суб’єктів господарювання.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту

Показниками результативності регуляторного акта є:

  1. зауваження та скарги від суб’єктів господарювання щодо відсутності необхідності скасування діючих ліцензійних умов у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
  2. звернення органів виконавчої влади, зокрема спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та контролюючих органів, щодо актуальності прийняття проекту регуляторного акту.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту виступають:

Назва показника

Зазначення показників

Розмір надходжень до Державного бюджету України за видачу ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Не передбачається надходжень до Державного бюджету України у зв’язку з втратою чинності діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382.

 Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

 Станом на 2011 рік кількість суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, становить 7.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

Матеріальні та часові затрати суб’єктів господарювання не передбачаються у зв’язку втратою чинності діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць в редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 71/382.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Проект з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб був оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту – www.mon.gov.ua та на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності - www.sdip.gov.ua.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду звернень до Державної служби інтелектуальної власності від зацікавлених осіб, суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, та органів державної влади.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на відповідний рік.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту                                                             Д. В. Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.