Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу МОНУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності..." (обговорення тривало до 17 квітня 2011 року) - Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України від 19 жовтня 2010 року №2608 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” були внесені зміни в Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Відповідно до цих змін частина четверта статті 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” передбачає додання до заявки про видачу ліцензії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Чинні на сьогодні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року №71/382, передбачають, що до заяви про видачу ліцензії додається, зокрема, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Таким чином, є необхідність у внесенні змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць у частині визначення переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на виробництво дисків, матриць.

Згідно зі статтею 5 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” спеціально уповноважений орган з питань ліцензування погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням. У свою чергу, у статті 6 зазначається, що орган ліцензування затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Положення щодо погодження ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності замість їх спільного затвердження спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування було передбачено Законом України від 25 червня 2009 року №1571 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності”.

Тобто з метою внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць існує необхідність у скасуванні чинного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382 та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць відомчим актом органу ліцензування – Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування – Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Про необхідність приведення положень наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року №71/382 у відповідність до вимог Закону України від 19 жовтня 2010 року №2608 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” зазначено в резолюції Першого віце-прем’єр-міністра України А. Клюєва від 22.02.2011 №3653/3/1-11.

2. Цілі державного регулювання

Головною ціллю прийняття проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць” є виконання вимог статті 3 Розділу II „Прикінцеві положення” Закону України від 19 жовтня 2010 року №2608 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” та Закону України від 1 червня 2000 року №1775 „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі

Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначеної цілі:

1. Залишення актуальної на цей момент ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання зазначеного питання без змін призведе до невідповідності Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 року № 71/382, основному законодавчому акту у сфері ліцензування – Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

2. Скасування чинних Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць без затвердження нових ліцензійних умов.

Відсутність затверджених ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць з урахуванням змін, унесених Законом України від 19 жовтня 2010 року № 2608 до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, призведе до неможливості здійснення ліцензування у відповідній сфері господарської діяльності, а саме виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Зазначене стане причиною збільшення рівня піратства у сфері розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав та масового порушення майнових прав відповідних суб’єктів.

Тому єдиним можливим способом забезпечити виконання вимог законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць з урахуванням норм права, закріплених у чинній редакції Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізмом, який пропонується застосувати для забезпечення правильного застосування чинного законодавства України у сфері ліцензування певного виду господарської діяльності, що стосується галузі інтелектуальної власності, є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць шляхом прийняття наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України сприятиме виконанню вимог законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності з одночасним забезпеченням ефективного захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав у разі використання їхніх творчих результатів у господарській діяльності іншими особами.

На досягнення цілей у разі прийняття цього регуляторного акта можуть вплинути такі позитивні фактори:

1) реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб’єктів господарювання, які зацікавлені у виробництві дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
2) інвестиції у сферу виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
3) прискорення темпів економічного зростання в Україні.
Вплив на досягнення цілей можуть мати такі негативні фактори:
1) зміна у чинному законодавстві України щодо необхідності ліцензування певних видів господарської діяльності, зокрема у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
2) зміна умов щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, наприклад, відміна необхідності затвердження відповідних ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
3) припинення використання таких носіїв інформації, як диски для лазерних систем зчитування та матриці, у зв’язку з появою нових видів запису даних у результаті розвитку сучасних технологій.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Вигоди
Витрати
 
Сфера інтересів держави
 
1. Участь у регулюванні правовідносин у сфері ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
 
2. Створення умов для легального відтворення та розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав.
 
3. Отримання плати за видачу ліцензії, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада    2000 р. № 1755 „Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу”, а саме одна мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії
Не потребує додаткових витрат з бюджету
 
Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
 
1. Зменшення збитків внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції.
2. Можливість звертатися до відповідних державних органів, особливо правоохоронних, для захисту своїх порушених прав
Сплата встановленого законодавством України розміру платежу за видачу ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць
 
Сфера інтересів громадян
 
1. Захист прав суб’єктів авторського права і суміжних прав від неправомірного використання їхніх результатів творчої діяльності в разі відтворення відповідних об’єктів інтелектуальної власності.
2. Використання будь-якою особою якісного продукту (дисків), виготовленого (виготовлених) та записаного (записаних) з дотриманням встановлених правових та технологічних вимог
Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту

Показниками результативності регуляторного акта є:
1) кількість зауважень та скарг від суб’єктів господарювання щодо необхідності ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
2) звернення зацікавлених осіб та державних органів виконавчої влади, зокрема органів ліцензування та контролюючих органів, щодо втрати актуальності ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
3) результати діяльності суб’єктів господарювання, звітність, планові та позапланові перевірки.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності України протягом усього строку його дії шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності України від спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, контролюючих органів та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць та при цьому використовують у своїй господарській діяльності об’єкти авторського права та/або суміжних прав.

Відстеження будуть узагальнюватися та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на відповідний рік.

Міністр

Д.В. Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.