Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект Закону України "Про права інтелектуальної власності та репутацію Об'єднання європейських футбольних асоціацій" (обговорення тривало до 23 липня 2011 року) - Аналіз регуляторного впливу


АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту Закону України “Про права інтелектуальної власності та репутацію
Об’єднання європейських футбольних асоціацій”

Проект Закону України “Про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій” (далі – проект Закону) розроблено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на виконання пункту 1 резолюції Віце-прем’єр-міністра України Б.Колеснікова від 30.05.2011р. № 25424/3/1-11 до пункту 1 доручення Президента України В.Януковича від 19.05.2011 р. № 1-1-/936 щодо забезпечення підготовки та внесення в установленому порядку законопроекту про захиcт прав інтелектуальної власності УЄФА та запобігання недозволеному маркетингу.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, оцінка важливості цієї проблеми

Відповідно до наданих гарантій Україна зобов’язалася забезпечити захист прав Об’єднання європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА) шляхом запобігання порушенням щодо набуття УЄФА прав інтелектуальної власності в Україні, запобігання порушенням прав інтелектуальної власності УЄФА, недозволеному (паразитичному) маркетингу, припинення цих порушень, а також вжиття інших заходів задля належного проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – чемпіонат).

Вивчення світового досвіду та порівняльний аналіз вимог УЄФА щодо охорони й забезпечення дотримання його прав із чинними положеннями законодавчих актів України дає підстави вважати, що необхідно законодавчо врегулювати не тільки питання набуття прав інтелектуальної власності УЄФА, захисту цих прав, а й питання захисту від недозволеного (паразитичного) маркетингу, питання діяльності суб’єктів інформаційних відносин стосовно чемпіонату.

Недостатнє правове регулювання питань, пов’язаних з набуттям УЄФА прав інтелектуальної власності у зв’язку з проведенням чемпіонату, здійсненням та захистом цих прав, а також відносини з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату, є проблемою, що потребує розв’язання.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону обумовлено необхідністю врегулювання на законодавчому рівні правовідносин, пов’язаних із набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності УЄФА, забезпеченням дотримання прав УЄФА та підвищенням ефективності управління підготовкою та проведенням в Україні чемпіонату.

3. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є удосконалення процесу організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу шляхом врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням чемпіонату, здійснення та захисту цих прав, а також відносин з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Одним з альтернативних способів досягнення зазначених цілей є внесення змін до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”.

Проте, оскільки УЄФА зіткнулась з певними труднощами стосовно реєстрації та захисту своїх прав інтелектуальної власності деякими органами влади в інших країнах під час проведення попередніх чемпіонатів, УЄФА відповідно до вимог наполягає на прийнятті окремого спеціального законодавчого акту, який відповідно до Конституції України забезпечить захист його прав.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Видання окремого Закону є оптимальним способом забезпечення комплексного регулювання відносин щодо виконання вимог УЄФА стосовно дотримання його прав та підвищення ефективності проведення в Україні чемпіонату.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

В проекті Закону визначені, зокрема, такі основні правові норми:

статус чемпіоната, як події світового рівня, що несе в собі особливі людські, економічні та соціальні цінності, становить громадський інтерес і має загальнодержавне значення, як того вимагає УЄФА;
поняття інтелектуальної власності УЄФА;
суб’єкти права інтелектуальної власності УЄФА;
чітко визначені та розмежовані повноваження владних суб’єктів;
специфічні питання набуття в Україні прав інтелектуальної власності УЄФА, розпорядження ними та недопущення визнання їх недійсними;
вимоги щодо діяльності суб’єктів інформаційних відносин;
перелік діянь, які є недозволеним (паразитичним) маркетингом.

Структурно проект Закону містить три розділи:

Розділ І “Загальні положення”, у якому представлені визначення основних термінів, встановлено правовий статус чемпіонату;
Розділ ІІ “Відносини щодо прав УЄФА та інших осіб”, в якому визначені: об’єкти прав інтелектуальної власності УЄФА, поняття інтелектуальної власності УЄФА, порядок набуття УЄФА прав інтелектуальної власності в Україні, визначені інші особи як суб’єкти права інтелектуальної власності УЄФА, порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності УЄФА в інформаційних цілях, принцип чистого місця, способи використання репутації УЄФА та чемпіонату в комерційних цілях, повноваження органів влади щодо забезпечення захисту прав УЄФА;
Розділ ІІІ “Прикінцеві положення” проекту Закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів:

Кримінально-процесуального кодексу України;
Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Господарського процесуального кодексу України;
Кримінального кодексу України;
Митного кодексу України;
ЗаконівУкраїни: “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про охорону прав на промислові зразки”, Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Закону України “Про авторське право і суміжні права”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”;
Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Обставин, які могли б унеможливлювати досягнення зазначених вище цілей державного регулювання не вбачається.

8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Впровадження проекту Закону надасть можливість удосконалити процес організації та проведення в Україні чемпіонату шляхом врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням чемпіонату, здійснення та захисту цих прав, а також відносин з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату та забезпечить реалізацію гарантій, наданих УЄФА.

9. Економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого регуляторного акта не потребує додаткового фінансування державного бюджету.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Відсутні.

11. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності цього проекту Закону розраховано на період організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу відповідно до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 20012 року з футболу в Україні”.

12. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прийняття проекту Закону надасть можливість удосконалити процес організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу шляхом врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням чемпіонату, здійснення та захисту цих прав, а також відносин з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату та забезпечить реалізацію гарантій, наданих УЄФА.

13. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності проекту Закону з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія проекту Закону.

Контроль та нагляд за додержанням вимог проекту Закону здійснюватиметься на постійній основі шляхом аналізу:

звернень фізичних та юридичних осіб з питань порушення прав;
поданих до Державного департаменту інтелектуальної власності скраг за заявками;
судових рішень тощо.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту
   Д.В.Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.