Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу МОНмолодьспорту "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 року № 1175" (обговорення тривало до 27 грудня 2012 року) - Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
"Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про скасування наказу  Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175" передбачає скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за № 66/16082 і  № 67/1608 (далі – наказ № 1175).

Проект наказу скасовує норми права, що стосувалися порядку визначення уповноважених організацій колективного управління

Необхідність такого скасування нормативно-правового акта пов’язано із судовим рішенням, що набрало законної сили. Вищим адміністративним судом України ухвалою від 17.10.2012 у справі № К-27833/10, за позовом Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнське агентство з авторських та суміжних прав”, Всеукраїнського об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав “Оберіг” до Міністерства освіти і науки України, визнано про залишення без змін рішення прийнятого судом першої інстанції (постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.08.2009, справа № 2а-1749/09/2670).

Згідно із зазначеним рішенням визнано таким, що  не відповідає правовим актам вищої юридичної сили, та нечинним наказ № 1175.

З метою виконання вказаного судового рішення, наказ № 1175 підлягає скасуванню відповідно до пунктів 17 - 20 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28.12.1992 № 731.

2. Визначення цілі державного регулювання

Ціллю затвердження наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про скасування наказу  Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175”  є виконання центральним органом виконавчої влади судового рішення, що набрало законної сили. 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених результатів

Згідно із статтею 124 Конституції України судові рішення є обов’язковими для виконання на всій території України. 

Відповідно до статті 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

З огляду на зазначені норми Основного Закону України,  наказ № 1175 підлягає скасуванню в установленому законодавством порядку і це є єдиним можливим способом досягнення встановленої цілі.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про скасування наказу  Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175” та скасувати рішення про державну реєстрацію  наказу № 1175 відповідно до:

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 1992 р. № 731;

Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 № 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про скасування наказу  Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1175”  сприятиме виконанню вимог судового рішення, що набрало законної сили.

На досягнення цілей у разі прийняття зазначеного регуляторного акта можуть вплинути позитивні фактори, а саме:

удосконалення механізму визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм.

Негативними факторами може бути:

тимчасова відсутність нормативно-правового акта, що передбачав би порядок визначення уповноважених організацій колективного управління, передбачений частиною другою статті 43 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру, порядку  та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм їх примірників та зафіксованих у них виконань”. 

6. Визначення очікуваних результатів

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Вигоди
Витрати

Сфера інтересів держави

 
 
1. Виконання в обов’язковому порядку судового рішення, що набрало законної сили.
2. Удосконалення механізму визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм
 

 

1. Необхідність внесення змін до Закону України „Про авторське право і суміжні права” у частині встановлення основних положень, що стосуються порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, затвердження нового наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо порядку визначення уповноважених організацій колективного управління.

2. Не потребує додаткових витрат з державного бюджету

 

Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
 
Здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав
 
 
Видатки у вигляді виплати винагороди за використання фонограм, відеограм, опублікованих із комерційною метою та зафіксованих у них виконань

Сфера інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав

 
Забезпечення гарантованого права на винагороду, передбачену національним і міжнародним законодавствами.
 

 

Витрати відсутні.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.
Проект наказу носить одноразовий характер, оскільки передбачає скасування нормативно-правового акту.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:
виконання вимог судового рішення;
дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації нормативно-правових актів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цим актом за наявності пропозицій і зауважень до проекту наказу та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.  При цьому, після скасування наказу № 1175 планується внесення змін до Закону України „Про авторське право і суміжні права” у частині встановлення основних положень, що стосуються порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, а також прийняття нового наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо порядку визначення уповноважених організацій колективного управління. Отже, повторне відстеження можливе після нормативного врегулювання порядку визначення уповноважених організацій колективного управління.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності протягом усього терміну його дії, шляхом:

аналізу звітів уповноважених організацій колективного управління про збір та розподіл винагороди за публічне використання фонограм, відеограм, опублікованих із комерційною метою та зафіксованих у них виконань; 

розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Державної служби інтелектуальної власності від суб’єктів авторського права і суміжних прав, організацій колективного управління тощо.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на відповідний рік.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України                                                                                                       Дмитро Табачник

“___” __________2012 р. 

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.