Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект наказу МОНмолодьспорту "Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення" (обговорення тривало до 26 січня 2012 року) - Аналіз регуляторного впливу


АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«Про затвердження Положення про Реєстр виробників
та розповсюджувачів програмного забезпечення»

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

За останнє десятиліття використання інформаційних технологій у світі зростає стрімкими темпами, їх основу становить програмне забезпечення – продукт інтелектуальної діяльності, який належить одночасно до сфер інформаційних технологій та авторського права.

Використання неліцензійного програмного забезпечення становить серйозну перешкоду на шляху розвитку ринку інформаційних технологій, стримує міжнародне співробітництво, сприяє розвитку тіньового сектору та інших негативних наслідків. Втрачаються можливості інвестування сфери інформаційних технологій міжнародними фінансовими та виробничими структурами, комплексного розв’язання проблем правомірного використання об’єктів інтелектуальної власності тощо.

Тому, відповідно до Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 р. № 247, для створення ефективного правового та економічного механізму функціонування ринку програмного забезпечення передбачено створення і ведення реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі – Реєстр).

Формування та ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення є одним з пріоритетних завдань Державної служби інтелектуальної власності України щодо боротьби з правопорушеннями у сфері програмного забезпечення. Завдяки цьому Реєстру забезпечуються єдині принципи ідентифікації та обліку виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, створюються умови для розвитку інфраструктури та механізмів функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення тощо.

Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення на сьогодні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2003 р. № 8 «Про утворення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення». Держателем Реєстру було визначено Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Однак, у зв’язку із приведенням адміністративної реформи виникла необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до Указів Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», від 8 квітня 2011 року № 410 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України», від 8 квітня 2011 року № 436 «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України», та постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року № 346 «Про ліквідацію урядових органів».

Крім того, при розробці зазначеного проекту наказу були враховані положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» в частині відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, які здійснюють виробництво та/або розповсюдження програмного забезпечення.

Прийняття проекту акта забезпечить дотримання вимог чинного законодавства України та попередить створення правових колізій у процесі здійснення державного нагляду за виробництвом та розповсюдженням в Україні програмного забезпечення, з метою протидії порушенням у сфері інтелектуальної власності та створенні конкурентного середовища на ринку інформаційних технологій.

2. Цілі державного регулювання

Проект наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення» (далі – проект наказу) розроблений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247 «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» з метою збору і систематизації на загальнодержавному рівні достовірних даних про суб’єктів господарювання, які в Україні здійснюють виробництво та/або розповсюдження програмного забезпечення.

Проект наказу передбачає державне регулювання питань, пов’язаних з порядком ведення й користування Реєстром виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, внесення до нього відомостей про виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, а також надання інформації з нього.

Цілями регулювання є:

 • посилити протидію правопорушенням у сфері програмного забезпечення;
 • створити конкурентне середовище у сфері розробки та розповсюдження програмного забезпечення;
 • створити інформаційно-довідкову базу з питань розповсюдження і використання ліцензійного програмного забезпечення;
 • збільшити обсяг інвестицій у розробку вітчизняного програмного забезпечення для покращення економічного розвитку України;
 • створити умови для розвитку інфраструктури та механізмів функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення;
 • визначити механізми внесення суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом та/або розповсюдженням програмного забезпечення, до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;
 • проводити статистичні спостереження щодо створення та використання програмного забезпечення;
 • забезпечити доступ до інформації про діяльність виробників та/чи розповсюджувачів програмного забезпечення.

Отже, проект наказу передбачає здійснення державного нагляду у сфері виробництва та розповсюдження програмного забезпечення, приведення норм Положення про Реєстр у відповідність до чинного законодавства та виконання вимог Положення про Державну службу.

3. Альтернативні способи досягнення встановленої цілі

Альтернативними способами вирішення проблеми є:

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючого Положення без змін

- містить положення, що не узгоджуються з чинним законодавством щодо регуляторного органу, переліку відомостей і документів, необхідних для внесення до Реєстру;
- відсутні чіткі умови до договорів та інших документів, що передбачають передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права або передачу прав на використання програмного забезпечення;
- не зареєстрований в Міністерстві юстиції України відповідно до норм чинного законодавства

- не повна відповідність принципам регуляторної політики та підготовки проектів нормативно-правових актів;
- неузгодженість з вимогами чинного законодавства

Внесення змін до існуючих регуляторних актів

- забезпечує приведення у відповідність до чинного законодавства вимог щодо регуляторного органу;
- встановлює чіткі вимоги щодо суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та/або розповсюдження програмного забезпечення

- значно ускладнює сприйняття, розуміння та впровадження принципів ведення Реєстру, що не відповідає принципам державної регуляторної політики;
- зміни до Положення про Реєстр мають процедурний характер, положення діючих нормативно-правових актів можуть бути розширені, що значно ускладнить їх розуміння та практичне застосування
Скасування норм щодо утворення, формування та ведення Реєстру про виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення - відсутність норм щодо формування та ведення Реєстру призведе до неможливості здійснення нагляду за сферою виробництва та розповсюдження програмного забезпечення в Україні;
- в разі відсутності Реєстру можлива тенденція до зростання рівня піратства в сфері програмного забезпечення, що суперечить діючим напрямкам економічно-соціального розвитку України, погіршенню статусу України в рамках «Списку 301», що тягне за собою економічні санкції та зниження рівня довіри до України на міжнародному рівні
- зазначене стане причиною збільшення рівня піратства у сфері розповсюдження об’єктів авторського права та масового порушення майнових прав відповідних суб’єктів
Обраний спосіб - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;
- встановлює терміни розгляду заяви, повернення свідоцтва тощо, перелік необхідних документів;
- забезпечує вдосконалення процедури внесення суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та/або розповсюдження програмного забезпечення, до Реєстру;
- стимулюватиме зростання підприємницької активності у сфері виробництва та розповсюдження саме ліцензійного програмного забезпечення;
- зниження рівня піратства в сфері програмного забезпечення
- відповідає вимогам чинного законодавства;
- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- поліпшує розвиток виробництва та розповсюдження легального програмного забезпечення;
- упорядковує відносини між державними органами та суб’єктами підприємницької діяльності з питань виробництва та розповсюдження програмного забезпечення

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізмом, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми є затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

Це призведе до уточнення діючих вимог до виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення для внесення до Реєстру та переліку відомостей, необхідних для ведення Реєстру.

Зокрема, відомостей про виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення можуть бути внесені до Реєстру, якщо вони подали відповідну заяву та документів, визначених проектом Положення.

Нормативне закріплення таких критеріїв надасть можливість утворити систему нагляду за виробниками та розповсюджувачами програмного забезпечення, визначити вимоги до документів, які підтверджують наявність авторського права у виробника та/або розповсюджувача на програмне забезпечення, здійснити заходи щодо посилення протидії правопорушенням у сфері програмного забезпечення.

Крім того, проект наказу уточнює строки щодо розгляду заяви про внесення до Реєстру, та встановлює строки щодо повернення свідоцтва про внесення до Реєстру у зв’язку з його переоформленням чи виключенням суб’єкта підприємницької діяльності з Реєстру. Визначає підстави для виключення відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності з Реєстру.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Дія цього регуляторного акта надасть можливість запровадити дієві механізми державного регулювання сфери виробництва та розповсюдження програмного забезпечення в Україні.

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі позитивні фактори:

 • прискорення темпів економічного зростання в Україні;
 • реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/чи розповсюдження програмного забезпечення;
 • удосконалення механізму державного регулювання процесу виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;
 • підвищення рівня правосвідомості учасників відносин, що виникають у сфері виплати винагороди за використання таких об’єктів авторського права, як програмне забезпечення.

Негативними факторами можуть бути:

 • зміни чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав стосовно відміни формування та ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Вигоди та витрати, які можуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, приводяться в таблиці.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави 1. Реалізація державної політики у сфері програмного забезпечення
2. Удосконалення діючого законодавства у зазначеній сфері
3. Налагодження ефективної системи у сфері виробництва та розповсюдження програмного забезпечення
4. Мінімальне внесення змін до нормативних актів України
Не потребує витрат з Державного бюджету України
Інтереси виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення 1. Відкритість діяльності виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
2. Створення необхідних умов для налагодження співпраці між виробниками та/або розповсюджувачами програмного забезпечення і державою
3. Можливість звертатися до відповідних державних органів, особливо правоохоронних, для захисту своїх порушених прав
Не потребує витрат з Державного бюджету України
Сфера інтересів громадян 1. Реалізація законних прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав
2. Використання будь-якою особою якісного продукту, виготовленого розповсюджуваного з дотриманнях встановлених правових та технологічних вимог
Не потребує витрат з Державного бюджету України

 

Враховуючи дані, наведені у таблиці, перелічені положення щодо вигоди від впровадження норм проекту наказу не передбачають витрат на запровадження передбачених заходів. Таким чином, наявність чіткого механізму формування та ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення дозволить налагодити ефективну систему нагляду за виробництвом та розповсюдженням програмного забезпечення, що сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів авторського права та користувачів програмного забезпечення.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта не має.

8. Визначення показників результативності проекту

Показниками результативності регуляторного акта є:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не змінюється;
 • кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та розповсюдження програмного забезпечення;
 • кількість зауважень та скарг від виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;
 • витрати виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, пов’язані з виконанням вимог цього регуляторного акта не передбачені;
 • звернення зацікавлених осіб та державних органів виконавчої влади щодо втрати актуальності ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;
 • рівень поінформованості виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення з основних положень акта – високий.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності проекту регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Державною службою протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державної
служби від контролюючих органів та суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та розповсюдження програмного забезпечення.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби на відповідний рік.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України                                                          Д.В. Табачник

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.