Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Нормативні і правові акти - Оприлюднення проектів нормативно-правових актів - Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм..." (обговорення тривало до 27 березня 2013 року) - Аналіз регуляторного впливу


 

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» прийнятий у 2000 році (нова редакція – 2003 рік). За час дії Закону на практиці виявилися проблемні питання, пов’язані з реалізацією його правових норм, що потребують законодавчого врегулювання. Поряд зі швидким розвитком технічного процесу та вільним доступом до багатьох інформаційних ресурсів виникають сприятливі умови для недобросовісного використання творів, неконтрольованого розповсюдження примірників, які містять об’єкти авторського права і суміжних прав.
 
Також внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» має під собою і політичний аспект. Так відповідно до Звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (МАІВ) 2012 року в рамках «Списку 301» щодо правової охорони та захисту авторського права в Україні рекомендовано повністю переглянути відповідний Закон з метою запровадження більш прозорішої процедури адміністрування голографічного маркування (разом із відповідними органами).
 
Тому головною метою внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» - є створення додаткового та вагомого механізму боротьби із порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об’єкти авторського права та суміжних прав, що буде сприяти виконанню Україною своїхміжнародних зобов’язань, забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.
 
2. Визначення цілі державного регулювання
Ціллю прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (далі – проект Закону) є забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм (відеограм), комп’ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів і виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених результатів
1. Залишення існуючої ситуації без змін.
 
Збереження чинного регулювання питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних призведе до залишення існуючих проблем у діючій системі голографічного захисту примірників, які містять об’єкти авторського права та суміжних прав.
Це, насамперед, пов’язано з такими факторами:
 • відсутня процедура контролю за видачею контрольних марок з боку власників прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;
 • недосконалість інформації, нанесеній на контрольну марку для забезпечення ідентифікації її з відповідним примірником.
Також залишення існуючої ситуації без змін може призвести до застосування до України економічних санкцій з боку Уряду США.
2. Скасування діючого регулювання розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
 
Відміна голографічного захисту примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних призведе до:
 • відсутності з боку держави жодного механізму контролю за розповсюдженням на території України примірників, які містять об’єкти авторського права і суміжних прав;
 • неможливості правоохоронним та контролюючим органам під час проведення перевірок відрізнити ліцензійну продукцію від контрафактної;
 • збільшення на території України піратської продукції;
 • втрати інвестиційної привабливості українського ринку для іноземних власників прав на об’єкти авторського права і суміжних прав.
Тому, єдиним можливим способом забезпечити дотримання прав суб’єктів авторського права і суміжних прав під час розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних є внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».
 
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», які передбачають:
 
1) надання можливості суб’єктам авторського права і суміжних прав захищати свої інтереси самостійно в процесі видачі контрольних марок, шляхом аналізу інформації, яка розміщується на веб-сайті Установ про одержувачів контрольних марок та назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та зафіксованих на цих примірниках творів;
 
2) подання заявниками разом з документами на одержання контрольних марок документів в електронній формі, що дозволить безперешкодно та без витрат часу регулярно та вчасно оновлювати інформацію на офіційному веб-сайті Установи стосовно найменування заявників та назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту акта сприятиме:
 • захисту прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав під час розповсюдження їх творів і виконань, зафіксованих на фізичних носіях,
 • створенню умов для забезпечення контролю суб’єктами авторського права і суміжних прав за дотриманням їх прав у процесі видачі контрольних марок, що сприятиме попередженню правопорушенням у сфері авторського права і суміжних прав,
 • розміщенню та регулярному оновленню на веб-сайті Установи даних про заявників, які звернулися для одержання контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
На дію цього акта можуть негативно вплинути такі фактори:
 • припинення використання носіїв інформації, на які відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» наклеюються голографічні захисні елементи, в результаті розвитку сучасних технологій, що призводить до переміщення об’єктів авторського права і суміжних прав у цифрову площину та розповсюдження їх у мережі Інтернет;
 • зміна чинного законодавства у сферах митного та податкового права, наслідком чого розповсюдження примірників у роздрібних мережах стане економічно непривабливим для суб’єктів господарювання.
Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:
 • реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних;
 • прискорення темпів економічного зростання, внаслідок чого Україна стане інвестиційно-привабливою для світових мейджорів та інших іноземних власників прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;
 • реформи у політичній сфері, що впливатимуть на зниження рівня піратства у сфері розповсюдження фізичних носіїв інформації.
 
6. Визначення очікуваних результатів
Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод і витрат.
 
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
1. Реалізація державної політики у сфері захисту та охорони авторського права та суміжних прав.
2. Можливість залучати суб’єктів авторського права і суміжних прав до процесу видачі контрольних марок
3. Створення умов для легального розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав.
3. Покращення іміджу України на світовій арені та покращення статусу в рамках Списку 301.
Не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України
Сфера інтересів суб’єктів господарської діяльності
1. Зменшення збитків внаслідок зменшення розповсюдження піратських примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
2. Можливість самостійно здійснювати контроль за процесом видачі контрольних марок та своєчасно попереджати порушення своїх прав.
Не потребує додаткових витрат
Сфера інтересів громадян
1. Захист прав суб’єктів авторського права і суміжних прав від неправомірного використання їх результатів творчої.
2. Можливість придбавати якісну продукцію.  
Витрати відсутні
 
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Обмеження строку дії акта немає.
 
8. Визначення показників результативності проекту акта
Показниками результативності регуляторного акта є:
1) кількість звернень від суб’єктів авторського права і суміжних прав щодо припинення видачі контрольних марок недобросовісним заявникам;
2) звернення власників авторського права та суміжних прав щодо актуальності використання контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних перед їх розповсюдженням;
3) результати перевірок, проведених державними інспекторами з питань інтелектуальної власності;
4) покращення статусу України в рамках Списку 301.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта.
 
З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта.
 
У рамках цих показників буде проведено аналіз кількості звернень власників прав на об’єкти авторського права і суміжних прав щодо порушення їх прав; кількості виявлених під час проведення перевірок піратських примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних; наявності скарг та звернень суб’єктів господарювання, які здійснюють розповсюдження примірників, що містять об’єкти авторського права і суміжних прав; зауваження міжнародних експертів та зміна статусу України в рамках Списку 301.
 
Відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься Державною службою інтелектуальної власності України протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності України від суб’єктів авторського права і суміжних прав, контролюючих і правоохоронних органів та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
 
Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на відповідний рік.
 
 
Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України                                                     Дмитро ТАБАЧНИК
 
 
 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.