Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Громадська рада - Повідомлення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при ДСІВ (22 січня 2016 року)


Повідомлення Ініціативної групи з підготовки
установчих зборів для формування Громадської ради
при Державній службі інтелектуальної власності України

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби інтелектуальної власності України, налагодження ефективної взаємодії Державної служби інтелектуальної власності України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу із формування нового складу Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, легалізовані відповідно до чинного законодавства України, взяти участь в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України, які будуть проведені «14» березня 2016 року о 10 год. 30 хв. Місце проведення установчих зборів – м. Київ, вул. вул. Василя Липківського (Урицького), 45, 7-й поверх, кабінет 713 (конференц-зал).

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах та добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради і були внесені інститутами громадянського суспільства.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Кількісний склад Громадської ради не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

Порядок проведення установчих зборів такий:

 • відкриття зборів уповноваженим представником Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України;
 • виступ Голови Державної служби інтелектуальної власності України;
 • обрання лічильної комісії;
 • обрання голови зборів;
 • орання секретаря зборів;
 • затвердження регламенту і порядку денного установчих зборів;
 • заслуховування інформації голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність;
 • обрання нового складу громадської ради;
 • закриття зборів.

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України

Прийом документів починається з моменту опублікування цього повідомлення.

Усі заяви реєструються в журналі й мають реєстраційний номер.

Відповідно до пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (далі – Типове положення), для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

Примітка: в заяві прохання відобразити сферу, в якій планується працювати в складі громадської ради (авторське право та суміжні права, промислова власність, інше).

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та статут (положення) інституту громадянського суспільства, засвідчені в установленому порядку.

4. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності).

6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Примітка: інформацію про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік та біографічну довідку делегованого представника просимо надати додатково в електронному вигляді на адресу: i.chigirin@sips.gov.ua (в темі листа вказати – «Установчі збори для формування складу Громадської ради ДСІВ»).

Документи приймаються до 12 лютого 2016 року включно (крім вихідних і святкових днів) за адресою: м. Київ , вул. Василя Липківського (Урицького), 45.

Датою подання пакету документів для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Державної служби інтелектуальної власності України.

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів, а саме 13 лютого 2016 року, приймання заяв для участі у них припиняється.

На підставі поданих заяв ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадського суспільства в участі в установчих зборах є :

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадського суспільства, вимогам Типового положення;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Типовим положенням;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України (затверджений наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 30.12.2015 № 246-Н, зі змінами внесеними наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 18.01.2016 № 18-Н):

1. Абдуліна Ірина Вікторівна - Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність».
2. Арданов Олексій Євгенійович – начальник відділу нормативно-правового забезпечення в сфері авторського права та суміжних прав управління державного нагляду за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності України.
3. Васильєв Олексій Всеволодович - Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація».
4. Гузій Дмитро Миколайович - Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив».
5. Гупал Олена Володимирівна - Українська асоціація власників торговельних марок.
6. Загородній Сергій Вікторович - Всеукраїнська громадська організація «Автор».
7. Калениченко Павло Анатолійович - Об’єднання підприємств «Український музичний альянс» .
8. Кіріченко Наталія Святославівна - Всеукраїнська громадська організація «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури».
9. Кожевніков Вадим Станіславович – представник Громадської організації «Організація збору, розподілу та колективного управління суміжними правами в Україні».
10. Кулікова Юлія Василівна – головний спеціаліст фінансово-організаційного відділу Державної служби інтелектуальної власності України.
11. Пахаренко-Андерсон Антоніна Павлівна - Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності.
12. Пахомовська Наталія Володимирівна - Всеукраїнська громадська організація «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури».
13. Рязанова Наталія Іванівна - Українська асоціація власників торговельних марок.
14. Слободянюк Олександр Валентинович - Українське фізичне товариство
15. Ступак Сергій Костянтинович - Об’єднання громадських організацій «Всеукраїнське агентство авторів».
16. Ховхун Юрій Едуардович - Асоціація «Дім авторів музики в Україні»
17. Черепов Леонід Володимирович - Європейська спілка практикуючих у галузі промислової власності.
18. Чернобай Олег Валерійович - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України».
19. Чигирин Ігор Валентинович – головний спеціаліст юридичного відділу Державної служби інтелектуальної власності України.

Відповідальна особа за збір та зберігання документів від Ініціативної групи – Арданов Олексій Євгенійович (начальник відділу нормативно-правового забезпечення в сфері авторського права та суміжних прав управління державного нагляду за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності України).

Електронна адреса: oardanov@sips.gov.ua

Телефон для довідок: (44) 494-06-93, (068) 430-91-70

 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.