Стартова сторінка Мапа сайту Написати нам
УКР ENG
 

Заходи - Конференції - "Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в сфері інтелектуальної власності" (2008)


VІIІ Всеукраїнська
науково-методична конференція
"Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в сфері інтелектуальної власності"

21-23 травня поточного року відбулась VІIІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в сфері інтелектуальної власності".

Програма конференції

22 травня, 2008
Перше засідання
 
Головуючий: Пархоменко Володимир Дмитрович
Секретар: Цибульов Павло Миколайович
 
10.00-10.15
Відкриття Конференції
Чеботарьов Валентин Павлович, заступник Державного департаменту інтелектуальної власності, почесний магістр права; доктор філософії в економічних науках Міжнародної кадрової академії.

10.15-10.45

Інформаційно-знаневий підхід до підготовки фахівців зі спеціальності “Консолідована інформація”, “Ітелектуальна власність” і “Управління інноваційною діяльністю”
Пархоменко Володимир Дмитрович, д.т.н., чл.-кор. АПН України,В.о. ректора Державного інституту інтелектуальної власності

10.45-11.00

Галузеві стандарти вищої освіти зі спеціальності специфічних категорій 7(8)00000.2 «Інтелектуальна власність»
Цибульов Павло Миколайович, д.т.н., перший проректор Державного інституту інтелектуальної власності

11.00-11.15

Освіта з питань інтелектуальної власності – нагальна потреба для ділових людей
Пічкур Олександр Валентинович, завідуючий сектором трансферу технологій Управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату КМУ

11.15-11.30

Кава-пауза

11.30-11.45

Економіка інтелектуальної власності як наука
Андрощук Геннадій Олександрович, к.е.н., Головний консультант Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

11.45-12.00

Стратегічні ноу-хау як об’єкт забезпечення економічної безпеки підприємства
Рач Валентин Анатолійович, д.т.н., професор Завідувач кафедрою управління проектами та прикладної статистики

12.00-12.15

Деякі питання підготовки та підвищення кваліфікації не фахівців у сфері інтелектуальної власності в НТУ “ХПІ”
Солощук Михайло Миколайович, к.т.н, професор, Директор Міжгалузевого інституту післядипломної освіти при НТУ «ХПІ», завідувач кафедрою інформатики НТУ «ХПІ»

12.15-12.30

Про деякі питання наукової підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності,
Орлюк Олена Павлівна, д.ю.н., Директор НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук

12.30-12.45

Процесс управления интеллектуальным капиталом и его составляющие
Липинський Віталій Володимирович, д.ю.н., професор Донецького національного технічного університету

12.45-13.00

Об использовании новых технологий в обучении студентов специальности "Интеллектуальная собственность" и других специальностей, изучающих курс "Интеллектуальная собственность"
Трибунська Катерина Василівна, декан факультету заочного навчання, професор кафедри Інноваційного менеджменту і управління проектами Донецького університету управління

13.00-13.45

Обідня перерва

 
22 травня, 2008
Друге засідання
 
Головуючий: Цибульов Павло Миколайович
Секретар: Сердюк Георгій Никандрович
 

13.45-14.00

О совершенствовании практической подготовки магистров в сфере интеллектуальной собственности
Солошенко Павло Васильович, к.т.н., професор, завідувач кафедрою інтелектуальної власності и права Приазовського державного технічного університету

14.00-14.15

Інтелектуальна власність в контексті науково-педагогічної творчості майбутніх педагогів
Нікітчина Світлана Олександрівна, д.пед.н, професор кафедри управління освітою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

14.15-14.30

Підготовка кадрів для сфери захисту конкуренції в Україні,
Борисенко Зоя Миколаївна, д.е.н, професор, завідуючий кафедрою економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку Університету економіки та права «КРОК»

14.30-14.45

Створення та використання інтелектуального потенціалу у вищих навчальних закладах України,
Воліков Володимир Володимирович, Начальник науково дослідного сектору Харківського національного економічного університету

14.45-15.00

Особливості запровадження знань з питань інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах,
Резнік Микола Антонович, д.т.н., професор Національної Металургійної академії України

15.00-15.30

Кава-пауза

15.30-15.45

Особливості підготовки фахівців сфери технологій управління,
Шпильовий Василь Дмитрович, доцент, к.т.н., Завідувач кафедрою Національного авіаційного університету

15.45-16.00

Викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у вищих навчальних закладах України: стан, проблеми, актуальні завдання в контексті ліцензування та акредитації
Михацька Алла Валер’янівна, головний спеціаліст ДАК України

16.00-16.15

10 років викладання права інтелектуальної власності у Донецькому національному університеті
Будянський В.А., к.е.н., доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету

16.15-16.30

Інноваційні тенденції впровадження інтелектуальної власності в підготовку майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів
Єрмакова Світлана Станіславівна, Одеська державна академія будівництва та архітектури

16.30-16.45

Поняття та зміст суб’єктивного авторського права
Клейменова Світлана Миколаївна, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

16.45-18.00

Дружня зустріч

 
23 травня, 2008
Третє засідання
 
Головуючий: Солощук Михайло Миколайович
Секретар: Філоненко Сергій Миколайович
 

09.00-09.15

Світоглядний аспект проблеми балансу прав вільного доступу до наукової інформації у вищому навчальному закладі
Агієнко Ірина Вікторівна, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

09.15-09.30

Структура та зміст модульного завдання з курсу «Експертиза об'єктів промислової власності» для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність»
Дейнеко Андрій Іванович, Українська інженерно-педагогічна академія

09.30-09.45

Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності в українському процесуальному праві
Гірняк Марія Володимирівна, викладач Української академії друкарства

09.45-10.00

Організаційні умови підвищення мотивації у сфері управління інтелектуальною власністю вищих навчальних закладів
Корогод Наталія Петрівна, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України, керівник Центру інтелектуальної власності

10.00-10.15

Психологіні засади ефективного управління спільною творчою діяльністю фахівців при створенні об’єктів інтелектуальної власності
Рубашка Володимир Петрович, к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедрою, Українська інженерно-педагогічна академія

10.15-10.30

Дистанційне навчання і проблеми дотримання прав інтелектуальної власності
Якушев Володимир Семенович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка"

10.30-10.45

Вивчення та популяризація ОІВ в системі вищої та післядипломної освіти
Шманько Ілля Іванович, доцент кафедри Закарпатського інституту пвслядипломної освіти

10.45-11.00

Кава-пауза

11.00-11.15

Стратегия творческого развития студентов и креатизация ВУЗов
Пігоров Григорій Семенович, к.т.н., професор Національної металургійної академії

11.15-11.30

Про досвід викладання основ інтелектуальної власності інженерам механікам
Прасолов Євген Якович, к.т.н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

11.30-11.45

Досвід Формування та викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у спеціальностях аграрного напрямку
Бончик Віталій Семенович, к.т.н., доцент Подільського державного аграрно-технічного університету

11.45-12.00

Набуття знань в сфері інтелектуальної власності, як важлива складова сучасної підготовки фахівців економічних спеціальностей
Семенова Людмила Нилівна, к.е.н., Доцент кафедри економіки підприємств,конкурентної політики та інноваційного розвитку Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»

12.00-12.15

Реформування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в НТУУ "КПІ"
Чікін Сергій Вікторович, к.т.н., доцент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

12.15-12.40

Загальна дискусія

12.40-13.00

Підведення підсумків та прийняття рішення конференції

13.00-14.00

Обідня перерва

23 травня, 2008
14.00-15.00 - Круглий стіл "Навчальні плани і робочі програми спеціальності 7(8).000002 "Інтелектуальна власність" у світі Болонського процесу та вимог МОН"

Головуючий: Цибульов Павло Миколайович
Секретар: Сердюк Георгій Никандрович
 

АКТУАЛЬНО

Введено в дію нові міжнародні класифікації


З 1 січня 2017 року в державній системі правової охорони інтелектуальної власності введено в дію МПК-2017.01, МКТП (11-2017) та МКПЗ-11 у перекладі українською мовою та створено відповідні нові інформаційно-довідкові системи (ІДС), доступ до яких надається на безоплатній основі.

До уваги заявників!

Змінено реквізити рахунків для сплати коштів за деякі адміністративні послуги, реквізити рахунків для сплати державного мита за видачу охоронних документів в національній та іноземній валюті та реквізити поточних рахунків Укрпатенту, на які сплачуються збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ.

До відома органів виконавчої влади

ДСІВ звертає увагу органів виконавчої влади на зміни, внесені до Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433.

Наші анонси

Пілотний проект ДСІВ

Ініціативи та пропозиції ДСІВ

ДСІВ у Facebook

Ми у FacebookЗапрошуємо відвідати нашу сторінку!

Електронна приймальня

TWINNING

 
Зареєструватися
Забули пароль?
 
 

 

© 2008-2017 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України.
Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на веб-портал обов'язкове.